Άλλαξε κάτι στην φιλοσοφία των συμμετεχόντων;

Θα προχωρήσει το «Δίκτυο Πίνδος» ή θα έχει την ίδια κακή τύχη με ίδια προσπάθεια προ ετών; 
 
Μετά από διαβούλευση σχεδόν 1 έτους Αυτοδιοικητικών Φορέων της ορεινής περιοχής της Πίνδου, για συνεργασία και ανάδειξη της ορεινής πατρίδας, η προσπάθεια άρχισε να παίρνει οντότητα με την σύσταση Φορέα με τη μορφή της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας. 
 
Για την ολοκλήρωση της προσπάθειας, στο Δημαρχείο Πύλης, πραγματοποιήθηκε η ιδρυτική Γενική Συνέλευση του φορέα με την επωνυμία «Δίκτυο Πίνδος».
 
Στον Φορέα, συμμετέχουν 11 Δήμοι και 4 Αναπτυξιακοί Φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Πίνδου. 
 
Συγκεκριμένα, υπέγραψαν το καταστατικό του Δικτύου: 
 
Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας:  οι Δήμοι Πύλης, Καλαμπάκας, Μουζακίου, Αργιθέας, Λίμνης Πλαστήρα, η Αναπτυξιακή Τρικάλων – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ, η Αναπτυξιακή Καρδίτσας – ΑΝΚΑ ΑΕ και το ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ. 
 
Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος: ο Δήμος Αγράφων και ο Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδος. 
 
Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος: ο Δήμος Αμφιλοχίας. 
 
Από την Περιφέρεια Ηπείρου: οι Δήμοι Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Κεντρικών Τζουμέρκων και Βορείων Τζουμέρκων.
 
Κατά τη συνεδρίαση εκλέχθηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.
 
Το Δ.Σ. είναι 11μελές και συμμετέχουν οι Δήμαρχοι Αγράφων Θεόδωρος Μπαμπαλής, Αργιθέας Λάμπρος Τσιβόλας, Βορείων Τζουμέρκων Ιωάννης Σεντελές, Γεωργίου Καραϊσκάκη Περικλής Μίγδος, Καλαμπάκας Χρήστος Σινάνης, Κεντρικών Τζουμέρκων Μαρίνος Γαρνέλης, Λίμνης Πλαστήρα Δημήτριος Τσιαντής, Μουζακίου Γεώργιος Κωτσός, Νικολάου Σκουφά  Ευστάθιος Γιαννούλης, Πύλης Κων/νος Μαράβας και ο αντιδήμαρχος Δήμου Αμφιλοχίας Νικόλαος Χούτας.
 
Στην συνέχεια το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε Σώμα και εξελέγησαν Πρόεδρος του Δ.Σ. ο Δήμαρχος Αργιθέας Λάμπρος Τσιβόλας, Αντιπρόεδρος ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων Μαρίνος Γαρνέλης, Γραμματέας ο Δήμαρχος Αγράφων Θεόδωρος Μπαμπαλής και Εντεταλμένος Εκτελεστικός Σύμβουλος ο Δήμαρχος Πύλης Κων/νος Μαράβας.
 
Το προσωρινό Δ.Σ. θα αναλάβει τις διαδικασίες σύστασης του φορέα και του προγραμματισμού των μελλοντικών του ενεργειών.
 
Ως προσωρινή έδρα της νέας εταιρείας ορίστηκε η Λυγαριά με διαθέσιμες εγκαταστάσεις φιλοξενίας το δημοτικό κατάστημα του πρώην Δήμου Γόμφων, ενώ η μόνιμη έδρα θα αποφασιστεί σε επόμενη Γενική Συνέλευση.
Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει και παραρτήματα καθώς και γραφεία αντιπροσώπων της σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού στην οποία θα ορίζονται οι ιδιαίτεροι λόγοι εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και η έκταση της δικαιοδοσίας τους.
 
Η διάρκεια της εταιρείας είναι 20 έτη και αρχίζει από την ημέρα της καταχώρησης του παρόντος καταστατικού στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου ενώ οι συμβαλλόμενοι μπορούν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του καταστατικού, με ειδική πλειοψηφία των ¾ να παρατείνουν και περαιτέρω την διάρκεια της δια του παρόντος συνιστώμενης Εταιρείας.
 
Ο σκοπός της αστικής Εταιρείας είναι κοινωφελής, εκπαιδευτικός και αναπτυξιακός και σε καμία περίπτωση δε θεωρείται κερδοσκοπικός -εμπορικός. Η Εταιρεία επικεντρώνει την δραστηριότητά της σε όλες τις περιοχές παρέμβασης των εταίρων της.
 
Σκοποί της Εταιρείας είναι:
 
1.            Η από κοινού και με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο δραστηριοποίηση για την προαγωγή των πολιτιστικών, μορφωτικών, κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων.
 
2.            Ειδικότερα η κοινή δράση και συνεργασία με επιστημονικά εκπαιδευτικά κέντρα, ιδρύματα της Ελλάδος και άλλων χωρών καθώς και με θεσμοθετημένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς.
 
3.            Η ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων, πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των μελών του δικτύου αλλά και με άλλους φορείς με παρόμοιους στόχους.
 
4.            Η οργάνωση κοινών προγραμμάτων (προβολής, διαφήμισης, περιβάλλοντος, πολιτισμού κ.λπ.)
 
5.            Η πρόσβαση στην πληροφόρηση με την αξιοποίηση των τραπεζών πληροφοριών και την χρήση νέων τεχνολογιών.
 
6.            Ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη του ορεινού όγκου της Πίνδου ως ενιαίο σύνολο, ο σχεδιασμός προτύπων, προδιαγραφών και μεθοδολογιών για την αντιμετώπιση αναπτυξιακών προβλημάτων, η προώθηση της συμπληρωματικότητας των δράσεων και των παρεμβάσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των τοπικών φορέων και των αναπτυξιακών εταιριών με στόχο αφενός την τήρηση και εφαρμογή των προτύπων και των προδιαγραφών και αφετέρου την ένταξη αυτών των παρεμβάσεων στην συνολική στρατηγική για την ανάπτυξη των ορεινών όγκων.
 
7.            Η τεχνική υποστήριξη των μελών του δικτύου για την προετοιμασία, διεκδίκηση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, τον συντονισμό των προγραμμάτων και την ένταξη στην συνολική στρατηγική για την ανάπτυξη της Πίνδου.
 
8.            Η έρευνα με στόχο το σχεδιασμό καινοτόμων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προβλημάτων και στην εκπαίδευση με στόχο την σύνθεση των θεωρητικών προσεγγίσεων με τις πρακτικές εφαρμογές μέσα από την συνεργασία με Ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια.
 
9.            Η μεταφορά τεχνολογίας για τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό των μικρών επιχειρήσεων, το σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών με έμφαση στην αναβίωση παραδοσιακών τεχνικών με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
 
10.       Το σχεδιασμό επικοινωνιακής πολιτικής για την ενιαία προβολή της περιοχής, των προϊόντων και των υπηρεσιών της Πίνδου.
 
11.       Την εκπαίδευση στελεχών των επιχειρήσεων, των αναπτυξιακών εταιριών και των τοπικών φορέων, αιρετών και παραγωγών για την προώθηση της καινοτομίας, τον σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών υπέρβασης του κοινωνικού αποκλεισμού, την προβολή και προώθηση της περιοχής, των προϊόντων και των υπηρεσιών.
 
12.       Την οργάνωση και προετοιμασία μιας συνολικής αναπτυξιακής πρότασης με την μορφή «Λειτουργικού Προγράμματος για την ΠΙΝΔΟ» με προοπτική να ενταχθεί για χρηματοδότηση σε Εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράμματα.
 
13.       Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων, η αναζήτηση χρηματοδοτήσεων μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων και συλλογικών εισφορών και η διερεύνηση δημιουργίας εσόδων από την παροχή υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής.
 
Ας ελπίσουμε ότι το συγκεκριμένο Δίκτυο θα έχει διαφορά … μέρας με νύχτα με την προηγούμενη σύσταση (αν και υπάρχουν αρκετοί συμμετέχοντες του αμαρτωλού παρελθόντος) πριν από χρόνια που κατέληξε σε επιεικώς σε τραγωδία και έμεινε στην …ιστορία μόνο ως προς την …διάλυσή του και στο ποιος θα έπαιρνε το ….θρυλικό τζιπ και τα γραφεία…


Αφήστε το σχόλιό σας

trikalanews

©2020 Trikalanews from TNEWSGROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή