Τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ. | trikalanews.gr

Τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.

«Η από κοινού δράση και ο συντονισμός αποτελούν ουσιαστικό τμήμα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την οικονομική ανάκαμψη, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα»,επισημαίνεται,μεταξύ άλλων,στο κείμενο των τελικών συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, στις Βρυξέλλες. Οι ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν ότι με κοινή δράση στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ μπορεί να φέρει σε πιο στέρεες βάσεις τον χρηματοοικονομικό τομέα, να πετύχει ροή των πιστώσεων στην πραγματική οικονομία και να προστατέψει τους πολίτες από τις χειρότερες συνέπειες της κρίσης.

Σύμφωνα με το κείμενο των συμπερασμάτων, «η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας, που εγκρίθηκε τον προηγούμενο Δεκέμβριο, χαρακτηρίζεται ικανοποιητική. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι θα απαιτηθεί κάποιος χρόνος για να γίνουν αισθητές οι θετικές επιπτώσεις στην οικονομία». Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι «το μέγεθος της δημοσιονομικής προσπάθειας ύψους 400 δισ. ευρώ που αναλογεί στο 3,3% του ΑΕΠ των "27" θα δημιουργήσει νέες επενδύσεις, θα τονώσει τη ζήτηση, θα δημιουργήσει απασχόληση και θα βοηθήσει την ΕΕ να προχωρήσει προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα».

Σύμφωνα με τους "27", η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της εύρυθμης λειτουργίας της χρηματοπιστωτικής αγοράς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έξοδο από την τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση.

Για το λόγο αυτό, καλούν το Συμβούλιο Υπουργών και την Ευρωβουλή να καταλήξουν ταχέως σε συμφωνία για τις νομοθετικές πράξεις, που αφορούν οργανισμούς αξιολόγησης πιστωληπτικής ικανότητας, για τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών, τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών και τις διασυνοριακές πληρωμές και το ηλεκτρονικό χρήμα, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοσή τους πριν από τις ευρωεκλογές.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θεωρούν ότι απαιτούνται και άλλες προσπάθειες για να βελτιωθεί η επιτήρηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό πιστεύουν ότι η έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου, υπό τον πρώην Διευθυντή του ΔΝΤ, Ζακ ντε Λαροζιέρ, συνιστά τη βάση για κάθε δράση. Το νέο εποπτικό σύστημα θα πρέπει να είναι έτοιμο να εγκριθεί στη Σύνοδο Κορυφής του προσεχούς Ιουνίου.

Παράλληλα, οι "27", ύστερα από διαπραγματεύσεις τριών μηνών, συμφώνησαν για το πώς θα κατανεμηθούν κονδύλια ύψους 5 δισ. ευρώ από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για υποστήριξη προγραμμάτων στον τομέα της ενέργειας και του ευρυζωνικού διαδικτύου.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε ότι ο υποθαλάσσιος αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας ITGI θα λάβει κοινοτική χρηματοδότηση 100 εκατ. ευρώ, η διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας (Κομοτηνή-Χάσκοβο) θα λάβει ενίσχυση 45 εκατ. Ευρώ (20 εκατ. για την Ελλάδα και 25 για τη Βουλγαρία), ενώ το πρόγραμμα διασύνδεσης των χωρών μελών για την υλοποίηση υποδομών και εξοπλισμού, σε περίπτωση που παρατηρηθούν διακοπές στην παροχή φυσικού αερίου, θα λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ ύψους 80 εκατ. ευρώ. Οι 12 χώρες, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι οι Ελλάδα, Αυστρία, Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σλοβακία.

Συνολικά, περίπου 30 δισ. ευρώ θα διατεθούν από πόρους της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την επιτευχθείσα πρόοδο, ιδίως σε ό,τι αφορά τις προκαταβολές από τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής, για τη συμφωνία σχετικά με την εθελοντική εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, καθώς και τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που στοχεύουν στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Απευθύνουν, επίσης, έκκληση για ταχεία επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την αναθεώρηση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την εξισορρόπηση της παγκοσμιοποίησης.

Παράλληλα, οι «27» εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να ενισχύσουν τις οικονομίες των χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης με οικονομική βοήθεια 50 δισ. ευρώ. Επιπλέον, συμφώνησαν πως η συμβολή της ΕΕ στην αύξηση των κεφαλαίων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για χώρες, που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, να είναι της τάξης των 75 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και την απασχόληση, στο κείμενο των συμπερασμάτων επισημαίνεται ότι «οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά έγκαιρο, στοχοθετημένο και προσωρινό τρόπο τηρώντας, όμως, μια σειρά από αρχές, όπως η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η εξασφάλιση αμεροληψίας έναντι προϊόντων και υπηρεσιών από άλλα κράτη μέλη και η εξασφάλιση της συνοχής με τους μακροπρόθεσμους μεταρρυθμιστικούς στόχους».

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται ακόμη ότι «η συνέχιση της υλοποίησης των συμφωνηθέντων μέτρων ανάκαμψης έχει ζωτική σημασία, τόσο σε εθνικό, όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο υπουργών καλούνται να αξιολογούν και να παρακολουθούν τα λαμβανόμενα μέτρα και να υποβάλουν σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου».

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Συνόδου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου τη σταθερή προσήλωση του σε υγιή δημόσια οικονομικά και στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

«Τα κράτη μέλη πρέπει να επανέλθουν στους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους το συντομότερο δυνατό, συμβαδίζοντας με την οικονομική ανάπτυξη και σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, επιστρέφοντας με αυτόν τον τρόπο, σε θέσεις που συνάδουν με τη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών», επισημαίνεται στο κείμενο συμπερασμάτων .

Οι ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν ακόμη την υποστήριξή τους στην ανάγκη πλήρους αξιοποίησης της ανανεωμένης Στρατηγικής της Λισσαβώνας για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση.

Επιπλέον, καθόρισαν τη στάση τους, ενόψει του G20, που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Απριλίου στο Λονδίνο και σε γενικές γραμμές τονίζουν την ανάγκη συντονισμού των διεθνών ενεργειών για την προώθηση της ταχείας επανόδου σε βιώσιμη οικονομική μεγένθυση και καλύτερη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Για την ενέργεια, συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ με βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, της διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού, των ενεργειακών πηγών και των οδών προμήθειας.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, τις κλιματικές αλλαγές και ενόψει της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης, το Δεκέμβριο, η Σύνοδος Κορυφής τόνισε ότι παραμένει προσηλωμένη στο στόχο για την επίτευξη παγκόσμιας και συνολικής συμφωνίας, ώστε να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο από 2 βαθμούς.

Στο πλαίσιο αυτό η Σύνοδος Κορυφής υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ για μείωση των εκπομπών κατά 30%, υπό την προϋπόθεση ότι οι άλλες ανεπτυγμένες χώρες θα δεσμευθούν για ανάλογη μείωση των εκπομπών.


πηγή:www.sofokleous10.grΕπιχειρείν

Οι θεραπευτικές δυνατότητες του βελονισμού αφορούν όλη την Παθολογία

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Βελονισμός και οι εφαρμογές του
Γρηγόριος Τσακμάκης MD Χειρουργός Ουρολόγος

Γρηγόριος Τσακμάκης MD Χειρουργός Ουρολόγος

Ο ιατρός είναι απόφοιτος της Ιατρικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
koukourava banners new

Ακουστικά Βαρηκοΐας Κουκουράβα

Το Πρότυπο Κέντρο Επιλογής κι Εφαρμογής Ακουστικών Βαρηκοίας- Κουκουράβα Βάγια, ιδρύθηκε στα Τρίκαλα το 2002.
ΡΥΘΜΟΣ 89.2

Ελληνική Μουσική ΡΥΘΜΟΣ 89,2

Ο ΡΥΘΜΟΣ 89,2 είναι ένας μουσικός ραδιοφωνικός σταθμός, ελληνικού ρεπερτορίου
ΡΟΖ ΠΙΠΕΡΙ

ΡΟΖ ΠΙΠΕΡΙ

Το μαγικό ταξίδι στον κόσμο των μπαχαρικών και όχι μόνο, ξεκίνησε από τα Τρίκαλα.
Καυσόξυλα Κάρβουνα Κολίτσας

Καυσόξυλα Κάρβουνα Κολίτσας

37 χρόνια εμπειρίας, συνέπειας, αξιοπιστίας, εμπιστοσύνης «μετράει» η επιχείρηση Κολίτσας Δημήτριος: από το 1979 έως σήμερα.
Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ - ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ - ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ενδοσκοπική Νευροχειρουργική,
Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης,
Χειρουργική Εγκεφάλου,
Χειρουργική Πόνου
Χοιρινό ΜΑΡΑΒΑ

ΝΤΟΠΙΟ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΑΡΑΒΑ

Η επιχείρησή μας είναι και θα συνεχίσει να είναι δίπλα στους συμπολίτες μας.

Δημοφιλέστερα

Παζλ Νοσοκομείο

Τα εργολαβικά συμφέροντα του Νοσοκομείου και ποιος κρύβεται από

Το trikalanews.gr αποκαλύπτει, τα εργολαβικά συμφέροντα που

Ροζ σκάνδαλο

Ροζ σκάνδαλο με άρωμα ντεντέκτιβ στο Νομό Τρικάλων

Άστατη ζωή φαίνεται πως έκανε παντρεμένος πρώην Αντιδήμαρχος

Σταυρούλα Κόσυβα - Γεωργία Περιστέρη: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα

Σταυρούλα Κόσυβα - Γεωργία Περιστέρη: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το

Αποκαλυπτική δημόσια συνομιλία μέλους του Δ.Σ του Νοσοκομείου

Καλό παιδί Δήμαρχος

Γίνεται μουσική παραγωγή στα Τρίκαλα κ. Δήμαρχε… αν έχει πάρει

Απών ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, από την

Οι καινοτόμες και πρωτοποριακές δράσεις του Γ.Ν.Τ

Οι καινοτόμες και πρωτοποριακές δράσεις του Γ.Ν.Τ

Στο πλαίσιο αναβάθμισης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας της

Οι 4000 δρομείς και όσα σπουδαία έγιναν στον 12ο ημιμαραθώνιο Καλαμπάκα – Τρίκαλα

Οι 4000 δρομείς και όσα σπουδαία έγιναν στον 12ο ημιμαραθώνιο

Η εκκίνηση κάτω από τους βράχους των Μετεώρων, η ελαφρώς

© 2009-2019 trikalanews.gr. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης