Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

8 νέες θέσεις μόνιμων κτηνιάτρων στη Θεσσαλία

Με τρεις μόνιμους κτηνιάτρους  στηρίζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας τη λειτουργία του  Κτηνιατρικού  Τμήματος Ελασσόνας, στο οποίο ανήκει και το Κτηνιατρικό Γραφείο Μεσοχωρίου. Παρά τις δυσκολίες  λόγω της  έλλειψης προσωπικού,  η  μέριμνα   για την εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων της Ελασσόνας είναι διαρκής και η Περιφέρεια αξιοποιεί τις  δυνατότητες που δίνει  το  σύστημα    κινητικότητας  δημοσίων  υπαλλήλων αλλά και  η άσκηση παράλληλων καθηκόντων.

Ο  Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  ανέφερε ότι  έχουν εγκριθεί 8 θέσεις  μόνιμων  κτηνιάτρων  στη Θεσσαλία, εκ των οποίων οι 4  θέσεις καλύπτουν ανάγκες της  Π.Ε.  Λάρισας. Αναμένονται τα αποτελέσματα του  διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Στον προγραμματισμό προσλήψεων για το έτος 2022, η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει υποβάλλει  αιτήματα για 19 κτηνιάτρους:  4  θέσεις μόνιμου προσωπικού  και 15  με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Εξ άλλου, κατά την τελευταία 5ετία, στην περιοχή της Ελασσόνας το πρόγραμμα εξυγίανσης κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων βοοειδών από τη  νόσο φυματίωση έδωσε στους κτηνοτρόφους αποζημίωση άνω του ενός  εκατομμυρίου ευρώ, για σφαγές 1.396 ασθενών βοοειδών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της  αρμόδιας Υπηρεσίας που παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου:

– Η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας ευρίσκεται σε κατάσταση υποστελέχωσης, με αποτέλεσμα να  δυσκολεύεται να διεκπεραιώσει τις καθημερινές της υποχρεώσεις σε όλο το φάσμα των καθηκόντων της, που ξεπερνιέται από τη μεγαλύτερη προσπάθεια των στελεχών.

– Η κατάσταση αυτή έχει προκύψει τις τελευταίες δεκαετίες, όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας και επιδεινώθηκε λόγω των γνωστών προβλημάτων της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε ως κοινωνία και πολλών άλλων παραγόντων.

– Στο συγκεκριμένο θέμα που αφορά την Κτηνιατρική Υπηρεσία, διαπιστώνουμε ότι όσο μεγαλύτερο είναι το ζωικό κεφάλαιο που εκτρέφεται σε μια διοικητική περιφέρεια, τόσο εμφανέστερο γίνεται το πρόβλημα.

– Παρ’ όλα αυτά έχουν γίνει προσπάθειες και ενέργειες να διατηρηθεί η λειτουργικότητα της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα της οικονομικής κρίσης και να εξυπηρετηθεί ο κτηνοτροφικός κόσμος στη διαχείριση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, σχετικά με τα μεταδοτικά νοσήματα που απασχολούν σε διάφορες περιστάσεις τους κτηνοτρόφους.

– Αυτό επετεύχθη, είτε με πρόσληψη εποχικού προσωπικού, είτε με τη διαδικασία της κινητικότητας του επιστημονικού προσωπικού και η Κτηνιατρική Υπηρεσία διατήρησε ένα ανθρώπινο δυναμικό, ικανό να καλύψει τις βασικές ανάγκες της κτηνοτροφίας μας.

– Για τη συγκεκριμένη Υπηρεσιακή μονάδα (Κτηνιατρικό Γραφείο Μεσοχωρίου), όλο αυτό το χρονικό διάστημα υπήρχε πάντα κτηνίατρος, διαθέσιμος ν’ αντιμετωπίσει τα ποικίλα προβλήματα των κτηνοτρόφων στα αντικείμενα της αρμοδιότητας της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

– Ως προς τη διοικητική μέριμνα της Περιφέρειας για τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, προβλέφθηκε στο νέο Οργανισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας (4788/26-10-2018 τ.Β΄), η ένταξη του πρώην Αγροτικού Κτηνιατρείου Μεσοχωρίου στο δημιουργηθέν Τμήμα Κτηνιατρικής Ελασσόνας, το οποίο περιλαμβάνει τρία κτηνιατρικά Γραφεία (Ελασσόνας, Καλλιθέας και Μεσοχωρίου).

– Αυτή η διοικητική μεταρρύθμιση, δίνει τη δυνατότητα να διεκδικούμε νέο κτηνιατρικό και βοηθητικό προσωπικό σε κάθε προκήρυξη θέσεων ΑΣΕΠ, είτε μόνιμο, είτε εποχικό, προκειμένου ν’ αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες που παρέχονται προς τους κτηνοτρόφους της περιοχής αυτής, η οποία είναι από τις παραγωγικότερες της Π.Ε. Λάρισας.

– Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμενοι, αξιοποιώντας την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων κτηνιάτρων, τοποθετήσαμε στο Τμήμα Κτηνιατρικής Ελασσόνας ένα μόνιμο κτηνίατρο, (Παπαστερίου Δημήτριος 2021).

– Επιπλέον δύο μόνιμοι κτηνίατροι (Λιάκου Μαρία και Κουτίνας Αθανάσιος 2020) με τοποθέτηση στο Τμήμα Κτηνιατρικής Λάρισας, χρησιμοποιήθηκαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα σε παράλληλα καθήκοντα για την υποστήριξη του Τμήματος Κτηνιατρικής Ελασσόνας.

– Στην ήδη εκδοθείσα προκήρυξη 13Κ /2021 (ΦΕΚ 66/31-12-2021) κατόπιν ενεργειών τη Περιφέρειας Θεσσαλίας, περιλαμβάνονται τέσσερεις (4) θέσεις μονίμων

κτηνιάτρων για την Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ εκ των οποίων ο ένας θα τοποθετηθεί στο Τμήμα Κτηνιατρικής Ελασσόνας.

– Επίσης στον «Πολυετή Προγραμματισμό Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφέρειας Θεσσαλίας 2022-2025», έχει προβλεφθεί η σταδιακή αναπλήρωση του κτηνιατρικού προσωπικού που φεύγει από την Υπηρεσία με συνταξιοδότηση, με νέο προσωπικό έξι (6) κτηνιάτρων, μέρος του οποίου θα τοποθετηθεί σε κτηνιατρικές μονάδες αναλόγως των αναγκών, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και το Τμήμα Κτηνιατρικής Ελασσόνας.

– Όσον αφορά την εφαρμογή των προγραμμάτων εξυγίανσης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων βοοειδών από τη νόσο Φυματίωση, οι εξετάσεις για ανεύρεση θετικών στη νόσο ζώων, δεν γίνεται με εξετάσεις γάλακτος, αλλά με τη δοκιμασία των φυματινισμών.

– Η εφαρμογή των φυματινισμών και ο έλεγχος στις εκτροφές γίνεται στις περιπτώσεις μετακινήσεων ζώων (αγοραπωλησίες ή σφαγές), όταν πρέπει να εξασφαλιστεί το υγειονομικό καθεστώς, καθώς και στις περιπτώσεις παρεμβάσεων εξυγίανσης των θετικών εκτροφών, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα του ΥΠ.Α.Α.Τ. όταν βρίσκονται σφάγια με αλλοιώσεις φυματίωσης στο Σφαγείο ή όταν απαντούν θετικά οι δοκιμασίες των φυματινισμών στις εκτροφές.

– Κατά την τελευταία πενταετία, η εφαρμογή προγράμματος εξυγίανσης από τη Φυματίωση, τη Βρουκέλλωση και τη Ενζωοτική Λεύκωση, ανέδειξε (34) θετικές εκτροφές της περιοχής, όπου είναι η αρμοδιότητα του Κτηνιατρικού Γραφείου Μεσοχωρίου, έδωσε στους κτηνοτρόφους αποζημίωση για σφαγές 1396 ασθενών βοοειδών της τάξης του 1.036.462 Ευρώ.

– Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν τη διαρκή μέριμνα των κτηνιατρικών μας υπηρεσιών για την ευρύτερη περιοχή Μεσοχωρίου, όπως άλλωστε με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίστηκαν οι άλλες περιοχές της Π.Ε. Λάρισας.

– Σε ότι σχετίζεται με την καταχώρηση δεδομένων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠ.Α.Α.Τ. (Ο.Π.Σ.) σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκυκλίους, αυτή γίνεται από τους κτηνοτρόφους μέσω των ψηφιακών εφαρμογών και η έκδοση των διαβατηρίων των βοοειδών πραγματοποιείται από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και αυτά παραδίδονται στους κτηνοτρόφους από τα κατά τόπους κτηνιατρικά γραφεία.

Trikalanews
Author: Trikalanews

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή