Επιχειρηματικά νέα - Νέα προγράμματα από το Επιμελητήριο Τρικάλων | trikalanews.gr

Επιχειρηματικά νέα - Νέα προγράμματα από το Επιμελητήριο Τρικάλων

Έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος Επιχειρηματικές συμβουλές στο Επιμελητήριο Έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος
Οι επιχειρήσεις της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδας παρά τα προβλήματα του αντιμετωπίζουν λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν επιλέγουν ως πρώτη λύση τις απολύσεις. Αντιθέτως, επιλέγουν μορφές ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων.

Αυτό είναι το συμπέρασμα της έρευνας με ερωτηματολόγιο πολλαπλών ερωτήσεων, την οποία πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, επιδιώκοντας να αποτυπώσει την κατάσταση που επικρατεί στην βιομηχανία της περιφέρειας ευθύνης του, σε ένα επιλεγμένο δείγμα 183 επιχειρήσεων, των Νομών της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδος, το διάστημα από 2 Φεβρουαρίου 2009 έως 25 Φεβρουαρίου 2009.

Συγκεκριμένα στην έρευνα πήραν μέρος 18 επιχειρήσεις από τη Βοιωτία, 24 από την Εύβοια, 26 από την Καρδίτσα, 60 από τη Μαγνησία, 33 από τα Τρίκαλα και 22 από τη Φθιώτιδα-Φωκίδα.

Επιχειρηματικές συμβουλές στο Επιμελητήριο
Την Παρασκευή 20-3-09 θα βρίσκεται στο Επιμελητήριο Τρικάλων ο επιστημονικός συνεργάτης κ. Ελευθέριος Ταμπουράς για να δεχθεί μέλη του Επιμελητηρίου μας που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα στις επιχειρήσεις τους, καθώς και διάφορες άλλες σκέψεις που τους απασχολούν που σκοπό έχουν να βελτιώσουν την επιχειρηματική τους εικόνα.

Νέα προκήρυξη για τις μικρές επιχειρήσεις
Σε νέα προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν έως και 50 εργαζομένους, προχωρεί το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της προκήρυξης είναι τα εξής:
Θα αναφέρεται σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας (μεταποίηση, εμπόριο, τουρισμός, παροχή υπηρεσιών).
Θα αφορά μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 50 εργαζόμενους.
Θα αποσκοπεί στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης καθώς και στη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων.
Ο ενισχυόμενος προϋπολογισμός της κάθε επενδυτικής πρότασης δεν θα υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ.
Το ποσοστό επιχορήγησης θα ανέρχεται έως και 60% του ενισχυόμενου προϋπολογισμού της επένδυσης.

Οι δράσεις του ΟΠΕ
Ο ΟΠΕ εφέτος πραγματοποιεί 200 δράσεις σε 50 χώρες παρά την διεθνή κρίση  (Σημειώνεται ότι το 10μηνο του 2008 οι ελληνικές εξαγωγές στην Κίνα ανήλθαν σε 151 εκ.$ αύξηση 6%.

Δηλώσεις για το νέο ΕΤΑΚ
Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει και φέτος να υποβάλλουν τις δηλώσεις του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων από τις 15 μέχρι και τις 29 Μαΐου. Η αξία των ακινήτων των νομικών προσώπων φορολογείται με συντελεστή 6‰, ενώ για τα ημεδαπά και τα αλλοδαπά με τον όρο της αμοιβαιότητας νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς και φιλανθρωπικούς, φορολογείται με συντελεστή 3‰. Η αξία των κτισμάτων των ακινήτων, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας οποιασδήποτε επιχείρησης, καθώς και από τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, φορολογείται με συντελεστή 1‰.

Κουπόνια καινοτομίας
Από 26/3/09 αναμένεται η έναρξη της υποβολής αιτήσεων για τη δράση «ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» για ΜΜΕ «Vouchers for SMEs» που έχει εφαρμοστεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με επιτυχία.

Το κουπόνι θα έχει ονομαστική αξία 7.000 ¤ και θα ανταλλάσσεται με υπηρεσίες τεχνογνωσίας που θα παρέχουν φορείς καινοτομίας (συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες).

Δικαιούχοι: επιχειρήσεις οιασδήποτε νομικής μορφής υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις: Δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, χαρακτηρίζονται ΜΜΕ σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά κριτήρια, απασχολούν 0-20 εργαζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας, έχουν δραστηριότητα στα όρια της ελληνικής επικράτειας, δεν βρίσκονται υπό εκκαθάριση, δεν παράγουν ή εμπορεύονται προϊόντα του τομέα γεωργίας, δεν ανήκουν στον κλάδο αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας ή στον τομέα άνθρακα, οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογ. τρίτων, δεν τους έχουν επιβληθεί κυρώσεις για παράβαση Κοιν. Κανονισμών  ή Εθν. Νομοθεσίας δεν έχουν λάβει ενίσχυσης ήσσονος σημασίας από επιδοτούμενα προγράμματα μεγαλύτερες από 200.000 ¤. (Πληροφορίες στην Γ.Γ.ΕΤ/Δν/ση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού υπεύθυνος Β. Γογγολίδης τηλ.210 7458188, 7458000).

Επελέγησαν οι εταιρείες που θα ελεγχθούν  για τις χρήσεις 2006-2007
Περίπου 5.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις των οποίων το ΑΦΜ λήγει σε 19, 39, 49, 59, 79 και τα ακαθάριστα έσοδα ξεπερνούν τις 70.000 ¤ (μειώθηκε από 120.000) αν και έχουν υπαχθεί στη διαδικασία αυτοπεραίωσης θα ελεγχθούν εξονυχιστικά από τις ΔΟΥ για τις χρήσεις 2006-2007. Ο έλεγχος θα γίνει και στο εισόδημα και στις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτοπεραίωσης.
Οι υπόχρεοι θα κληθούν με ειδοποιητήρια να προσκομίσουν τα βιβλία τους για έλεγχο.

Ηλεκτρονικό τελωνείο
Το ηλεκτρονικό τελωνείο θα τεθεί σε εφαρμογή έως το 2013, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. Αναμένεται να μειώσει τον χρόνο εκτελωνισμού και να συμβάλλει στην καταπολέμηση των παραποιημένων προϊόντων (κάθε χρόνο κατάσχονται 100 εκ. ¤  παραποιημένα προϊόντα).

Τα ηλεκτρονικό τελωνείο αφορά τις 27 χώρες της Ε.Ε. . Από 1-7-09 θα μπεί σε λειτουργία η 1η  φάση του συστήματος εισαγωγών και η 4η της υπηρεσίας διαμετακόμισης.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

 

Αποστολή του ΟΠΕ στην Κίνα
Ο ΟΠΕ διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή στην Κίνα από 4 μέχρι 11 Απριλίου 2009.

Στόχος της αποστολής στην Κίνα και συγκεκριμένα στο Πεκίνο, Τιαντζίν και Τσιντάο, είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων των αγορών αυτών για τα ελληνικά προϊόντα και η προώθηση επιχειρηματικών σχέσεων.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-9982100.

Αποστολή στο Κόσσοβο
Το υπουργείο Εξωτερικών και το γραφείο ΟΕΥ Βορείου Ελλάδος διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή στο Κόσσοβο.
Η αποστολή θα πραγματοποιηθεί 6 και 7 Απριλίου 2009 και οι τομείς στους οποίους θα διεξαχθεί το φόρουμ και οι επιχειρηματικές συναντήσεις στην Πρίστινα είναι:

Τρόφιμα και ποτά, δομικά υλικά, κατασκευές, ηλεκτρικές συσκευές, φαρμακευτικά υλικά και είδη προσωπικής υγιεινής.
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο: 2310-535333.

 

Έκθεση κατασκευών στο Κάιρο
Από 18 μέχρι και 22 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η 16 διεθνής έκθεση κατασκευών και δόμησης inter build 2009 στο Κάιρο της Αιγύπτου.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκθεση στο χώρο των κατασκευών και της δόμησης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και η οποία κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-9886403.

 

Έκθεση τροφίμων στη Νέα Υόρκη
Η 55η διεθνής έκθεση summer fancy food show διοργανώνεται από 28 μέχρι και 30 Ιουνίου 2009 στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ και τα προϊόντα που προβάλλονται είναι κυρίως τρόφιμα, γαλακτοκομικά, έτοιμα γεύματα κ.α.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον ΟΠΕ και στο τηλέφωνο: 210-9982100.

 

Έκθεση γάλα και τυρί
Η 2η Έκθεση για το Γάλα & το Τυρί οργανώνεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 2,3 & 4 Οκτωβρίου 2009.
Αποτελεί τον τόπο συνάντησης, επιμόρφωσης και πληροφόρησης όλων των εμπλεκόμενων στον κλάδο των γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων για όλες τις εξελίξεις σχετικά με τους τομείς της παραγωγής, των μηχανημάτων, του εξοπλισμού, των νέων τεχνολογιών, της νέας νομοθεσίας, της τυποποίησης, της προώθησης, της υγιεινής και της ασφάλειας.
Οι δηλώσεις Συμμετοχής στην Έκθεση μπορούν να αποστέλλονται μέχρι 10 Ιουλίου 2009.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, επικοινωνήστε με την κα Ειρήνη Ψαχούλια, Υπεύθυνη Έκθεσης, τηλ. 210-3610265, κινητό 6974305957.

Φεστιβάλ ελληνικών γεύσεων
Τον ερχόμενο Οκτώβριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το φεστιβάλ ελληνικών γεύσεων, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί προσεχώς. Πρόκειται για μία νέα εκθεσιακή προσπάθεια με στόχο την προβολή ελληνικών προϊόντων τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στην προοπτική των εξαγωγών.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κυρία Πάμυ Πουλημένου στο τηλέφωνο: 6979811645.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Διαγωνισμός ΣΜΥ για την καθαριότητα
Στη ΣΜΥ, την Πέμπτη 9 Απριλίου και ώρα 10 το πρωί, θα διενεργηθεί ανοιχτός διαγωνισμός με έγγραφες σφραγισμένες επιστολές και κριτήριο κατακύρωσης της μικρότερη προσφορά, διαγωνισμός για την καθαριότητα των χώρων της σχολής και την πλύση των σκευών παράθεσης συσσιτίου.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 24310-74232.

Διαγωνισμός Πολεμικής Αεροπορίας για είδη ιματισμού
Η διοίκηση αεροπορικής υποστήριξης διενεργεί διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας με αντικείμενο την προμήθεια ειδών ιματισμού. Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ, ανέρχεται στις 440.000 ευρώ.
Λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στις 27 Απριλίου, ενώ στις 28 Απριλίου 2009, θα γίνει η αποσφράγιση.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-8705015.

Διαγωνισμός Πολεμικής Αεροπορίας για υγειονομικό υλικό
Η διοίκηση αεροπορικής υποστήριξης διενεργεί διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας με αντικείμενο την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού. Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ, ανέρχεται στις 2.954.636  ευρώ.
Λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στις 24 Απριλίου, ενώ στις 27 Απριλίου 2009, θα γίνει η αποσφράγιση.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-8705015.

Διαγωνισμός Πολεμικού Ναυτικού για παγωτά
Το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια σε παγωτά για κάλυψη αναγκών των πολεμικών πλοίων και των υπηρεσιών περιοχής Σαλαμίνας, Αττικής και Πόρου.
Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στα 130.000 ευρώ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη και ώρα 9 το πρωί στην επιτροπή προμηθειών στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-3368630.

Ηλεκτρονική επικοινωνία
Παρακαλούνται τα μέλη μας να ενημερώνουν άμεσα τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου για την οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων της επιχείρησής τους προκειμένου να είναι δυνατή η επικοινωνία μας, με σκοπό την πληροφόρησή τους για όλα τα θέματα που τους αφορούν.

Επίσης για την καλύτερη και ταχύτερη ενημέρωσή τους (σχετικά με τη διενέργεια εκθέσεων, ενημερωτικών εκδηλώσεων, την προκήρυξη χρηματοδοτικών προγραμμάτων κ.λπ.) μπορούν να μας κοινοποιήσουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, επικοινωνώντας με το e-mail στο: [email protected]
Ηλεκτρονική Σελίδα

Για άμεση και συνεχή ενημέρωση μπορείτε  να επισκέπτεστε την ηλεκτρονική σελίδα του Επιμελητηρίου Τρικάλων www.trikala-chamber.gr.

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (2431027493). ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΜΕ
Πηγή:Επιμελητήριο Τρικάλων
Επιχειρείν

ΡΥΘΜΟΣ 89.2

Ελληνική Μουσική ΡΥΘΜΟΣ 89,2

Ο ΡΥΘΜΟΣ 89,2 είναι ένας μουσικός ραδιοφωνικός σταθμός, ελληνικού ρεπερτορίου
Lifting προσώπου – Αισθητικός βελονισμός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ειδικός Παθολόγος
Αρτηριακή Υπέρταση
Θέματα Παχυσαρκίας
Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ - ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ - ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ενδοσκοπική Νευροχειρουργική,
Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης,
Χειρουργική Εγκεφάλου,
Χειρουργική Πόνου
Χοιρινό ΜΑΡΑΒΑ

ΝΤΟΠΙΟ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΑΡΑΒΑ

Η επιχείρησή μας είναι και θα συνεχίσει να είναι δίπλα στους συμπολίτες μας.
ΡΟΖ ΠΙΠΕΡΙ

ΡΟΖ ΠΙΠΕΡΙ

Το μαγικό ταξίδι στον κόσμο των μπαχαρικών και όχι μόνο, ξεκίνησε από τα Τρίκαλα.
koukourava banners new

Ακουστικά Βαρηκοΐας Κουκουράβα

Το Πρότυπο Κέντρο Επιλογής κι Εφαρμογής Ακουστικών Βαρηκοίας- Κουκουράβα Βάγια, ιδρύθηκε στα Τρίκαλα το 2002.
Καυσόξυλα Κάρβουνα Κολίτσας

Καυσόξυλα Κάρβουνα Κολίτσας

37 χρόνια εμπειρίας, συνέπειας, αξιοπιστίας, εμπιστοσύνης «μετράει» η επιχείρηση Κολίτσας Δημήτριος: από το 1979 έως σήμερα.
Γρηγόριος Τσακμάκης MD Χειρουργός Ουρολόγος

Γρηγόριος Τσακμάκης MD Χειρουργός Ουρολόγος

Ο ιατρός είναι απόφοιτος της Ιατρικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Δημοφιλέστερα

«Ο  Παρθένης είδε ότι χάνει τη μάχη και κάλεσε σύσκεψη»

Χωρίς διαύγεια κομμένες σε μόνιμη υπάλληλο δαπάνες διοίκησης

Σειρά αποφάσεων του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων,

O Πολάκης φοβάται τα Τρίκαλα!

O Πολάκης φοβάται τα Τρίκαλα!

Όλα τελικά έχουν την εξήγησή τους! Έτσι και ότι αφορά την

«Έφυγε» πρόωρα από τη ζωή η Ερριέτα Γκάγκα

«Έφυγε» πρόωρα από τη ζωή η Ερριέτα Γκάγκα

Σε ηλικία 22 ετών έφυγε από τη ζωή η Ερριέτα Νικ. Γκάγκα και

-----Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων-----

Η Νέα Δημοκρατία και το Γ. Νοσοκομείο Τρικάλων

Η Νέα Δημοκρατία και η ΔΑΚΕ Εργαζομένων Γ. Νοσοκομείου Τρικάλων,

«Έφυγε από τη ζωή η Κωνσταντινιά Κοντογιάννη – Πουλιανίτη

​«Έφυγε από τη ζωή η Κωνσταντινιά Κοντογιάννη –

Σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή η Κωνσταντινιά Κοντογιάννη –

γέφυρα του Ληθαίου 133 χρόνια μετά

Ο 23χρονος Τρικαλινός που ανέδειξε την υπεραιωνόβια γέφυρα του

Επέζησε από τους πολέμους, είναι όμορφη, θαυμαστή, μοναδική στο

© 2009-2019 trikalanews.gr. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης