​ΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΖΩΗ

Το βιβλίον τοῦ Βασίλη Παλαιοκώστα , δράσεις και ἀποδράσεις ἑνός ἐπικηρυγμένου, ἐντελῶς τυχαίως , περιῆλθεν εἰς χείρας μας και ἀνεγνώσθη , τελειώνει δε ὡς ἑξῆς :θα παραμείνω με τους ξεχωριστούς , τους ἄπιαστους, με ἐκείνους που ἐπέλεξαν συνειδητά να πορεύονται διάγοντας μια φυσιολογική ζωή ἀντιδρώντας σε ἕνα ἀφύσικο κόσμο .Στις 600 σελίδες τοῦ βιβλίου του ὁ Β.Π. περιγράφει με γλῶσσα ἁπλή , καλά δομημένη , με φιλοσοφικές ἀναλύσεις,  και γλωσσικές παρεμβολές τοῦ κάμπου, τά ριζά τοῦ Κόζιακα ( Ἀνταλλάξιμα ) και τα ὀρεινά τοῦ τέως Δήμου Κοθωνίων τις περιπέτειές του.Οἱ διαπιστώσεις του ὅτι το σωφρονιστικό σύστημα πάσχει εἶναι κοινός τόπος και ἔχει καταγραφεῖ ἀπο πολλούς και πῶς να μην πάσχει ἀφοῦ ὅλα πάσχουν τουλάχιστον μέχρι τις ἐκλογές που ἡ νέα κυβέρνηση πιθανόν να ἀλλάξει κάτι προς το καλύτερον ἤ χειρότερον .Ὁ γράφων δεν ἐπιθυμεῖ να ἀποκαθηλώσει ἤ να ἀπομυθοποιήσει τον ἥρωα τῶν ἀποδράσεων οὔτε να διαταράξει τον ὕπνον τοῦ αἰώνια εὐτυχισμένου και ἀμέριμνου φορολογούμενου , κοιμήσου φορολογούμενε και ἡ τύχη σου δουλεύει .Τότε γιατί ἀσχολεῖται ; να με το δικαίωμα τοῦ ἀγρίως φορολογούμενου ἕλληνα θα ἤθελεν μερικές ἀπαντήσεις στα κάτωθι ἐρωτήματα .

1ον .ἡ χρήση ἑλικοπτέρων δια τις ἀποδράσεις ἀπο φυλακή τῆς πρωτεύουσας τοῦ κράτους προϋποθέτει ἐνεργόν ὑποστήρηξιν τοῦ ὑπουργείου ἄμυνας , με ποῖον ὑπουργόν συνειργάσθη ;

2ον .ἡ ἀπρόσκοπτος ἀνάληψις μεγάλων ποσῶν χρημάτων , ἄγνωστον το μέγεθος,ἀπο καλά φυλασσόμενο διατραπεζικό σύστημα προϋποθέτει συνεργασίαν με ὑπουργόν οἰκονομικῶν, ποῖος ὁ ὑπουργός ;

3ον .ἡ ἐκδρομική ἀποχώρηση τοῦ τύπου μόλις ἔκανα μια γερή ἀνάληψη και πάω να τα ξοδέψω κατά το ἐμόν δοκοῦν προϋποθέτει συνεργασίαν με το ὑπουργεῖον προστασίας τοῦ πολίτη , ποῖος ὁ ὑπουργός ;

Βεβαίως δεν μποροῦμε να καταγράψουμε ὅλους τους συνεργάτες σας στο ἐπίπεδο αὐτό και οὔτε θεωροῦμε ὅτι ἡ διϋπουργική συμμορία εἶναι στο ἴδιο ἐπίπεδο με τους ἁπλούς γνωστούς σου στο Ἁρματωλικό , τη Μεσοχώρα , το Βαθύρεμα, τη Μεγάρχη , τα Ἀνταλλάξιμα και σε πολλά μέρη τῆς Ἑλλάδος που οἱ ἄνθρωποι θωρώντας σε ἥρωα σε κέρναγαν ἕναν καφέ κι ἐσύ μερικά σουβλάκια .Ἡ παρουσία σας στην περιοχή σήμανε συναγερμό , χορός ἀπο σουβλάκια ,τα ὁποῖα κατά μιαν φήμην την ὁποίαν δεν συμμεριζόμεθα και θεωροῦμε ψευδῆ ἀκολουθοῦσαν προστατευτικά αὐτοκίνητα γνωστοῦ προστατευτικοῦ ὑπουργείου .

Ἑρμηνεύωντας τα πράγματα ἀπο διαφορετικήν ὀπτικήν γωνίαν ἡ ἐνασχόλησή σας με την ἀνακατανομήν τοῦ τραπεζικοῦ πλούτου συνέβαλλεν εἰς την τόνωσιν τῆς οἰκονομίας και δικαίως ἴσως στο ἀπώτερο μέλλον σᾶς ἀπονεμηθεῖ ὁ τίτλος τοῦ ὑπουργοῦ  τῆς ἄτυπης κοινωνικῆς οἰκονομίας .Τελειώνοντας σᾶς ὑπενθυμίζω ὅτι μοῦ ὀφείλετε ἕναν καφέ , κάποτε καθόσασταν στο γωνιακό καφενεῖο Ἀπόλλωνος και Κουκουλάρη , ἀκριβῶς γωνία στο πεζοδρόμιο για να ἔχετε προφανῶς ὁρατότητα προς τρεῖς δρόμους ,πέρασα ἀπο μπροστά σας και μου εἴπατε γιατρέ κάτσε για καφέ , ἔχοντας κατά νοῦν σωρείαν προβλημάτων λόγω τοῦ ὅτι ἀναφερόμεθα στις ἐποχές τῆς ἐπαγγελματικῆς φρίκης τοῦ γράφοντος , εἶπα ἕνα ὄχι και προχώρησα για το αὐτοκίνητο, ἕνα LADA και ἐνῶ προσπαθοῦσα να λύσω με την πένσα που ἔφερα μαζί μου το σύρμα με το ὁποῖον ἔδενα την πόρτα λόγω παλαιότητος , ταλαιπωρειῶν και ἐκεῖνα τα ἀτελείωτα χρόνια τα φρικώδη τῆς φρίκης τοῦ προσπαθεῖν να ἐπιβιώσεις ἐπαγγελματικά ἀνάμεσα σε συμπληγάδες ἀνθρωποφαγικές , με πιάνουν λοιπόν δύο και ἀπαιτοῦν γιατί δεν ἀποδέχθηκα την πρόσκλησή σου για καφέ , ἀπο ποιόν τους λέω ,ἀπο το Βασίλη μου λένε και ποιός εἶναι ὁ Βασίλης τους λέω, κοιτάζονται μεταξύ τους , βλέπουν την πένσα που ἔλυνα το σύρμα και φεύγουν , φεύγω κι ἐγώ και την ἄλλη μέρα ἔμαθα ἀπο τα ΜΜΕ ποῖος ἦτο στο κεντρικό καφενεῖο και ἔπινε καφέ με προστατευτική παρέα .Τα ἀνωτέρω σημάδεψαν δια μέσου ἐσοῦ την ἱστορία μιᾶς χρονικῆς περιόδου, ἑνός τμήματος για την ἀκρίβεια που ἴσως ἀποτελέσει στο ἀπώτερω μέλλον ἀντικείμενον μελέτης τῆς συγχρόνου ἑλληνικῆς κοινωνικῆς παθολογίας.  

Τώρα παραμονές ἐκλογῶν οἱ ἕλληνες ἐλπίζουν σε μια χιονοστοιβάδα κοινωνικῶν μεταρρυθμίσεων , ὁ κατάλληλος ἡγέτης εὑρέθη , ὀνομάζεται Κανένας=Οὖτις ἐμοί γ’ὄνομα.ὦ φίλοι,Οὖτις με κτείνει δόλῳ οὐδέ βίηφιν.Ὦ φίλοι, με δόλο, ὄχι με δύναμη.Κανένας ὁ φονιάς μου, Ὀδύσσεια,408.

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος .Τρίκαλα 5.7.2019 μ.Χ.

admins
Author: admins

Share:
Πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε μετρητά;

Πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε μετρητά;

Οι πρόσφατες διακοπές στις ψηφιακές πληρωμές αναδεικνύουν τους κινδύνους …
Κλείνουν τα σφαγεία της Θεσσαλίας μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουλίου

Κλείνουν τα σφαγεία της Θεσσαλίας μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουλίου

Αποφασιστικά μέτρα για την πρόληψη μετάδοσης της πανώλης των μηρυκαστικών …
Σύλληψη αλλοδαπού στον Βόλο για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Σύλληψη αλλοδαπού στον Βόλο για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Χθες το βράδυ, 20 Ιουλίου 2024, στον Βόλο, οι αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Βόλου …