​ΚΑΤΙΝΙΣΜΟΣ

Ὁποῖον θλιβερόν θέαμα παρακολουθήσαμε οἱ δυστυχεῖς φορολογούμενοι ἀπό τηλεοράσεως , ὁ Πρωθυπουργός τῆς χώρας και ὁ ὑποψήφιος Πρωθυπουργός να ἀνταλλάσσουν ἐντός τῆς βουλῆς τῶν ἑλλήνων βαρύτατους χαρακτηρισμούς οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν εἰς την σφαῖραν τοῦ κατινισμοῦ , καλεῖται δε κατινισμός γενικῶς ἡ  ἔλλειψη παιδείας  και ἐν προκειμένῳ ἡ ἀπουσία καλοῦ δασκάλου εἰς τον κατάλληλον χρόνον, timing,εἰς ἀμφοτέρους τους ἀλεκτορομαχοῦντες .
 
Διαβάζουμε στο βιβλίο τοῦ Stephen Hawking: Ὅταν ἥμουν 14 ἐτῶν ὁ καθηγητής μου στο σχολεῖο στο Σέντ Ὄκλανς ὁ Ντικράν Τάτα, μοῦ ἔδειξε πῶς να ἀξιοποιήσω την ἐνεργητικότητά μου και με ἐνθάρρυνε να σκέφτομαι δημιουργικά στα μαθηματικά .Μοῦ ἀποκάλυψε ὅτι τα μαθηματικά ἀποτελοῦν το θεμέλιον τοῦ ἴδιου τοῦ σύμπαντος . Ἄν κοιτάξετε πίσω ἀπο κάθε χαρισματικό ἄνθρωπο θα βρεῖτε ἕναν χαρισματικό δάσκαλο.{το γνωστόν πίσω ἀπο κάθε μεγάλο ἄνδρα κρύπτεται μια δυναμική γυναῖκα ἰσχύει μερικῶς και δια τον φόβον τῶν Ἰουδαίων }. Ἡ βάση κατά τον S.H.για το μέλλον τῆς ἐκπαίδευσης  πρέπει να εἶναι τα σχολεῖα και κυρίως δάσκαλοι ἱκανοί να ἐμπνεύσουν τους μαθητές .Τα σχολεῖα προσφέρουν ἕνα στοιχειῶδες πλαίσιο ὅπου ἐνίοτε ἡ ἀποστήθιση, οἱ ἐξισώσεις και οἱ ἐξετάσεις μπορεῖ να ἀποξενώσουν τα παιδιά ἀπο την ἐπιστήμη .
 
Ὅσοι παρηκολούθησαν την διαλογικήν κονταρομαχίαν μεταξύ τῶν δύο πολιτικῶν κατέληξαν ἀβίαστα εἰς το συμπέρασμα ὅτι δεν εἶχαν πεφωτισμένον δάσκαλον στον κατάλληλο χρόνο τῆς μαθησιακῆς τους πορείας .Μποροῦν να προσκομίσουν πτυχία γνήσια ἤ μη, μεταπτυχιακά και ἄλλα βιογραφικά στοιχεῖα ἀπο τα δῆθεν  καλύτερα κολλέγια τοῦ κόσμου,  δεν ἀρκοῦν, διότι δεν εἶχαν τον κατάλληλο δάσκαλο .
 
Σχετικῶς με το θέμα τοῦ πολυτελοῦς πλοιαρίου ὁ Πρωθυπουργός πρέπει να ἔχει πρωθυπουργικήν θαλαμηγόν ἰδιοκτησίας τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους και ἀεροπλάνον πρωθυπουργικόν  , για να μπορεῖ να ταξιδεύει σε θάλασσες για ἀναψυχή προς ἀποφυγήν τοῦ συνδρόμου τῆς ὑπερκοπώσεως , ἀλλά κυρίως προς ἀπάντλησιν οὐχί ὑδρογονανθράκων , ἀλλά δημιουργικῆς φαντασίας ἀπο τα κύματα τοῦ Αἰγαίου, ἀπο τον  ἀέρα τῆς θάλασσας  και ἀπο την νυχτερινήν θέασιν τῶν οὐράνιων πυγολαμπίδων , ὅταν ὅμως τους πιάνει ἡ θάλασσα και ἀντραλίζονται με το σουέλ καλύτερα να την ἀποφεύγουν και να παίρνουν τα ὅρη και τα βουνά .Ἡ ὀρεινή Ἑλλάδα και το γνωρίζουν ὅλοι οἱ πολιτικοί ἄνδρες και γυναῖκες ἔχει τις δικές της ὀμορφιές διαφορετικές για κάθε ἐποχή ἐπιπαραδείγματι μια ἐκδρομική ἐπίσκεψη στο δάσος με τις ὀξυές στο Βίτσι το Φθινόπωρο, σαν ἀγκαλιάσεις την ὀξυά αὐτή σου δίνει ἐνέργεια πολλαπλάσια ἀπο αὐτή που ὑπόσχονται οἱ πωλητές ἐνεργειακῶν συμπληρωμάτων , το ἴδιο και σαν περιδιαβεῖς το δάσος με τις βασιλικές δρεῖς διαβάζοντας ξανά και ξανά το σχετικο διήγημα του Ἀλεξάνδρου  Παπαδιαμάντη .
 
Ἐπανερχόμεθα στον S.H. ὁ ὁποῖος προβλέπει ὅτι ἡ παγκόσμιος αὔξηση τῆς θερμοκρασίας, ἡ ἀναζήτηση πόρων και χώρου για την αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ, ἡ ταχεῖα ἐξαφάνιση ζωϊκῶν εἰδῶν, ἡ ἀνάγκη για ἀνανεώσιμες πηγές ἐνέργειας , ὁ ἐκφυλισμός τῶν ὠκεανῶν , ἡ ἀποψίλωση των δασῶν , οἱ ἐπιδημίες κ.λ.π. συναπαρτίζουν ἀπειλές οἱ ὁποῖες πλησίασαν προ τῶν πυλῶν .Το πρωθυπουργικόν ἀεροπλάνον και ἑλικόπτερον μπορεῖ να φέρει τον πρωθυπουργόν σε μέρη μακρινά και ἐξωτικά για ἀναψυχή την ὁποίαν πάντα ἔχει ἀνάγκην λόγω φόρτου ἐργασίας , ἀλλά και για ταχύτατες ἐπισκέψεις σε περιοχές ἀνθρώπινης δυστυχίας ὅπως πυρκαγιές ,  σεισμούς , κατολισθήσεις  για ἕναν παρήγορον λόγον σ’αὐτόν που μισοκαμένος ἤ βαρειά τραυματισμένος ξεψυχάει δικαιωμένος που ὁ Πρωθυπουργός του ἦταν παρών στα ὀλέθρια στερνά του .
 
Τι σχέσιν ἔχουν τα ἀνωτέρω με τον κατινισμόν; ἔχουν διότι ὁ κατινισμός ἐπεβλήθη ἐπι τῇ βάσει προγράμματος σχεδιασθέντος ἀπο το ἀπάνθρωπον διεθνές χρηματικόν σύστημα σε συνεργασία και ἐνόχου ἀποδοχῆς τῶν ἐντοπίων συμμοριῶν ἐξουσίας ἡ ὁποία τους ποτίζει χρυσοφόρον αἷμα ἐκ τοῦ ἐλλείμματος τῶν ἀγρίως φορολογούμενων ἑλλήνων.
 
Τελειώνουμε με κάτι εὐχάριστον τοῦ Μπόστ:
 
ἀργότερα ἀργότερα πλησίασαν δυο κότερα εἰς την νῆσον τῶν Ἀζορῶν και τοῦ μοναχοῦ Ἀθυροστόμιου:  later later ἐγένετο ψηφοφορία περί τοῦ ποῖος ἐκ τῶν δύο πολιτικῶν ἀλεκτόρων φέρει τον τίτλον τοῦ καλύτερου γαμιά ,ἐπηκολούθησεν πανδαιμόνιον και οὐρανομήκεις ζητωκραυγές , το ἀποτέλεσμα μέχρι στιγμῆς δεν ἔγινε γνωστόν λόγω δυσλειτουργίας τοῦ διαδικτύου συνεπεία πτώσεως τοῦ συστήματος μεταφορᾶς ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας , black down.
 
Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος .Τρίκαλα 10.5.2019 μ.Χ.Αφήστε το σχόλιό σας

trikalanews

©2020 Trikalanews from TNEWSGROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή