Η αρχιτέκτονας, ο διοικητής του ΓΝΤ και στο βάθος …σχέση!

Που να το φαντάζονταν η αρχιτέκτονας μηχανικός που υπέγραψε την αρχιτεκτονική μελέτη της άδειας  της βίλας (διώροφη οικοδομή με υπόγειο στο Δήμο Παλλήνης στην Αττική)  του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων (ΓΝΤ) κ. Δημήτρη Παρθένη, το 2005, ότι θα γίνονταν, μετά από 11 χρόνια, εκείνη που με σειρά αποφάσεων του Δ.Σ του Γ. Νοσοκομείου Τρικάλων – κατόπιν προφορικών εισηγήσεων του προέδρου του Δ.Σ και  διοικητή του Νοσοκομείου – θα έπαιρνε με απευθείας αναθέσεις, σειρά έργων στο Γ.Ν.Τ.

Σύμφωνα με ενδελεχή έρευνα που πραγματοποίησε το trikalanews.gr στα στοιχεία που είναι αναρτημένα στην «Διαύγεια», τα οποία και παραθέτονται αναλυτικά παρακάτω με τους ΑΔΑ (αριθμούς διαδικτυακής ανάρτησης), η συγκεκριμένη αρχιτέκτονας μηχανικός, με την οποία ο διοικητής του ΓΝΤ συνδέεται με παλιά επαγγελματική σχέση,  πηγαινοέρχεται Αθήνα – Τρίκαλα από το 2016.

Για τις υπηρεσίες της, εγκρίνονται από το Δ.Σ δαπάνες αμοιβής, καθώς και δαπάνες για διαμονή σε ξενοδοχεία της πόλης των Τρικάλων που επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς του ΓΝΤ των  ετών 2016, 2017, 2018 και  2019.

Προσφέρει δε τις υπηρεσίες της με απευθείας αναθέσεις, παρά το γεγονός ότι στο Νοσοκομείο είναι διορισμένη μόνιμη πολιτικός μηχανικός η οποία μάλιστα προΐσταται της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Τ.

Οι τεχνικές υπηρεσίες που προσφέρει  – όπως αποδεικνύουν τα παρακάτω αποσπάσματα πρακτικών του Δ.Σ, του Γ.Ν.Τ –  είναι, μελέτες «κτηριακής υποδομής», «συμπληρωματικές μελέτες», «σύνταξη τεχνικής έκθεσης», μέχρι  «επίσκεψη-έλεγχο των χώρων του Νοσοκομείου με αντίστοιχη κάλυψη των εξόδων διανυκτέρευσης».
 

 • Πολλά τα ερωτήματα για ακόμη έναν εξωτερικό «συνεργάτη» στο ΓΝΤ που επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς του

Μετά το σκάνδαλο διαρκείας με τους εξωτερικούς δικηγόρους στο ΓΝΤ,  ακόμα ένα, αυτή τη φορά, με εξωτερικό  «συνεργάτη» ο οποίος λειτουργεί με απευθείας αναθέσεις και παράλληλα, μετά από προφορικές συνεννοήσεις του διοικητή ΓΝΤ κ. Δ. Παρθένη, της εξωτερικής συνεργάτιδας, αρχιτέκτονος-μηχανικού, το  Δ.Σ  ΚΑΙ την προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας, αποφασίζεται νέα ανάθεση… σε άλλο εξωτερικό μηχανικό!  

Η άδεια  οικοδομής διώροφης πολυτελούς κατοικίας του κ. Δημήτρη Παρθένη, που αποκλειστικά φέρνει το φως της δημοσιότητας το trikalanews.gr αποδεικνύει την παλιά επαγγελματική σχέση του διοικητή του Νοσοκομείου και της εξωτερικής συνεργάτιδας αρχιτέκτονος-μηχανικού.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν, πολλά:

 • Γιατί δε έγινε μειοδοτικός διαγωνισμός;
   
 • Γιατί τα ποσά αμοιβής της εξωτερικής αρχιτέκτονος-μηχανικού, που πήρε τα έργα με κατευθείαν ανάθεση, «σπάζονται» σε μικρότερα των 5.000 ευρώ;
   
 • Γιατί εκτός της αμοιβής της δικαιολογούνται και έξοδα διαμονής;
   
 • Γιατί εφόσον υπάρχει μόνιμη υπάλληλος πολιτικός μηχανικός  στο Γ. Νοσοκομείο Τρικάλων – και το δημόσιο πληρώνει για τις υπηρεσίες της –  η οποία μάλιστα ηγείται της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΓΝΤ, επιλέχθηκε από τον διοικητή η συγκεκριμένη πολιτική μηχανικός η οποία μετακινείται τακτικότατα  από την Αθήνα στα Τρίκαλα από το 2016;
   
 • Αν υπάρχουν λόγοι μιας τέτοιας ανάγκης εξωτερικού πολιτικού μηχανικού, γιατί δεν επιλέχθηκε κάποιος πολιτικός μηχανικός από τα Τρίκαλα;
   
 • Βάση ποιών προσόντων της συγκεκριμένης εξωτερικής αρχιτέκτονος-μηχανικού – εκτός από τις προφορικές εισηγήσεις του διοικητή και την τοποθέτηση ενός γιατρού, (τακτικού μέλους του Δ.Σ) η οποία στηρίζει «την ανάθεση στο διοικητή της εύρεσης μηχανικού» βάση της απόφασης 3 της 1ης/5-1-2017 του Δ.Σ – το Δ.Σ του ΓΝΤ, παίρνει αποφάσεις να αναθέτει σε εξωτερική αρχιτέκτονα-μηχανικό έργα του Γ. Νοσοκομείου Τρικάλων;
   
 • Ποια είναι η επαγγελματική εμπειρία της εξωτερικής  αρχιτέκτονος-μηχανικού με Νοσοκομεία και Μονάδες Υγείας;
   
 • Ποιο είναι το είδος της συνδρομής  που μπορεί να παρέχει εξωτερικός αρχιτέκτονας μηχανικός σε διορισμένο μόνιμο υπάλληλο πολιτικό μηχανικό, που ηγείται της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου;
   
 • Γιατί σε εντάλματα πληρωμής για διαμονή  σε ξενοδοχείο – εκτός από την διαμονή της αρχιτέκτονος-μηχανικού – δικαιολογούνται και έξοδα διαμονής ιατρού συνεργάτη, καθώς άλλων δυο πολιτικών μηχανικών;
   
 • Αποσπάσματα Πρακτικών Δ.Σ Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων –  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
   

1. Της 32ης / 5-10-2016 απόφαση 696 – «ανάθεση στην κ. Δημοπούλου Μαρία Αρχιτέκτονα – Μηχανικού του ΕΜΠ την επίσκεψη – έλεγχο των χώρων του Νοσοκομείου προκειμένου να προβεί σε μελέτη ενοποίησης των τριών συγκροτημάτων του παλιού και νέου Νοσοκομείου, με αντίστοιχη κάλυψη των εξόδων διανυκτέρευσής της». ΑΔΑ: 70ΣΦ46907Φ-475
 
2.Της 1ης / 5-1-2017απόφαση 3 – «αναθέτει στην κ.  Δημοπούλου Μαρία Αρχιτέκτονα Μηχανικός Ε.Μ.Π εν συνέχεια της μελέτης για την κτηριακή υποδομή λειτουργικής διασύνδεσης του παλιού και νέου Νοσοκομείου, όπως προβεί σε συμπληρωματική μελέτη με τις αναγκαίες επισκευές του παλαιού κτηρίου του Νοσοκομείου και την βελτίωση της ποιότητας χρήσης του».
ΑΔΑ: ΨΩΕ946907Φ-5ΣΣ

3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
α) Της 2ης / 24-1-2017απόφαση 57 –  «έγκριση δαπάνης ποσού 4.960 ευρώ με αιτιολογία «λοιπές δαπάνες», «για σύνταξη τεχνικής έκθεσης με αντικείμενο αξιολόγηση της κτηριακής υποδομής των τριών συγκροτημάτων του παλαιού και νέου Νοσοκομείου» ΑΔΑ: 625Ι46907Φ-ΕΒ8

β) ΣΥΜΒΑΣΗ αριθμ: 21/30-1-2017. Σύνολο 4.960 ευρώ «για την προμήθεια σύνταξη τεχνικής έκθεσης με αντικείμενο αξιολόγησης της κτηριακής υποδομής των τριών συγκροτημάτων του παλιού και νέου νοσοκομείου για τις ανάγκες του Νοσοκομείου», έχοντας υπόψη τις υπ. αριθμ. 561/26/31-8-2016 και 696/32/05-10-2016 και 57/2ης/24-1-2017 αποφάσεις του Δ.Σ καθώς και την αριθμ. 1557/17-01-2017 προσφορά της αναδόχου.
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: Παρθένης Δημήτριος διοικητής και πρόεδρος του Δ.Σ του ΓΝΤ και η Εταιρεία Δημοπούλου Μαρία Αρχιτέκτονας-Μηχανικός ΕΜΠ – ΑΔΑ: 66Χ646907Φ-Χ5Χ

4. Της 40ης/28-12-2017απόφαση 1038 – «ανάθεση στην κ. Δημοπούλου Μαρία Αρχιτέκτονα- Μηχανικού του ΕΜΠ την έκθεση διαμόρφωσης Μουσειακού χώρου εντός του παλαιού κτηρίου του ΓΝΤ δαπάνης 4.800 ευρώ». ΑΔΑ: 6ΗΑΛ46907Φ-ΗΗ1

5. ΣΥΜΒΑΣΗ  αριθμ: 280/12-12-2018 – Σύνολο 4.800 ευρώ
«Για την Σύνταξη τεχνικής έκθεσης με αντικείμενο την διαμόρφωση μουσειακού χώρου εντός του κτηρίου του παλαιού Νοσοκομείου» και έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 1038/40ης/28-12-2017 απόφαση του ΔΣ του ΓΝΤ και την υπ’ αριθμ. 670/14-02-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: Παρθένης Δημήτριος διοικητής και πρόεδρος του Δ.Σ του ΓΝΤ και η Εταιρεία Δημοπούλου Μαρία Αρχιτέκτονας-Μηχανικός ΕΜΠ – ΑΔΑ: 61ΟΑ46907Φ-ΝΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: Για την ανάγκη ανάθεσης στην κ. Δημοπούλου Μαρία Αρχιτέκτων Μηχανικό το ποσό 4800 ευρώ. ΑΔΑ: Ω6ΖΧ46907Φ-ΠΣΒ
 

 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ – ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
   
 1. 1431/08-06-2017 Δαπάνη 150 ευρώ ενοικίαση δωματίου, ΑΔΑ: ΩΩ4Β46907Φ-ΩΟΞ
   ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΑΔΑ: 6ΘΙΗ46907Φ-ΑΕ1 
   
 2. 2973/08-12-2017 Δαπάνη 150 ευρώ ενοικίαση δωματίου, ΑΔΑ: ΩΚΤΚ46907Φ-ΜΗΙ
  ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΑΔΑ: ΩΖΟ746907Φ-ΘΩΤ
  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ αριθμ. 3106, ΑΔΑ: ΩΨΩΣ46907Φ-Δ46 
   
 3. 194/31-01-2018 Δαπάνη 150 ευρώ ενοικίαση δωματίου, ΑΔΑ: Ω7ΘΒ46907Φ-ΧΚΧ 
   
 4. 357/22-02-2018 Δαπάνη 50 ευρώ ενοικίαση δωματίου, ΑΔΑ: 6ΩΓΑ46907Φ-734
  ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΑΔΑ: 7Ζ9Ρ46907Φ-ΒΗΧ 
   
 5. 437/07-03-2018 Δαπάνη 225 ευρώ ενοικίαση δωματίου, ΑΔΑ: 6ΖΚΞ46907Φ-ΙΞΦ
  ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΑΔΑ: 6ΨΝΓ46907Φ-ΝΝ7 
   
 6. 1028/17-05-2018 Δαπάνη 150 ευρώ ενοικίαση δωματίου, ΑΔΑ: 6ΜΒ546907Φ-Δ6Υ
  ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΑΔΑ: 6ΖΘ146907Φ-Υ2Ψ
  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ αριθμ. 1720, ΑΔΑ: 7ΥΠ346907Φ-Ω4Ε 
   
 7. 1029/17-05-2018 Δαπάνη 202,50 ευρώ ενοικίαση δωματίου, ΑΔΑ: 637Η46907Φ-ΠΓΘ
  ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΑΔΑ: 7ΥΠΞ46907Φ-Ψ47
  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ αριθμ. 1721,  ΑΔΑ: 7Τ0Ω46907Φ-9Λ7 
   
 8. 1417/03-07-2018 Δαπάνη 90 ευρώ ενοικίαση δωματίου, ΑΔΑ: ΩΤΔΔ46907Φ-5ΞΣ
  ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΑΔΑ: 7Μ8146907Φ-ΥΨΧ
  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ αριθμ. 2229,  ΑΔΑ: 6Π8Χ46907Φ-ΞΕ9 
   
 9. 1670/01-08-2018 Δαπάνη 180 ευρώ ενοικίαση δωματίου, ΑΔΑ: ΩΖΟ346907Φ-2ΒΚ
  ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΑΔΑ: 6ΜΚΕ46907Φ-Λ15
   
 10. 1940/17-09-2018 Δαπάνη 225 ευρώ ενοικίαση δωματίου, ΑΔΑ: 7ΝΓΚ46907Φ-Υ1Λ
  ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΑΔΑ: 6ΝΠΞ46907Φ-Ζ00 
   
 11. 2022/25-09-2018 Δαπάνη 90 ευρώ ενοικίαση δωματίου, ΑΔΑ: 6Λ0Ο46907Φ-ΩΨΖ
  ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΑΔΑ: Ω93Μ46907Φ-3Ο4 
   
 12. 2122/04-10-2018 Δαπάνη 225 ευρώ ενοικίαση δωματίου, ΑΔΑ: 6Ο1Φ46907Φ-5Β2
  ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΑΔΑ: ΩΒΖΣ46907Φ-Ρ2Ρ 
   
 13. 2322/31-10-2018 Δαπάνη 90 ευρώ ενοικίαση δωματίου, ΑΔΑ: Ω8ΡΦ46907Φ-ΒΗ1
  ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΑΔΑ: 6ΑΔΓ46907Φ-ΖΒΨ 
   
 14. 2522/22-11-2018 Δαπάνη 240 ευρώ ενοικίαση δωματίου, ΑΔΑ: 782546907Φ-ΦΤΕ
  ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΑΔΑ: ΩΦΞΥ46907Φ-80Κ
   
 15. 54/11-01-2019 Δαπάνη 180 ευρώ ενοικίαση δωματίου, ΑΔΑ: 6Ζ7Θ46907Φ-ΨΒΧ
  ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΑΔΑ: ΩΔΧΚ46907Φ-6Υ8

 

 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ – Δαπάνη 150 ευρώ ενοικίαση δωματίου – ΑΔΑ: 6ΨΛΠ46907Φ-ΥΙΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ – Δαπάνη 280 ευρώ ενοικίαση δωματίου – ΑΔΑ: Ω21Ο46907Φ-ΛΓΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ – Δαπάνη 150 ευρώ ενοικίαση δωματίου  – ΑΔΑ: 70ΛΒ46907Φ-ΙΗΙ
 

 • ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 987 270 ευρώ,  ΑΔΑ: 6ΜΟ246907Φ-ΩΧΨ
ΑΡΙΘΜΟΣ: 2777 720 ευρώ,  ΑΔΑ: 7Α1Α46907Φ-ΜΩΜ
ΑΡΙΘΜΟΣ: 988 200 ευρώ,  ΑΔΑ: 6Ε4646907Φ-ΡΙΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ: 3042 130 ευρώ,  ΑΔΑ: ΨΠΨΛ46907Φ-3Ν7

Σύνολο διανυκτερεύσεων:  4.297,50
 Αφήστε το σχόλιό σας

trikalanews

©2020 Trikalanews from TNEWSGROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή