Αγροτοσυνδικαλιστής προσβάλλει απόφαση του Δήμου Φαρκαδόνας για ανταλλαγή 60 στρεμμάτων

Ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Γιάννης Ρίτσιος καταγγέλλει ως παράνομη, αυθαίρετη και χαριστική, όπως λέει, την πρόσφατη απόφαση του Δήμου Φαρκαδόνας για μεταβίβαση (με ανταλλαγή) 60 στρεμμάτων πεδινής βοσκήσιμης δημοτικής έκτασης στα Σερβωτά στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Τρικάλων-Ένωση και με ένστασή του που κατέθεσε σήμερα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας ζητεί την ακύρωση και εξαφάνιση της απόφασης.

Ακολουθεί ολόκληρη η ΕΝΣΤΑΣΗ του Ι. ΡΙΤΣΙΟΥ:

“Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας ΕΝΣΤΑΣΗ Του Ιωάννη Ρίτσιου του Βασιλείου,κατοίκου Σερβωτών Τρικάλων ΚΑΤΑ Της υπ’ αριθμ. 45/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Φαρκαδόνας.

   Ενίσταμαι και ζητώ την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 45/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Φαρκαδόνας (χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των Δημοτικών Συμβούλων και μάλιστα με έναν εκ των ψηφισάντων με επιφύλαξη), που ενέκρινε την απευθείας και χωρίς δημοπρασία ανταλλαγή (κατ’ αρχήν απόφαση) Δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Σερβωτών, ήτοι τμήματος 60 στρεμμάτων του υπ’ αριθμ. 208 τεμαχίου (συνολικής έκτασης 1302 στρεμμάτων)  του αναδασμού Σερβωτών, με αστικά ακίνητα ιδιοκτησίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τρικάλων-Ένωση, ήτοι οικόπεδο 1.760 τ.μ. με αποθήκη 500 τ.μ. επ’ αυτού, ενώ το Δ.Σ. θα έπρεπε ν’ απορρίψει και να μην εγκρίνει την προταθείσα ανταλλαγή, για όσους άλλους λόγους θα προσθέσω εν καιρώ, καθώς και για τους παρακάτω νόμιμους και βάσιμους λόγους:

1)    Διότι η πληττόμενη απόφαση, κατά παράβαση του νόμου, στερείται παντελώς αιτιολογίας.

2)    Διότι η δημοτική έκταση των 60 στρεμμάτων (πεδινή βοσκή-κοινόν) στην Τ.Κ. Σερβωτών είναι χαρακτηρισμένη ως βοσκότοπος και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ως προς τη νομιμότητα της πράξης της ανταλλαγής αποφάνθηκε πως «…για να γίνει προσπάθεια ανταλλαγής της συγκεκριμένης έκτασης θα πρέπει πρώτα να γίνει αποχαρακτηρισμός αυτής και αλλαγή χρήσης από πεδινό βοσκότοπο με απόφαση της Περιφέρειας στην οποία ανήκει η αρμοδιότητα αυτή και είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση και εφαρμογή του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (Ν. 4351/2015)», ενώ περαιτέρω εκθέτει την Απόφαση 1908/2007 Τμ. Δ’ του ΣτΕ, η οποία έχει ως εξής: «Για την ανταλλαγή δημοτικής βοσκήσιμης εκτάσεως, από τη σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, εκδιδόμενη κατά τα άρθρα 250 και 248 παρ. 1 του π.δ. 410/1995 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 2359/1997, απαιτείται και η προηγούμενη άδεια της αρμόδιας κρατικής αρχής ενόψει του ειδικού προορισμού και της σημασίας που έχουν οι βοσκήσιμες εκτάσεις για την εθνική οικονομία ουσιώδη κλάδο της οποίας αποτελεί η κτηνοτροφία. Η άδεια αυτή, η οποία αποτελεί κατ’ ουσίαν αποχαρακτηρισμό της εκτάσεως, εκδίδεται μετά από εκτίμηση των αναγκών της κτηνοτροφίας, είναι δε καταρχήν απαραίτητη σε κάθε περίπτωση που η προς ανταλλαγή έκταση έχει διατεθεί, ως εκ της φύσεως και του προορισμού της, για τη βοσκή των ζώων, χωρίς να είναι αναγκαίος ο προηγούμενος χαρακτηρισμός ή οριοθέτησή της ως βοσκοτόπου με ειδική διοικητική διαδικασία», παραθέτοντας προσέτι και το άρθρο 971 του Αστικού Κώδικα που έχει ως εξής: «Τα πράγματα εκτός συναλλαγής αποβάλλουν την ιδιότητά τους αυτή από τότε που έπαψε ο προορισμός τους για την κοινή χρήση ή για δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή θρησκευτικό σκοπό».

     Κατόπιν τούτων η Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατέληξε πως απαιτείται η άδεια που περιγράφεται στην παραπάνω απόφαση του ΣτΕ, ώστε ο Δήμος Φαρκαδόνας να προβεί στην παραπάνω ανταλλαγή, όπερ δεν έγινε. Διό η πληττόμενη απόφαση πρέπει ν’ ακυρωθεί, σημειωθέντος εισέτι ότι η προς ανταλλαγή δημοτική βοσκήσιμη πεδινή έκταση είναι απαραίτητη για την τοπική κοινωνία των Σερβωτών, παρά την αντίθετη κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του Τ.Σ.

Για τους λόγους αυτούς η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει ν’ ακυρωθεί. Επειδή η ένστασή μου ασκείται εμπροθέσμως και σύμφωνα με τον νόμο. Επειδή η ένστασή μου είναι νόμιμη και βάσιμη. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου,

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η ένστασή μου.

Να ακυρωθεί και να εξαφανισθεί η πληττόμενη υπ’ αριθμ. 45/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Φαρκαδόνας.

Τρίκαλα 14/07/2020

Ο ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΣ”

 Σύμφωνα με πληροφορίες, επίκειται η κατάθεση εντός των ημερών και νέας ένστασης κατά της απόφασης του Δήμου Φαρκαδόνας από πλειάδα κτηνοτρόφων και κατοίκων Σερβωτών.©2023 Trikalanews from TNEWSGROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή