«Ανάσα» μόνο για το 20%, ασφυξία για το υπόλοιπο 80% των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας

Τον αποκλεισμό σχεδόν του 80% των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας από το πρόγραμμα στήριξης με την κωδική ονομασία «Ανάσα» επισημαίνει με ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Ο κ. Κόκκαλης ζητά την επαναδιαμόρφωση των κριτηρίων προκειμένου να τύχουν των ευεργετικών διατάξεων του νέου θεσμικού πλαισίου το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου της Θεσσαλίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Λαρισαίος πολιτικός ζητά και την αύξηση του σχετικού κονδυλίου.

Αναλυτικά η ερώτηση που συνυπογράφουν ακόμη 22 βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Τον Οκτώβριο του 2020 δημοσιεύθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, η με αριθμό 3470/07-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΒ9Π7ΛΡ-ΒΛΟ) πρόσκληση του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 για την Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία “ΑΝΑΣΑ”».

Η δράση ΑΝΑΣΑ εντάσσεται στην έγκριση καθεστώτος ενίσχυσης από την Ε.Ε και στο προσωρινό πλαίσιο για την λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά την διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της πανδημίας, ενισχύοντας μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Θεσσαλία και επλήγησαν από την πανδημία.

Η δημόσια επιχορήγηση ορίστηκε στο 50% των δαπανών των επιχειρήσεων στην Θεσσαλία το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 5.000 ευρώ και μέγιστο 50.000 ευρώ, με την συνολική δαπάνη της πρόσκλησης να ανέρχεται σε 30 εκ. ευρώ.

Στις 15 Δεκεμβρίου 2020 δημοσιεύθηκε το με αριθμό 4711/15-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία αξιολόγησε τις υποβληθείσες αιτήσεις των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και δημοσιεύθηκαν οι Πίνακες βαθμολογικής κατάταξης των αιτήσεων
χρηματοδότησης που κατατέθηκαν στο Π.Σ.Κ.Ε. στο πλαίσιο της υπόψη Πρόσκλησης και όπως αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή.

Από το πρακτικό προκύπτει ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας που πλήττεται από την πανδημία και χρήζει άμεσης οικονομικής ενίσχυσης, ήταν συνολικά 6.592 επιχειρήσεις, από τις οποίες όμως εγκρίθηκαν και θα λάβουν χρηματοδότηση μόνον οι 1.003, συνολικού προϋπολογισμού  29.978.774,27 € Δημόσιας Δαπάνης. Αντιθέτως απορρίφθηκαν οι αιτήσεις χρηματοδότησης 5.507 επενδυτικών σχεδίων/πράξεων,  μη ενισχυόμενων επιχειρήσεων λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης, δηλαδή των 30 εκ. ευρώ περίπου, ενώ προφανώς πληρούν τα ουσιαστικά κριτήρια για την ένταξή τους. Μόνο τα σχέδια 82 επιχειρήσεων απορρίφθηκαν λόγω μη πλήρωσης των τυπικών κριτηρίων. 

Το πρώτο σημαντικό στοιχείο, που προκύπτει από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων είναι η ένταξη μόνο της 1 στις 6 επιχειρήσεις, που υπέβαλαν αιτήσεις. Αφήνοντας τις 5 επιχειρήσεις χωρίς οικονομική ενίσχυση παρόλο που πληρούν τα ουσιαστικά κριτήρια, αλλά εξαιτίας εξάντλησης του προϋπολογισμού της δημόσιας δαπάνης των 30 εκ.

Το αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι από τις 1003 επιχειρήσεις, των οποίων οι αιτήσεις προς ενίσχυση εγκρίθηκαν, οι 300 εξ αυτών, δηλαδή ποσοστό 30%, θα λάβουν το ανώτατο ποσό επιχορήγησης ύψους 50.000 ευρώ έκαστη και συνολικά, το 30% των εγκεκριμένων θα επιχορηγηθεί συνολικά με 15 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή με το μισό του συνολικού προϋπολογισμού της δράσεως. Το δε υπόλοιπο 70% των επιχειρήσεων από τις 1003, επιμερίζονται το υπόλοιπο της εναπομείνασας δημόσιας  δαπάνης.

Το αριθμητικό αποτέλεσμα καταδεικνύει ότι το πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ, στην ουσία εξαντλήθηκε, αν όχι χρησιμοποιήθηκε για να εξαντληθεί, μόνον σε 300 επιχειρήσεις στο σύνολο της Θεσσαλίας, καθιστώντας επιτακτική ανάγκη την μεταβολή και επανεξέταση των κριτηρίων αξιολόγησης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, ώστε να αρθεί η προφανής ανισοβαρής στήριξη μεταξύ πληττόμενων διαφορετικών κλάδων επιχειρήσεων.

Επειδή, εν κατακλείδι  ο σχεδιασμός του προγράμματος έχει υιοθετήσει κριτήρια τα οποία αποκλείουν το 80% των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, το οποίο δεν υπηρετεί ένα μοντέλο ισόρροπης και δίκαιης ανάπτυξης.

Ερωτώνται οι Υπουργοί

1) Ποιες κατευθύνσεις προτίθενται να παράσχουν, ώστε η Περιφέρεια Θεσσαλίας να επαναδιαμορφώσει τα κριτήρια αξιολόγησης με σκοπό, όπως ενισχυθεί η πλειονότητα των πληττόμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της περιοχής και

2) Προτίθεστε να αυξήσετε τον Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης, στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης του προγράμματος, δεδομένου ότι 5.507 επιχειρήσεις τέθηκαν εκτός προγράμματος λόγω μη επάρκειας και εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης, δηλαδή των 30 εκ. ευρώ περίπου;»©2020 Trikalanews from TNEWSGROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή