Σε …βασανιστήρια ο Χρίστος Λιάπης

Ποια είναι η εντυπωσιακή νεαρά που έχει «εντοπιστεί» σε φωτογραφίες δίπλα στον Καλαμπακιώτη Ιατρό.