​ΝΕΤ ΤΗΙΝΚ | trikalanews.gr

​ΝΕΤ ΤΗΙΝΚ

Ποιός ἔχει καθαρή σκέψη ;πάντως ὄχι ὁ ὑποφαινόμενος , προαπαιτούμενο για κάθε ἐποικοδομητική σκέψη εἶναι ἡ ἐνδογενής λειτουργία ὀρθολογιστικῆς σκέψεως στους κατοίκους τῆς Βαλκανικῆς Χερσοννήσου , τῆς Ε.Ε. και ὅλου τοῦ πλανήτη .Στα Βαλκάνια ἐπικρατεῖ μία κάποια νευροφυτική ἀστάθεια σε θέματα πεπαλαιωμένα , τῆς προ παλαιολιθικῆς περιόδου τῆς ἱστορίας τοῦ ἀνθρώπου ἐπιπαραδείγματι χάραξη νέων συνόρων ἤτοι μεταφορά τοῦ συνοριακοῦ φράχτη καταδῶθε ἤ κατακεῖθε  με τον ἀνάλογον φόρον αἵματος ὠμοῦ νεανικοῦ κρέατος ,ὀνοματοθεσία περιοχῶν με σοβαρότητα προβλήματος τῆς νεολιθικῆς ἐποχῆς , ἀπουσία στοιχειώδους διακριτικῆς ἱκανότητος ὅτι :βασική ,ἀναγκαία και ἐπιτακτική προσπάθεια για πρόοδο τῶν βαλκανικῶν κρατῶν παραμένει ἡ δημιουργία τῶν Ἠνωμένων Βαλκανίων .
 
Ἡ ἐν συνόλῳ λειτουργία τῆς Ε.Ε. παρουσιάζει στασιμότητα , ἀναποτελεσματικότητα, πρώϊμον αὐτοκρατορικήν γήρανσιν μη δυναμένη να προστατεύσει τα μικρά κράτη μέλη της ἀπό: τα χρόνια νοσήματα τῆς διατραπεζικῆς ἐκμετάλευσης ( μείωση τῶν ὑπερκερδῶν σε ἐπίπεδα ἀνθρωπίνως ἀνεκτά ), προστασία τῶν καταδιωκομένων τῶν αἰτούντων ἀρωγήν , βοήθειαν , ἀνθρώπινες συνθῆκες διαβιώσεως οἱ ὁποῖοι καταφεύγουν εἰς το ἔδαφός της , ἀναγνώριση τοῦ προβλήματος τῆς ἐσω δυσλειτουργίας τῆς Ε.Ε. ἰδίως εἰς θέματα ἀσφάλειας τῶν συνόρων( δημιουργία ἀμυντικοῦ στρατοῦ, ὑπουργείου ἐξωτερικῶν, ὑπουργείου παιδείας Ε.Ε.), μεταρρυθμίσεις στον ἀρχικό καταστατικό χάρτη λαμβανομένου ὑπ'ὄψιν τῶν χρονικῶς ἀναπόφευκτων ἀναδυομένων προβλημάτων, ἐνσωμάτωση ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν μηδέ τῶν Μεσογειακῶν κρατῶν κυκλοτερῶς γεωγραφικῶς  περί την Μεσόγειον πράγμα το ὁποῖον θα αὐξήσει τα μέγιστα την γραφειοκρατίαν την ὁποίαν και αὐτήν ὀφείλουν να μειώσουν εἰς παν Ε.Ε. χῶρον,πολυεπίπεδον,πολύχωρον και πολύπλοκον δηλαδή πρέπει να δουλέψουν .
 
Εἰς πλανητικόν ἐπίπεδον κατανόηση τοῦ προβλήματος ὑπό τῶν μεγάλων δυνάμεων ὅτι :δεν ὑπάρχουν ἀντιθέσεις μεταξύ Τραμπ- ισμοῦ -Πουτιν- ισμοῦ -μετα Μαοϊκοῦ καπιταλισμοῦ εἰμή μόνον ὁ πλανητικός οίκονομικός ταλιμπανισμός τον ὁποῖον ὀφείλουν να ἀντιμετωπίσουν οἰκονομικά και ὄχι βομβαρδιστικά , ἔλεος με τις βόμβες δεν σᾶς τελείωσαν ἀκόμη ; ἀπαιτεῖται ἡ δημιουργία μιᾶς πλανητικῆς κυβερνήσεως ἡ ὁποία θα ἀντιμετωπίσει τα προβλήματα τα ὁποῖα δεν μπορεῖ πλέον να ἀντιμετωπίσει το σύνολον των κρατῶν καθότι ἡ ἔννοια κράτος δεν ἀποδίδει πλέον, δυσλειτουργεῖ και δημιουργεῖ πολέμους διότι ἔτσι ἔμαθε να λύνει τις ἀνύπαρκτες διαφορές ἐνῶ ἡ πλανητική κυβέρνηση θα λύσει προβλήματα ἁπλά ἐπιπαραδείγματι περιβαλλοντικά δηλαδή πῶς ἕνα πλαστικό μπουκάλι ἔρχεται ἀπο τον Εὔξεινον Πόντον εἰς τα παράλια τῆς Ἀνατολικῆς Θεσσαλίας ;( δές και καταγραφές τοῦ ὑπουργείου περιβάλλοντος και τοῦ ὑπο-  υπουργείου περιβαλλοντικῆς προστασίας τῆς περιφέρειας Θεσσαλίας  ), πῶς ἕνας ἰός ἀπό την Ἀσία φθάνει στην Νότιο Ἀμερική και νοσοῦν χιλιάδες ἄνθρωποι ,πῶς ραδιενεργά ἰσότοπα ἔρχονται ἀπο την Ἰαπωνία σε 14 μέρες στα Βαλκάνια και πῶς ραδιενεργά τοιαῦτα παλαιότερα ἦρθαν ἀπο την τότε Σοβιετική Ἕνωση στην Ἑλλάδα και ὅλα τα Βαλκάνια προξενῶντας  καινούργιο χάρτη  ἐπιδημιολογίας τῶν νεοπλασματικῶν νοσημάτων ; καταπολέμηση τῆς παν-γραφειοκρατίας ἡ ὁποία πλέον ἐνεργεῖ ὥσπερ ταχέως ἐπεκτεινόμενος κοινωνικός καρκίνος και ἐμποδίζει οὕτω πᾶσαν πρόοδον τῆς ἀνθρωπότητος .Τά πράγματα εἶναι ἁπλά :ἡ βαρύτητα, ἡ σχετικότητα, ἡ ἐξέλιξη τῶν εἰδῶν ἦταν ἁπλά γι'αὐτούς που τα σκέφτηκαν.
 
Ἡ δημιουργία πλανητικῆς κυβερνήσεως εἶναι ἁπλούστερη , εἶναι ἡ μόνη ἡ ὁποία μπορεῖ να ἀποτρέψει την  καταστροφήν τοῦ πλανήτη , να βελτιώσει την ποιότητα ζωῆς τῶν ἀνθρώπων , να δημιουργήσει παιδείαν πλανητικοῦ σεβασμοῦ κι ὅλα αὐτά  σε σύντομο χρονικό διάστημα δηλαδή σε δύο αἰῶνες περίπου , φυσικά ἐκ προοιμίου ἀποκλείονται τῆς συμμετοχῆς εἰς την πλανητικήν κυβέρνησιν οι πολιτικοί και τα κόμματα , ἐνδέχεται να πουλήσουν μπίρ παρά τον πλανήτη στους ἐξωγήϊνους .


Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος

Τρίκαλα 23.1.2019 μ.Χ.Επιχειρείν

ΡΟΖ ΠΙΠΕΡΙ

ΡΟΖ ΠΙΠΕΡΙ

Το μαγικό ταξίδι στον κόσμο των μπαχαρικών και όχι μόνο, ξεκίνησε από τα Τρίκαλα.
koukourava banners new

Ακουστικά Βαρηκοΐας Κουκουράβα

Το Πρότυπο Κέντρο Επιλογής κι Εφαρμογής Ακουστικών Βαρηκοίας- Κουκουράβα Βάγια, ιδρύθηκε στα Τρίκαλα το 2002.
Χοιρινό ΜΑΡΑΒΑ

ΝΤΟΠΙΟ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΑΡΑΒΑ

Η επιχείρησή μας είναι και θα συνεχίσει να είναι δίπλα στους συμπολίτες μας.
Καυσόξυλα Κάρβουνα Κολίτσας

Καυσόξυλα Κάρβουνα Κολίτσας

37 χρόνια εμπειρίας, συνέπειας, αξιοπιστίας, εμπιστοσύνης «μετράει» η επιχείρηση Κολίτσας Δημήτριος: από το 1979 έως σήμερα.
Lifting προσώπου – Αισθητικός βελονισμός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ειδικός Παθολόγος
Αρτηριακή Υπέρταση
Θέματα Παχυσαρκίας
Γρηγόριος Τσακμάκης MD Χειρουργός Ουρολόγος

Γρηγόριος Τσακμάκης MD Χειρουργός Ουρολόγος

Ο ιατρός είναι απόφοιτος της Ιατρικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
ΡΥΘΜΟΣ 89.2

Ελληνική Μουσική ΡΥΘΜΟΣ 89,2

Ο ΡΥΘΜΟΣ 89,2 είναι ένας μουσικός ραδιοφωνικός σταθμός, ελληνικού ρεπερτορίου
Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ - ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ - ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ενδοσκοπική Νευροχειρουργική,
Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης,
Χειρουργική Εγκεφάλου,
Χειρουργική Πόνου

Δημοφιλέστερα

«Ο  Παρθένης είδε ότι χάνει τη μάχη και κάλεσε σύσκεψη»

Χωρίς διαύγεια κομμένες σε μόνιμη υπάλληλο δαπάνες διοίκησης

Σειρά αποφάσεων του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων,

O Πολάκης φοβάται τα Τρίκαλα!

O Πολάκης φοβάται τα Τρίκαλα!

Όλα τελικά έχουν την εξήγησή τους! Έτσι και ότι αφορά την

-----Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων-----

Η Νέα Δημοκρατία και το Γ. Νοσοκομείο Τρικάλων

Η Νέα Δημοκρατία και η ΔΑΚΕ Εργαζομένων Γ. Νοσοκομείου Τρικάλων,

«Έφυγε από τη ζωή η Κωνσταντινιά Κοντογιάννη – Πουλιανίτη

​«Έφυγε από τη ζωή η Κωνσταντινιά Κοντογιάννη –

Σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή η Κωνσταντινιά Κοντογιάννη –

γέφυρα του Ληθαίου 133 χρόνια μετά

Ο 23χρονος Τρικαλινός που ανέδειξε την υπεραιωνόβια γέφυρα του

Επέζησε από τους πολέμους, είναι όμορφη, θαυμαστή, μοναδική στο

​Σύλληψη πρώην εργολάβου στα Τρίκαλα

​Σύλληψη πρώην εργολάβου στα Τρίκαλα

Για κλοπή ρεύματος συνελήφθη σήμερα λίγο πριν το μεσημέρι στα

© 2009-2019 trikalanews.gr. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης