Σκάνδαλο διαρκείας στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων | trikalanews.gr

Σκάνδαλο διαρκείας στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Παράνομες αναθέσεις σε εξωτερικούς δικηγόρους κάνει η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων - Προτίθεται να επιληφθεί του θέματος ο εισαγγελέας;

Το σκάνδαλο  του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, που αφορά, σειρά αποφάσεων αναθέσεων σε εξωτερικούς δικηγόρους, αποφάσεις εγκρίσεων πληρωμής δαπανών σε εξωτερικούς δικηγόρους και εντάλματα πληρωμής τους με υπέρογκα ποσά –  για διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων, όχι από την διορισμένη δικηγόρο, όπως προβλέπει ο Οργανισμός του Γ. Νοσοκομείου Τρικάλων – φέρνει στο φως της δημοσιότητας,  το  trikalanews.gr .

Κάποιες από αυτές τις αποφάσεις – οι αριθμοί των οποίων αναγράφονται αναλυτικά παρακάτω, μαζί με τους ΑΔΑ (Αριθμούς Διαδικτυακής Ανάρτησης) – αφορούν, όχι μόνο θέματα νομικής εκπροσώπησης του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, αλλά και του διοικητή αυτού, κ. Δημήτρη Παρθένη.

Το ύψος του χρηματικού ποσού – τουλάχιστον όσων στοιχείων παραθέτονται στο παρόν άρθρο – φτάνει τις 44.011,10 ευρώ.

Ως εκ τούτου, προκύπτουν, εύλογα τα εξής ερωτήματα:  

1)    Γιατί επιλέγονται εξωτερικοί δικηγόροι, από την στιγμή που ο Οργανισμός του Γ. Νοσοκομείου Τρικάλων, προβλέπει θέση νομικού συμβούλου, η οποία έχει πληρωθεί από μόνιμη δικηγόρο;

2)    Με ποια κριτήρια και ποιες προϋποθέσεις, επιλέγονται εξωτερικοί δικηγόροι για να εκπροσωπήσουν το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, από την στιγμή που η δικηγόρος που έχει προσληφθεί, πληρούσε όλα τα κριτήρια της προκήρυξης που εξέδωσε το ίδιο το Νοσοκομείο;

3)    Γιατί κάποιες από τις αποφάσεις ανάθεσης εξωτερικών δικηγόρων, επικαλούνται  εξειδίκευση «ειδικού ποινικολόγου», για δικηγόρους που δεν φέρουν τις εν λόγω εξειδικεύσεις;

4)    Γιατί οι αμοιβές των εξωτερικών δικηγόρων που αναλαμβάνουν νομικές υποθέσεις του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, φτάνουν σε δυσθεώρητα ύψη, υπέρογκων αμοιβών, ενώ στις σχετικές αποφάσεις ανάθεσης, γίνεται επίκληση των νόμιμων ελάχιστων αμοιβών των δικηγόρων, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων;

5)    Γιατί γίνονται αναθέσεις σε εξωτερικούς δικηγόρους για νομικές υποθέσεις που στρέφονται όχι κατά του Γ.Ν.Τρικάλων, αλλά, κατά του διοικητή του, οι οποίοι και πληρώνονται με χρήματα του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, δηλαδή, με δημόσιο χρήμα; Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις του Δ.Σ για την έγκριση πληρωμής εξωτερικών δικηγόρων, αναφέρουν: «η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού του Γ. Νοσοκομείου Τρικάλων».

6)    Γιατί το Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, λαμβάνει αποφάσεις ανάθεσης εξωτερικών δικηγόρων και αποφάσεις έγκρισης πληρωμής δαπανών εξωτερικών δικηγόρων  και κόβονται χρηματικά εντάλματα πληρωμής τους, επικυρώνοντας με αυτό τον τρόπο τις  παράνομες αποφάσεις του διοικητή του Νοσοκομείου; Με άλλα λόγια, γιατί το Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, αναγνωρίζει  τις αποφάσεις του διοικητή για ανάθεση εξωτερικών δικηγόρων, ως νόμιμες και τις επικυρώνει;

•    Αποφάσεις αναθέσεων – Αποφάσεις έγκρισης πληρωμής – Χρηματικά εντάλματα –  ΑΔΑ

Όλα τα παραπάνω – σύμφωνα με την ενδελεχή έρευνα που διεξήγαγε το trikalanews.gr στα αναρτημένα στην «Διαύγεια»  στοιχεία, τεκμηριώνονται:  

α) με τις υπ΄αριθμό αποφάσεις  αναθέσεων και εγκρίσεις πληρωμής του Δ.Σ του Γ.Ν.Τρικάλων, 
 
β) με τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής,
 
γ) με τους  ΑΔΑ (Αριθμούς  Διαδικτυακής Ανάρτησης).

1)    Απόσπασμα πρακτικών της υπ΄αριθμ. 30ης/21-9-2016, έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων(απόφαση έγκρισης καταβολής χρηματικού ποσού) – ΑΔΑ: Ψ9ΣΛ46907Φ-ΒΧΣ
 
1α)     Χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αριθμ. 2595 : 3.020,64 ευρώ – ΑΔΑ: 7ΚΔΡ46907Φ-ΨΡΑ

2)     Απόσπασμα πρακτικών της υπ΄αριθμ. 11ης/23-3-2018, τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων (απόφαση έγκρισης καταβολής χρηματικού ποσού)  – ΑΔΑ: 60Κ046907Φ-ΒΜΞ
 
2α)     Χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αριθμ. 575 : 3.968 ευρώ – ΑΔΑ: Ω92Χ46907Φ-Β67

3)   Απόσπασμα πρακτικών της υπ΄αριθμ.  39ης/ 21-12-2017, τακτικής συνεδρίασης του (απόφαση έγκρισης καταβολής χρηματικού ποσούΔ.Σ του  Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων  – ΑΔΑ: 7ΤΟΩ46907Φ-ΤΒΕ

3α)  Χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αριθμ. 3138 : 4.811,20 ευρώ – ΑΔΑ: 67Μ146907Φ-Ξ55

4)     Απόσπασμα πρακτικών της υπ΄αριθμ. 38ης/ 24-11-2016, τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων(απόφαση έγκρισης καταβολής χρηματικού ποσού)  – ΑΔΑ: ΩΣΒ346907Φ-ΗΕ4

4α)      Χρηματικό ένταλμα πληρωμής αριθμ. 3502 : 1.587,20 ευρώ – ΑΔΑ: 6ΘΚ946907Φ-Τ7Γ

5)      Απόσπασμα πρακτικών της υπ΄αριθμ. 11ης/28-4-2017, τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων(απόφαση έγκρισης καταβολής χρηματικού ποσού)  – ΑΔΑ: Ω1ΖΚ46907Φ-ΟΕ7 (στο πρώτο μέρος, «αποζημίωση δικηγόρου για κατάθεση υπομνήματος που αφορά μήνυση κατά του διοικητή του Γ.Ν.Τρικάλων»)

5α)       Χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αριθμ. 1162 : 1.413,60 ευρώ – ΑΔΑ: ΩΩΙΛ46907Φ-ΔΨ1

6)      Απόσπασμα πρακτικών της υπ΄αριθμ. 23ης/ 6-8-2018, τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ  του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων(απόφαση έγκρισης καταβολής χρηματικού ποσού) – ΑΔΑ: 9ΜΛΠ46907Φ-Ψ6Δ

6α)       Χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αριθμ. 1926 : 1.222,50 ευρώ – ΑΔΑ: 6ΝΦΧ46907Φ-1ΨΔ

7)      Απόσπασμα πρακτικών της υπ΄αριθμ. 23ης/ 6-8-2018 συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων(απόφαση έγκρισης καταβολής χρηματικού ποσού 2.219,60 ευρω) – ΑΔΑ: Ψ9Θ046907Φ-Ζ27

8)      Απόσπασμα πρακτικών της υπ΄αριθμ. 2ης /24-1-2017, τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων(απόφαση επικύρωσης προφορικής εντολής του διοικητή του Γ.Ν. Τρικάλων για ορισμό εξωτερικού δικηγόρου κατόπιν εισήγησής του για μήνυση εναντίον του) – ΑΔΑ: 7Η7046907Φ-ΕΚ7

9)      Απόσπασμα πρακτικών της υπ΄αριθμ. 2ης/ 24-1-2017, τακτικής  συνεδρίασης του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων (απόφαση επικύρωσης προφορικής εντολής του διοικητή του Γ.Ν.Τρικάλων για ορισμό εξωτερικού δικηγόρου) – ΑΔΑ: 7Ν9Ξ46907Φ-ΙΤΣ

10)         Απόσπασμα πρακτικών της υπ΄αριθμ. 27ης/ 2-9-2016, έκτακτης συνεδρίασης του Δ. Σ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων(απόφαση έγκρισης καταβολής χρηματικού ποσού 813,44 ευρω) – ΑΔΑ: 7Ν1Π46907Φ-Ψ7Ω

11)         Απόσπασμα πρακτικών της υπ΄αριθμ. 23ης/ 27-7- 2017, τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων (απόφαση έγκρισης καταβολής χρηματικού ποσού 2.080 ευρω) – ΑΔΑ: 7ΥΚΝ46907Φ-ΣΘΝ

12)          Απόσπασμα πρακτικών της υπ΄αριθμ. 28ης/ 15-9-2017, τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων (απόφαση έγκρισης καταβολής χρηματικού ποσού 3.200 ευρώ) – ΑΔΑ: ΨΜΣΟ46907Φ-ΔΨΙ

13)         Απόσπασμα πρακτικών της υπ΄αριθμ. 39ης/ 21-12-2017, τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων(απόφαση έγκρισης καταβολής χρηματικού ποσού 5.090 ευρώ) – ΑΔΑ: ΩΖΙΓ46907Φ-5ΧΑ

14)        Απόσπασμα πρακτικών της υπ΄αριθμ. 7ης/ 20-3-2017, έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων(απόφαση ανάθεσης εξωτερικού δικηγόρου για προάσπιση του διοικητή του Γ.Ν.Τρικάλων από ειδικό ποινικολόγο) – ΑΔΑ: 7ΝΦΡ46907Φ-Ζ0Β

15)        Απόσπασμα πρακτικών της υπ΄αριθμ. 13ης/ 5-5-2017, τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων(απόφαση έγκρισης καταβολής χρηματικού ποσού 1.176 ευρώ) – ΑΔΑ: 69ΖΛ46907Φ-ΦΨΩ

•    Εντάλματα πληρωμής

1)    Χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αριθμ. 3145 : 2.400 ευρώ – ΑΔΑ: 6ΓΣΞ46907Φ-9ΘΡ

2)    Χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αριθμ. 1680  : 4.875,68 ευρω – ΑΔΑ: ΩΥΕΞ46907Φ-Π0Η

3)    Χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αριθμ. 1160 : 1.176 ευρω –  ΑΔΑ: ΩΑΖΣ46907Φ-ΚΙΚ

4)    Χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αριθμ. 1920 : 1. 509,08 ευρώ – ΑΔΑ: 755Ρ46907Φ-ΞΝΩ

5)    Χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αριθμ. 1921 : 710,52 ευρώ – ΑΔΑ: ΨΡΝΝ46907Φ-Κ6Ξ

6)    Χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αριθμ. 1925 : 47,64 ευρώ – ΑΔΑ: ΩΤΡΥ46907Φ-ΘΡΔ

7)    Χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αριθμ. 3144 : 2.690 ευρώ – ΑΔΑ: 63Φ346907Φ-ΠΤΝΕπιχειρείν

koukourava banners new

Ακουστικά Βαρηκοΐας Κουκουράβα

Το Πρότυπο Κέντρο Επιλογής κι Εφαρμογής Ακουστικών Βαρηκοίας- Κουκουράβα Βάγια, ιδρύθηκε στα Τρίκαλα το 2002.
Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ - ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ - ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ενδοσκοπική Νευροχειρουργική,
Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης,
Χειρουργική Εγκεφάλου,
Χειρουργική Πόνου
ΡΥΘΜΟΣ 89.2

Ελληνική Μουσική ΡΥΘΜΟΣ 89,2

Ο ΡΥΘΜΟΣ 89,2 είναι ένας μουσικός ραδιοφωνικός σταθμός, ελληνικού ρεπερτορίου
Βελονισμός Παχυσαρκία

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παχυσαρκία και Βελονισμός
Χοιρινό ΜΑΡΑΒΑ

ΝΤΟΠΙΟ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΑΡΑΒΑ

Η επιχείρησή μας είναι και θα συνεχίσει να είναι δίπλα στους συμπολίτες μας.
 Πωλείται διπλοκατοικία στα Τρίκαλα

Πωλείται διπλοκατοικία στα Τρίκαλα

Πωλείται διπλοκατοικία με οικόπεδο 202 τμ
Παναγιώτα Φιλίππου

Παναγιώτα Φιλίππου

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Lekkas Clean

Lekkas Clean

Με καθαριότητα και οργάνωση, η καθημερινότητα σας ομορφαίνει!

Δημοφιλέστερα

εκλογές 2019

Οι υποψήφιοι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΚΙΝΑΛ στα Τρίκαλα και υπόλοιπη

Δευτέρα 10 Μαΐου 2019. Οι ζυμώσεις, οι παρασκηνιακές διεργασίες και

-----Μετέωρα----

Μετέωρα για Όλους: «Τα Μετέωρα εγκυμονούν σκάνδαλο μεγαλύτερο

Η Κίνηση Πολιτών «Μετέωρα για Όλους», τοποθετείται με δελτίο

Ξεκίνησε κουμπαριές ο Μικέλης Χατζηγάκης

Ξεκίνησε κουμπαριές ο Μικέλης Χατζηγάκης

Κουμπάρος στον γάμο του Γιώργου Χριστόπουλου και της Δανάης

Ο Τρικαλινός της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού

Ο Τρικαλινός της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού

Η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού θα βρεθεί αύριο, 13 Ιουνίου 2019, στα

Κρύφτηκαν στην Καλαμπάκα οι βουλευτές Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ

Κρύφτηκαν στην Καλαμπάκα οι βουλευτές Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ

Κάτω από τους βράχους των Μετεώρων, σε ξενοδοχείο της Καλαμπάκας

question mark man

4 μνηστήρες για 1 θέση στο ψηφοδέλτιο της Ν.Δ. στα

Εκτός από τα γνωστά ονόματα που έχουν κλειδώσει στο ψηφοδέλτιο

© 2009-2019 trikalanews.gr. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης