Υποβλήκε ο φάκελος υποψηφιότητας του Δήμου Μουζακίου στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» | trikalanews.gr

Υποβλήκε ο φάκελος υποψηφιότητας του Δήμου Μουζακίου στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Ολοκληρώθηκε από το Δήμο Μουζακίου σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Καρδίτσας η σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας του Δήμου στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την περίοδο 2009-2015 καθώς επίσης και το Σχέδιο Υλοποίησης της πρώτης περιόδου του έργου 2009-2011. Οι παρεμβάσεις που προτείνονται προς υλοποίηση αφορούν την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοτικών κτιρίων και του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού καθώς επίσης και δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των Δημοτών σε θέματα αλλαγής ενεργειακής συμπεριφοράς και εξοικονόμησης ενέργειας.

Σύμφωνα με την Εθνική αλλά και Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική υπάρχει η δέσμευση για εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι το 2016 κατά 9% ήτοι 16,41TWh καθώς και ο στόχος μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Στο ευρύτερο πλαίσιο εφαρμογής των παραπάνω πολιτικών, το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ προβλέπεται να συνεισφέρει στους εναρμονισμένους ενεργειακούς – περιβαλλοντικούς στόχους του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) στους εξής τομείς:

· Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας

· Ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων

Το προτεινόμενο ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την περίοδο 2009 – 2015 του Δήμου μας στοχεύει να συνεισφέρει στην επίτευξη των παραπάνω Εθνικών και Ευρωπαϊκών στόχων.

Κεντρικός στρατηγικός στόχος του σχεδίου δράσης είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του Δήμου μας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και το ισχυρότερο όπλο κατά της κλιματικής αλλαγής. Με κριτήριο την μεγιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των προτεινόμενων ενεργειών καθώς και την ευρύτερη δυνατή κοινωνική ευαισθητοποίηση σε θέματα εξοικονόμησης, προτάσσονται ενεργειακά και οικονομικά αποδοτικά δράσεις για τον Δήμο και τους πολίτες του σήμερα και του αύριο, στο πλαίσιο της Εθνικής, της Κοινοτικής και της παγκόσμιας πολιτικής για την αειφόρο ανάπτυξη και τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.

Ο κεντρικός στρατηγικός στόχος σύμφωνα με τον οποίο έγινε η επιλογή των δράσεων και των αξόνων παρέμβασης του παρόντος σχεδίου στηρίζετε σε δύο πυλώνες. Πρώτον η μεγιστοποίηση του αποτελέσματος (εξοικονόμηση ενέργειας – μείωση εκπομπών CO2) βάση του διαθέσιμου προϋπολογισμού και δεύτερον η επιλογή δράσεων – χώρων παρέμβασης που θα έχουν το μέγιστο κοινωνικό αντίκτυπο όσον αφορά την ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, αλλαγής ενεργειακής συμπεριφοράς κοκ.

Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση στο Δήμο (ενεργειακές καταναλώσεις δημοτικών κτιρίων, δημοτικού φωτισμού κ.τ.λ.) καθώς και τα αποτελέσματα των ενεργειακών επιθεωρήσεων η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με την ΑΝ.ΚΑ. κατέληξε στις ακόλουθες παρεμβάσεις του παρόντος σχεδίου που προτείνουν ένα μείγμα δράσεων με γνώμονα την μεγιστοποίηση της εξοικονομούμενης ενέργειας, που εντάσσονται στους ακόλουθους άξονες του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»:

· Παρεμβάσεις σε Δημοτικά Κτίρια,

· Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους του Αστικού Περιβάλλοντος (δημοτικός ηλεκτροφωτισμός)

· Δράσεις Διάδοσης, Δικτύωσης και Ενημέρωσης

· Οριζόντιες Ενέργειες Τεχνικής Υποστήριξης

Συνεπώς καταλήξαμε και διερευνήσαμε από το σύνολο των κτιρίων του Δήμου, το κτίριο όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου (Δημαρχείο) και επιπλέον τα σχολεία που  εμφανίζουν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση. Οι παραπάνω χώροι εμφανίζουν υψηλή κατανάλωση ενέργειας λόγω παλαιότητας κατασκευής καθώς επίσης και πληθώρα επισκεπτών – χρηστών καθημερινά. Από την καταρχήν διερεύνηση καταλήξαμε ότι τα κτίρια που εμφανίζουν την μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας συγκρινόμενα με το κόστος των προτεινόμενων παρεμβάσεων είναι το Δημαρχείο Μουζακίου, το ΕΠΑΛ Μουζακίου, ο παιδικός σταθμός Μουζακίου, το Δημοτικό σχολείο Μαυρομματίου και το νηπιαγωγείο Μαυρομματίου. Τα υπόλοιπα κτίρια που διερευνήθηκαν προτείνετε να ενταχθούν στον επόμενο κύκλο του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».

Επιπλέον διερευνήσαμε το κόστος του ηλεκτροφωτισμού οδών και πλατειών και βρήκαμε τους χώρους όπου εμφανίζονται αυξημένες καταναλώσεις οπότε και επιλέχτηκαν για να διερευνηθούν οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της ορθής διαχείρισης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, που θα προσδώσουν το μέγιστο ενεργειακό όφελος σύμφωνα με τον οριοθετημένο προϋπολογισμό. Όσο αφορά τις παρεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος των κοινόχρηστων χώρων δεν υπάρχει ιδιαίτερη αναγκαιότητα παρεμβάσεων μιας και ο Δήμος μας διαθέτει πολύ πράσινο στους δρόμους και τις πλατείες αλλά και δεν υπήρχαν ώριμα έργα για να εντάξουμε στο σχέδιο.   

Τέλος συμπεριλήφθηκαν στο παρόν σχέδιο, δράσεις που περιλαμβάνουν ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των δημοτών αλλά και εκπαίδευση των δημοτικών υπαλλήλων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αποδοτικότητας, αλλαγής ενεργειακής συμπεριφοράς και φυσικά την προβολή και δημοσιότητα του συνόλου του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προτεινόμενων παρεμβάσεων και ενεργειών του υποβληθέντος Σχεδίου Υλοποίησης για την περίοδο 2009-2011, ανέρχεται στις 700.000 ¤ και τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά οφέλη εκτιμώνται να είναι :

· Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Μουζακίου 424.086,49 kWh

· Ετήσια Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας 587.156,26 kWh

· Μείωση Εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 167,95 τόνους ετησίωςΕπιχειρείν

Lekkas Clean

Lekkas Clean

Με καθαριότητα και οργάνωση, η καθημερινότητα σας ομορφαίνει!
Βελονισμός Παχυσαρκία

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παχυσαρκία και Βελονισμός
Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ - ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ - ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ενδοσκοπική Νευροχειρουργική,
Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης,
Χειρουργική Εγκεφάλου,
Χειρουργική Πόνου
Παναγιώτα Φιλίππου

Παναγιώτα Φιλίππου

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
koukourava banners new

Ακουστικά Βαρηκοΐας Κουκουράβα

Το Πρότυπο Κέντρο Επιλογής κι Εφαρμογής Ακουστικών Βαρηκοίας- Κουκουράβα Βάγια, ιδρύθηκε στα Τρίκαλα το 2002.
Χοιρινό ΜΑΡΑΒΑ

ΝΤΟΠΙΟ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΑΡΑΒΑ

Η επιχείρησή μας είναι και θα συνεχίσει να είναι δίπλα στους συμπολίτες μας.
 Πωλείται διπλοκατοικία στα Τρίκαλα

Πωλείται διπλοκατοικία στα Τρίκαλα

Πωλείται διπλοκατοικία με οικόπεδο 202 τμ
ΡΥΘΜΟΣ 89.2

Ελληνική Μουσική ΡΥΘΜΟΣ 89,2

Ο ΡΥΘΜΟΣ 89,2 είναι ένας μουσικός ραδιοφωνικός σταθμός, ελληνικού ρεπερτορίου

Δημοφιλέστερα

Μοιάζει σαν χθες κι όμως πέρασε ένας χρόνος

Μοιάζει σαν χθες κι όμως πέρασε ένας χρόνος

Λένε πως ο χρόνος γιατρεύει τις πληγές. Για όσους γνώρισαν τον

εκλογές 2019

Οι υποψήφιοι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΚΙΝΑΛ στα Τρίκαλα και υπόλοιπη

Δευτέρα 10 Μαΐου 2019. Οι ζυμώσεις, οι παρασκηνιακές διεργασίες και

-----Μετέωρα----

Μετέωρα για Όλους: «Τα Μετέωρα εγκυμονούν σκάνδαλο μεγαλύτερο

Η Κίνηση Πολιτών «Μετέωρα για Όλους», τοποθετείται με δελτίο

Ξεκίνησε κουμπαριές ο Μικέλης Χατζηγάκης

Ξεκίνησε κουμπαριές ο Μικέλης Χατζηγάκης

Κουμπάρος στον γάμο του Γιώργου Χριστόπουλου και της Δανάης

Ο Τρικαλινός της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού

Ο Τρικαλινός της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού

Η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού θα βρεθεί αύριο, 13 Ιουνίου 2019, στα

Κρύφτηκαν στην Καλαμπάκα οι βουλευτές Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ

Κρύφτηκαν στην Καλαμπάκα οι βουλευτές Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ

Κάτω από τους βράχους των Μετεώρων, σε ξενοδοχείο της Καλαμπάκας

© 2009-2019 trikalanews.gr. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης