Ανδρέας Παπαγεωργίου: Ρουσφέτια και όχι μόνο στην ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας

Στις τελευταία (31/10/2017) συνεδρίαση του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φαρκαδόνας (ΔΕΥΑΦ), το πρώτο θέμα, που εισηγήθηκε ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΦ κύριος Αναγνώστου Ιωάννης, ήταν η λήψη απόφασης για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή. Πρότεινε Δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Τρικκαίων και πρώην Αντιπρόεδρο της Δημοτικής επιχείρησης Ύδρευσης Τρικάλων (θέση δηλαδή ανάλογη με τη θέση του του κυρίου Αναγνώστου, ο οποίος είναι έμμισθος Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΦ), διάβασε το βιογραφικό του και ζήτησε να υπερψηφίσουμε την πρόσληψή του με καθαρό μισθό 1.200€ και ασφαλιστικές εισφορές περίπου 42% ήτοι περίπου 500€ συνολικά. Δηλαδή η ΔΕΥΑΦ θα πληρώνει περίπου1.700€ τον μήνα, με δυνατότητα αύξησης του μισθού του και θητεία έως το τέλος της θητείας του σημερινού Συμβουλίου δηλαδή έως 31/8/2019, με δυνατότητα ανανέωσης της θητείας του από το νυν Διοικητικό Συμβούλιο!! και για την επόμενη δημαρχιακή περίοδο ήτοι πέντε ή τέσσερα χρόνια, δεσμεύοντας δηλαδή και την επόμενη διοίκηση της ΔΕΥΑΦ. Δηλαδή με τα χρήματα των καταναλωτών εκτός από τον Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΦ, κύριο Αναγνώστου, θα πληρώνουμε και τον Γενικό Διευθυντή. Μετά από πολλούς διαξιφισμούς με τον κύριο Μεριβάκη και τον κύριο Αναγνώστου, ο υπογράφων καταψήφισα την πρόσληψη του γενικού Διευθυντή, όπως και ο κύριος Ζαφείρης, ενώ όλοι οι υπόλοιποι σύμβουλοι την υπερψήφισαν. Κατά τη συζήτηση, ζήτησα αντί της πρόσληψης του Γενικού Διευθυντή, που θα επιβαρύνει οικονομικά την από ετών ζημιογόνα ΔΕΥΑΦ, να εξασκεί τα καθήκοντά του η Διευθύντρια Διοικητικού –Οικονομικού κυρία Μπότη, όπως άλλωστε, αρκετά των καθηκόντων του Γενικού Διευθυντή εξασκούσε μέχρι τότε. Το ίδιο ζήτησε και ο κύριος Ζαφείρης. Η συζήτηση του θέματος με την προεδρία του κυρίου Δημάρχου, έγινε κατά τρόπο πλημμελή, φαλκιδεύοντας τα δικαιώματα των δύο Συμβούλων- που διαφωνήσαμε- και της κυρίας Μπότη, γιατί εντελώς πρωτάκουστα, αντιυπηρεσιακά και αντιδεοντολογικά, που δεν συνάδει με την νομοθεσία, ο κύριος Μεριβάκη πρωτίστως και ο κύριος Αναγνώστου δευτερευόντως, δεν επέτρεψαν στη Διευθύντρια Διοικητικού –Οικονομικού κυρία Μπότη να λάβει τον λόγο για το θέμα, ενώ η κυρία Μπότη, μεταξύ των άλλων, ήθελε να μας δηλώσει ότι μπορεί η ίδια να εξασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή, όπως άλλωστε έκανε έως και τότε. Όχι μόνο δεν της επέτρεψαν οι δύο να μιλήσει παρά τις επανειλημμένες προτροπές δικές μου και του κυρίου Ζαφείρη, αλλά δήλωσαν ότι δεν είναι ικανή να αναλάβει τα καθήκοντα αυτά. Ο υπογράφων, ο κύριος Ζαφείρης και η κυρία Μπότη επανειλημμένα ζητήσαμε να μας εξηγήσουν, γιατί δεν είναι ικανή η κυρία Μπότη και να την αφήσουν να μιλήσει για το θέμα, αλλά και πάλι αρνήθηκαν να μας εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους δεν την θεωρούν ικανή και πάλι της απαγόρευαν επανειλημμένα να εκφράσει τις υπηρεσιακές θέσεις και γνώμη της σχετικά με το θέμα και να δηλώσει αν είναι ικανή να αναλάβει τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή. Τότε καταγγείλαμε τη συμπεριφορά αυτή του Δημάρχου και του κυρίου Αναγνώστου ως αντιδεοντολογική, αντιυπηρεσιακή και πρωτάκουστη, μη συνάδουσα με τη νομοθεσία περί Διοικητικών Συμβουλίων. Δεν είναι δυνατόν, είναι απαράδεκτο και μη θεσμικό να απαγορεύουν στη Διευθύντρια Διοικητικού -Οικονομικού , που εκ της θέσεώς της έχει υποχρεωτικά λόγο, να μιλήσει για θέματα που αφορούν την εργασία της αλλά και να αντικρούσει την προσβολή της προσωπικότητάς της, που δέχθηκε από τους δύο όταν δήλωσαν ότι δεν την θεωρούν ικανή να αναλάβει τα καθήκοντα του Γεν Διευθυντή, που ορισμένα εξ’ αυτών, έως τώρα εξασκεί εκ του νόμου η ίδια!! Είναι απαράδεκτο και μη θεσμικό, που της απαγόρευσαν να μιλήσει και να ζητήσει επιπλέον εξηγήσεις. Ζητήσαμε να καταγραφούν όλα τα παραπάνω στα πρακτικά αλλά πάλι οι κύριοι Μεριβάκης και Αναγνώστου, απαγόρευσαν να καταγραφούν τα παραπάνω στα πρακτικά, όπως επίσης απαγόρευσαν την εγγραφή στα πρακτικά της εισήγησής μου και την πλήρη παράθεση κατά τη συζήτηση και την εγγραφή στα πρακτικά, των επιχειρημάτων μου κατά της πρόσληψης Γενικού Διευθυντή, τα οποία περιγράφω:

Η ΔΕΥΑΦ είναι ζημιογόνα και είναι παράλογο, προκλητικό και μη ηθικό να πληρώνουμε Γενικό Διευθυντή, ιδίως, γιατί η κυρία Μπότη μπορεί να εξασκεί τα καθήκοντα χωρίς η ΔΕΥΑΦ να πληρώνει τον Γενικό Διευθυντή. Δηλαδή οι καταναλωτές, οι μικροσυνταξιούχοι των 350 και 450 ευρώ όπως είναι η πλειοψηφία τον συνταξιούχων ΟΓΑ, που αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων του Δήμους θα πληρώνουν από το υστέρημά τους για τον Γενικό Διευθυντή, αν προσληφθεί. Ιδίως στα μνημονιακά χρόνια, όπου όλοι σχεδόν έχουμε οικονομικές δυσκολίες, ενώ η ΔΕΥΑΦ συνεχώς συσσωρεύει ζημιές, είναι πρόκληση για τους καταναλωτές η πρόσληψη του Γενικού Διευθυντή.

Η ΔΕΥΑΦ έχει δύο μόνιμους υπαλλήλους και κανένα τμήμα. Είναι φανερό ότι είναι, προκλητικό για τους καταναλωτές, παράλογο και περιττή πολυτέλεια να διαθέτει και να πληρώνει η ΔΕΥΑΦ τον Γενικό Διευθυντή για να προίσταται δύο υπαλλήλων!!, ιδίως αν αναλογιστούμε ότι ο Δήμος με πολύ περισσότερους υπαλλήλους, δεν διαθέτει Γενικό Διευθυντή. Δηλαδή η ΔΕΥΑΦ εκτός από τον Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΦ θα πληρώνει και τον Γενικό Διευθυντή.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του πρότυπου Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι δήμοι κάτω των 50.000 κατοίκων δεν δικαιούνται να έχουν Γενικό Διευθυντή. Αν και αυτό αναφέρεται για τους δήμους και όχι για τις υπηρεσίες ύδρευσης, εν τούτοις είναι προφανές ότι δεν θα πρέπει να ισχύει και για τις ΔΕΥΑ, ιδιαίτερα και ειδικότερα για την ΔΕΥΑΦ, που έχει δύο υπαλλήλους μόνιμο προσωπικό (οι λοιποί είναι ορισμένου χρόνου και εξωτερικοί συνεργάτες)

Έως τώρα η ύδρευση πληρώνει τον Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΦ και όπως ουσιαστικά παραδέχθηκαν οι κύριοι Μεριβάκης και Αναγνώστου απέτυχαν, γιατί ενώ «γονάτισαν» τους καταναλωτές με τις αυξήσεις των τιμολογίων και την επιβολή του παγίου, εν τούτοις οι ζημιές αυξάνονται. Δηλαδή σε απλά ελληνικά, ο κύριος Μεριβάκης (Πρόεδρος ΔΕΥΑΦ) και ο κύριος Αναγνώστου (Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΦ), ως έχοντες εκτελεστική εξουσία, όχι μόνον δεν μείωσαν, αλλά αντιθέτως (κατόπιν απόφασης του Δημ Συμβουλίου που ελήφθη κατά πλειοψηφία) αύξησαν τις ζημιές, παρά τις υπέρογκες αυξήσεις των τιμολογίων και την επιβολή του παγίου 10 ευρώ με τις σχετικές προσαυξήσεις. Και για να προλάβω τις ενστάσεις τους περί μείωσης των ζημιών στο 2016, επισημαίνω ότι μέσα στο 2016 άρχισαν να πληρώνονται οι λογαριασμοί του 2013 και 2014 που δεν είχαν εκδοθεί από την προηγούμενη ηγεσία, άρα υπήρξαν περισσότερα έσοδα των παρελθόντων ετών!! , ενώ επιπλέον επιβλήθηκε το πάγιο των 10 ευρώ και η αύξηση των τιμολογίων!! Χωρίς τους παραπάνω δύο λόγους, που φαινομενικά και προσωρινά μείωσαν τις ζημιές, οι ζημιές κατά το 2016 θα ήταν πολύ μεγαλύτερες και πάντως μεγαλύτερες από τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι λοιπόν ζήτησα να παραιτηθεί ο κύριος Αναγνώστου από τη ΔΕΥΑΦ και μάλιστα να επιστρέψει τις αμοιβές που έλαβε. γιατί απέτυχαν να εξαλείψουν τις ζημιές και το ομολογούν και οι ίδιοι, αφού το επιχείρημα τους για την πρόσληψη του Γενικού Διευθυντή ήταν ότι θα μειώσει τις ζημιές. Και εδώ γεννιέται το ερώτημα. Πως θα μειώσει τις ζημιές ο Γενικός Διευθυντής; θα εξαναγκάσει τους συστηματικούς κακοπληρωτές (και όχι βέβαια τους αναξιοπαθούντες) να πληρώσουν και πως; Και γιατί δεν το κάνουν έως τώρα οι κύριοι Μεριβάκης και Αναγνώστου; Πως δικαιολογούνται οι κύριοι Μεριβάκης και Αναγνώστου στο ότι δεν μπόρεσαν να εισπράξουν τα οφειλόμενα από τους συστηματικούς κακοπληρωτές, ενώ προθυμότατα αύξησαν τα τιμολόγια και επέβαλαν το πάγιο, επιβαρύνοντας ξανά τους συνεπείς καταναλωτές; ; Γιατί απλούστατα δεν έχουν την πολιτική βούληση να το κάνουν ή απλούστατα γιατί οι κακοπληρωτές είναι το εφευρεθέν άλλοθι για τις αυξήσεις που έγιναν και προσέξτε, για τις αυξήσεις που θα γίνουν; Δεν έχουν ευθύνες έναντι της ΔΕΥΑΦ και των δημοτών, καταναλωτών για τη στάση τους αυτή;
Θέλω να επισημάνω, ότι το θέμα της πρόσληψης του Γενικού Διευθυντή εισήχθη προς συζήτηση και λήψη απόφασης άλλες τρεις ή τέσσερις φορές στις οποίες το καταψήφισα, αλλά τότε το καταψήφιζε και ο κύριος Αναγνώστου!!. Τι άλλαξε άραγε και την τελευταία φορά ο κύριος Αναγνώστου ήταν εισηγητής, πλέκοντας το εγκώμιο του προτεινόμενου, με θερμά λόγια, δίνοντας μάλιστα μάχη και υπερψηφίζοντας, όπως περιγράφω παραπάνω; Απλούστατα, γιατί για τις προηγούμενες φορές προωθείτο άλλος ως Γενικός Διευθυντής και όχι ο τελικά ψηφισθείς γιατί, όπως δήλωσε ο κύριος Αναγνώστου, γνωρίζει τον ψηφισθέντα και έχουν πολιτικές και φιλικές σχέσεις!! Δηλαδή η ΔΕΥΑΦ προσλαμβάνει, εκτός από απλούς υπαλλήλους, που τυγχάνουν να είναι φίλοι και συγγενείς μελών του Δ Σ και Γενικό Διευθυντή, επειδή είναι προσωπικός ή/και πολιτικός φίλος του Αντιπροέδρου. Μήπως, λέω μήπως, αναρωτιέται κανείς ότι «μυρίζει» ρουσφέτι, πολιτικό ή προσωπικό;

Άραγε τι λένε οι Δημότες για το ρητό σχετικά με «τη γυναίκα του καίσαρα»;

Θα παραθέσω μερικά ακόμα στοιχεία σχετικά με τον θέμα της πρόσληψης του Γενικού Διευθυντή. Μέχρι πριν μερικούς μήνες, οι προμήθειες μέχρι ενός ποσού, γίνονταν με τον παραπάνω νόμιμο μεν, μη ηθικό όμως τρόπο, των απ’ ευθείας αναθέσεων από τον Δήμαρχο. Με νόμο όμως καταργήθηκε η δυνατότητα αυτή και μεταβιβάσθηκε η αρμοδιότητα στους Διευθυντές των υπηρεσιών ύδρευσης ή στον Γενικό Διευθυντή όπου υπήρχε, στην δε δική μας περίπτωση, στην κυρία Μπότη που είναι η Διευθύντρια Διοικητικού- Οικονομικού, δηλαδή υπάλληλος καριέρας.
Μήπως δεν ήθελαν την κυρία Μπότη γιατί, προφανώς λόγω της δημοσιουπαλληλικής της ιδιότητας, όποιες αναθέσεις ήταν αναγκαίες, θα τις έκανε μόνο για επείγοντες λόγους κατά τρόπο ηθικό, νομικό και οικονομικά επωφελέστερο για τη ΔΕΥΑΦ, σε αντίθεση μέχρι την πρότινος τακτική των απευθείας αναθέσεων σε συγκεκριμένους προμηθευτές της ύδρευσης;

Επισημαίνω, για να προλάβω φθηνές δικαιολογίες, ότι φυσικά δεν είναι υποχρεωμένη από κανέναν η ΔΕΥΑΦ, να προσλάβει Γενικό Διευθυντή. Μήπως άραγε ανοίγει τώρα ο δρόμος, να προσλάβει η ΔΕΥΑΦ και νέο υπεράριθμο, φιλικό και συγγενικό (και σε θέσεις που δεν χρειάζονται), προσωπικό κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, οπότε θα έχουν και τη δικαιολογία του τύπου ότι «τι να κάνουμε ο Γενικός Διευθυντή ξέρει και είναι αρμόδιος»;

Τελικά οι ζημιές, αυξάνονται δια της αύξησης των δαπανών και της μη είσπραξης των οφειλομένων από τους συστηματικούς κακοπληρωτές και οδηγούν στη ανάδυση της δικαιολογίας περί της αναγκαιότητας πρόσληψης του Γενικού Διευθυντή, ώστε να μειώσει τις ζημιές που δημιούργησαν και επαύξησαν οι ίδιοι.

Η συνετή διαχείριση έπρεπε να στοχεύει στην περιστολή των δαπανών και στην είσπραξη των οφειλομένων ποσών, στην καταπολέμηση της υδροκλοπής από τους έχοντες μπαιπάς στις παροχές κλπ., όπως πρότεινα πολλές φορές έως τώρα

Να ήταν μόνο αυτά; Δυστυχώς όχι.

Μέχρι την ημερομηνία που ελήφθη η απόφαση για την πρόσληψη του Γενικού Διευθυντή, που εισηγήθηκε ο κύριος Αναγνώστου, ο προταθείς από τον κύριο Αναγνώστου, ψηφισθείς δεν είχε υποβάλει ούτε αίτηση ούτε δικαιολογητικά!!, αλλά παρ’ όλα αυτά το ΔΣ της ΔΕΥΑΦ αποφάσισε την πρόσληψή του και οι μόνοι που καταψηφίσαμε, ήμασταν ο υπογράφων και ο κύριος Ζαφείρης, όπως προανέφερα. Γιατί άραγε τέτοια βιασύνη να τον προσλάβουμε;

Προς ενημέρωση των Δημοτών και όχι μόνον, τονίζω ότι οι κύριοι Μεριβάκης και Αναγνώστου εισήγαγαν το θέμα της πρόσληψης του Γενικού Διευθυντή και οδήγησαν το ΔΣ στη λήψη της απόφασης κατά πλειοψηφία, χωρίς να δημοσιεύσουν δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, ή προκήρυξη για την θέση του Γενικού Διευθυντή. Ενώ με τη σωστή και σύννομη διαδικασία, μετά από τη δημόσια πρόσκληση και με τη διαδικασία επιλογής, θα υπήρχαν και άλλοι υποψήφιοι φυσικά και από το Δήμο μας. Η διαδικασία όμως, που ακολούθησε η ΔΕΥΑΦ με ευθύνη των κυρίων Μεριβάκη και Αναγνώστου, δεν είναι σύννομη με την διαδικασία πρόσληψης του Γενικού Διευθυντή, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία (Νόμος 1069/1080 άρθρα 6 και 7, νόμος 4483/2017 και τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, αντιβαίνει όλες τις πρακτικές που εφαρμόζονται στο Δημόσιο και φυσικά είναι τελείως ασύμβατη με την ηθική, την διαφάνεια και την αξιοκρατία. Άλλωστε ανατρέχοντας στο ίντερνετ βρήκα ότι σε άλλους δήμους οι ΔΕΥΑ τους, έχουν δημοσιεύσει προκηρύξεις για την πλήρωση της Οργανικής Θέσης του Γενικού Διευθυντή των ΔΕΥΑ και προσκάλεσαν δημόσια τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σ’ αυτήν σχετική αίτηση μαζί με (επικυρωμένα) αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους κλπ. δικαιολογητικών μέχρι συγκεκριμένης ημερομηνίας Μάλιστα υποψήφιοι μπορούσαν να είναι και οι υπάλληλοι των ΔΕΥΑ.

Παραπέμπω για περισσότερα στα παρακάτω Links.

1) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πάρου
http://career.duth.gr/portal/?q=node/38953#.WgI-qVu0Ozc

2) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κομοτηνής
http://www.komotini.gr/prokirixeis/prokiryxi-prosklisi-ypovolis-ypopsifiotiton-gia-tin-epilogi-toy-gdieythynti-ypiresion

3) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βόλου
http://www.deyamv.gr/sinedriaseis_2013/12h_SINSDRIASI/12.pdf

Είναι δε πιθανόν πολλοί συμπολίτες μας να προσφύγουν δικαστικά κατά της πρόσληψης του Γενικού Διευθυντή, δεδομένου ότι αν υπήρχε δημόσια πρόσκληση θα την διεκδικούσαν αρκετοί.
Γιατί λοιπόν κύριε Μεριβάκη και κύριε Αναγνώστου δεν δημοσιεύσατε προκήρυξη σχετικά με την πρόσληψη του Γενικού Διευθυντή;  Δείχνει αυτή η πρακτική σας διαφάνεια, αξιοκρατία και χρηστή διοίκηση;

Προσπάθησε ο κύριος Μεριβάκης, να “φορτώσει” τις ζημιές στις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές, αλλά του επισήμανα για πολλοστή φορά ότι διανύει τον τέταρτο χρόνο ως Δήμαρχος και ως Πρόεδρος της ΔΕΥΑΦ και δεν μπορεί πλέον να “φορτώνει” τις ζημιές στους προηγούμενους, ενώ παρά την επιβολή του παγίου των 10 ευρώ στους καταναλωτές και την αύξηση του τιμολογίου κατά 33% στις χαμηλότερες καταναλώσεις, μετά από απόφαση που έλαβε η ΔΕΥΑΦ μετά δική του εισήγηση, οιζημιές όχι μόνον δεν εξαλείφθηκαν, αλλά αντιθέτως αυξάνονται.

Πλην των παραπάνω την τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΦ, με εισήγηση του Δημάρχου την οποία καταψήφισα μόνον ο υπογράφων, ελήφθη η απόφαση να προσληφθούν άνεργοι ηλικίας 55 ετών και άνω, για δύο χρόνια και να πληρώνονται από την ΔΕΥΑΦ, με μισθό 670 ευρώ τον μήνα για κάθε άτομο τον πρώτο χρόνο, ενώ τις ασφαλιστικές τους εισφορές 300 ευρώ θα πληρώνει ο ΟΑΕΔ, μόνον τον 1ο χρόνο, ενώ τον δεύτερο χρόνο η ΔΕΥΑΦ θα πληρώνει και τον μισθό και τις ασφαλιστικές τους εισφορές ήτοι 970 ευρώ τον μήνα για κάθε άτομο που θα προσληφθεί, ο δε αριθμός τους δεν προσδιορίσθηκε από τον Δήμαρχο!!. Δηλαδή, όπως είπα και στη συνεδρίαση, πάλι ο καταναλωτής θα πληρώσει για αυτούς. Μου αντέτειναν ο Δήμαρχος, ο κύριος Αναγνώστου και άλλος ένας Σύμβουλος ότι η ΔΕΥΑΦ πρέπει να κάνει φιλανθρωπίες και τους είπα ότι φιλανθρωπίες με τα λεφτά των μικροσυνταξιούχων που πληρώνουν την ΔΕΥΑΦ εγώ δεν ψηφίζω και ότι εν πάσει περιπτώσει, κοινωνική και φιλανθρωπική πολιτική οφείλει να εφαρμόσει η κυβέρνηση και όχι η ΔΕΥΑΦ. Όποιος δε από τους συμβούλους της ΔΕΥΑΦ θέλει τέτοιες φιλανθρωπίες ας τους πάρει να εργαστούν στα χωράφια του.

Η άποψή μου είναι ότι, ο μόνος ηθικός και κοινωνικά αποδεκτός τρόπος, όπως πρότεινα επανειλημμένα και στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μειωθούν οι ζημιές της ΔΕΥΑΦ, είναι η μείωση της σπατάλης, δηλαδή η μείωση των δαπανών και όχι η αύξηση των εσόδων, δηλαδή όχι η αύξηση των τιμολογίων, δεδομένου ότι κάθε αύξηση του σκέλους των δαπανών μετακυλίεται στον καταναλωτή, αφού οι μόνοι τακτικοί πόροι της ΔΕΥΑΦ είναι τα έσοδα από τους λογαριασμούς που πληρώνουμε. Ναι, οι λογαριασμοί που πληρώνεις εσύ φίλε καταναλωτή μικροσυνταξιούχε κλπ. Εσύ πληρώνεις τις αμοιβές και του Αντιπροέδρου και του προσωπικού, τη ΔΕΗ για την λειτουργία των αντλιοστασίων, τα λοιπά έξοδα και προσεχώς και το μισθό του Γενικού Διευθυντή.

Τελικά και επειδή ο κύριος Δήμαρχος, παρά τις αντιρρήσεις μου περί παραβίασης του κανονισμού κλπ, απαγόρευσε επίμονα και έντονα στην πρακτικογράφο να καταγράψει όλα τα επιχειρήματά μου και τις εισηγήσεις μου στα παραπάνω θέματα, δεν υπέγραψα τα πρακτικά, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα την αθέμιτη και μη νόμιμη αυτή συμπεριφορά του Δημάρχου.
Επιπρόσθετα, όπως και παλιότερα έχω δημοσιεύσει και έχω αναφέρει σε ραδιοφωνική εκπομπή και σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της ΔΕΥΑΦ, ο Δήμαρχος και ο Αντιπρόεδρος (για το διάστημα της θητείας τους) ευθύνονται για τις ζημιές με συνευθύνη και όσων υπερψήφισαν θέματα που οδηγούν σε αυξήσεις δαπανών.

Ενδεικτικά αναφέρω:

1) την πρόσληψη με το καθεστώς ορισμένου χρόνου φιλικών και συγγενικών προσώπων μελών Δημάρχου και μελών ΔΣ με αμφιλεγόμενη διαδικασία. Φυσικά διαμαρτυρήθηκα και διαφώνησα στις σχετικές συνεδριάσεις, αλλά ο Δήμαρχος κυνικά δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρουν τα κοινωνικά κριτήρια, τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά, αλλά ήθελε συγκεκριμένο άτομο, η πρόσληψη του οποίου αρχικά απερρίφθη από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τελικά προσελήφθη σε άλλη από την αρχική θέση της προκήρυξης. Δηλαδή σε θέσεις που δεν χρειάζονται. Έτσι βέβαια εκθέτετε και τους υπαλλήλους και τους Συμβούλους

2) Η ενοικίαση των γραφείων και αποθήκης της ΔΕΥΑΦ είναι ένας άλλος παράγοντας που αυξάνει τα έξοδα, άρα και τις ζημιές της ΔΕΥΑΦ. Τονίζω ότι μετά δική μου πρόταση το 2014, την οποία υπερψήφισε ο κύριος Ζαφείρης λάβαμε απόφαση να στεγαστεί σε Δημοτικό κτίριο η ΔΕΥΑΦ, αλλά μέχρι σήμερα δεν έγινε πράξη, (παρά το γεγονός ότι με κάθε ευκαιρία ο υπογράφων και ο κύριος Ζαφείρης επαναφέρουμε την πρόταση αυτή), γιατί δεν το θέλουν, με την πρόφαση ότι σε όλο το δήμο δεν υπάρχει κανένα διαθέσιμο ή κατάλληλο κτίριο!!!.  Τονίζω ότι και σε αυτό το θέμα όπως και στα προηγούμενα εξέφρασα τις αντιρρήσεις μου και το καταψήφισα.

4) Απευθείας αναθέσεις χωρίς πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό ή έστω χωρίς αρκετές προσφορές. Μπορεί να είναι νόμιμες, οι απευθείας αναθέσεις (μόνο για επείγουσες καταστάσεις) , δεν είναι όμως ηθικά και κοινωνικά αποδεκτές, δεδομένου ότι αυτός ο τρόπος των προμηθειών,που εφαρμόζεται στη ΔΕΥΑΦ με την συνευθύνη των Συμβούλων που τις ψηφίζουν, οδηγεί σε αυξημένες δαπάνες προμηθειών. Και αυτές βέβαια τις καταψήφισα.

5) Πενιχρά αποτελέσματα στην είσπραξη των οφειλόμενων ποσών από τους συστηματικούς κακοπληρωτές, ενώ επανειλημμένα όλοι σχεδόν οι Σύμβουλοι

υπερθεματίζαμε σχετικά με την είσπραξη των παραπάνω ποσών.

6) Πάταξη της υδροκλοπής μέσω μπαιπάς κλπ

7) Αφαίρεση των διπλών δικτύων, των διπλών παροχών κλπ πχ στο Ζάρκο και Γριζάνο, ή όπου αλλού υπάρχουν

8) Αντικατάσταση των δημοτικών παροχών που έχουν διαρροές

9) Πληρωμή από το Δήμο στη ΔΕΥΑΦ για το νερό που καταναλώνει σε Δημοτικά κτίρια, Σχολεία, γήπεδα, πάρκα, νεκροταφεία κλπ. Δυστυχώς ακόμα και σήμερα ο Δήμος δεν πληρώνει στη ΔΕΥΑΦ τα οφειλόμενα και τα ποσά σε βάθος ετών προσεγγίζουν τις ζημιές της ΔΕΥΑΦ. Δηλαδή η ΔΕΥΑΦ και οι καταναλωτές πληρώνουν και τη Δημοτική χρήση νερού και σε πολλές βέβαια περιπτώσεις γίνεται κατασπατάληση.

Θέλω να τονίσω ότι όταν διαφωνώ, διαφωνώ θεσμικά και μόνο, για τις θέσεις και την διαδικασία πρόσληψης και όχι για τα άτομα.

Κρίνω σκόπιμο να αναφέρω ότι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/4/2016, αφ’ ενός μεν ανέπτυξα τα παραπάνω και άλλα επιχειρήματά μου περί σπατάλης κλπ και πρότεινα τρόπους μείωσης των ζημιών ΧΩΡΙΣ αύξηση των τιμολογίων και χωρίς την επιβολή του παγίου των 10 ευρώ, αφ’ ετέρου δε τα ανέφερα σε ραδιοφωνική εκπομπή και στο τύπο και τα κατέθεσα στο ΔΣ.  Είναι δε οξύμωρο και αξιοπερίεργο, το ότι ο Δήμαρχος θεωρεί ότι οι ζημιές της ΔΕΥΑΦ οφείλονται στους κακοπληρωτές, αλλά η αύξηση των τιμολογίων δεν στοχεύει στην αντιμετώπιση των κακοπληρωτών, αλλά επιβαρύνει και πάλι τους συνεπείς καταναλωτές. Εκτός από εμένα σε εκείνη τη συνεδρίαση διαφώνησαν και ο κύριοι Χαλκιάς, Θωμόπουλος και ο κύριος Πάσχος που ψήφισε παρών, αλλά το παρών λογίζεται στην καταμέτρηση των ψήφων ως ΟΧΙ στην αύξηση των τιμολογίων και την επιβολή του παγίου των 10 ευρώ.
Πλην των παραπάνω, στις 6/4/2017 υπέβαλα προς τη ΔΕΥΑΦ πρωτοκολλημμένη αίτησή μου με την οποία ζητούσα να μου χορηγηθούν:

Αναλυτική κατάσταση των καταναλωτών που δεν έχουν εξοφλήσεις τους παρελθόντες λογαριασμούς τους έως 31/12/2016 και τα ποσά των οφειλών ανά καταναλωτή
Αναλυτική κατάσταση των μειώσεων και των αιτιών για μείωση των αιτούμενων ποσών ανά καταναλωτή και ανά έτος από 1/9/2014 έως 31/3/2017.

Ζήτησα τα παραπάνω, γιατί ο κύριος Δήμαρχος σε ερωτήσεις μου, όπως και άλλων Συμβούλων, επανειλημμένα απαντά για ζημιές της ΔΕΥΑΦ και για διακοπές υδροδότησης των κακοπληρωτών καταναλωτών , ώστε να αναγκασθούν να πληρώσουν. Ανεβάζει δε τον αριθμό των διακοπών της υδροδότησης σε περισσότερους από τριακόσιους (300) καταναλωτές. Και όταν του επισημαίναμε ότι αν είχε προχωρήσει σε διακοπές και επανασυνδέσεις 300 υδρομέτρων, έπρεπε να εμφανίζονται τα ποσά διακοπής –επανασύνδεσης στις καταστάσεις της ΔΕΥΑΦ, απαντούσε ότι οι κακοπληρωτές τελικά με την απειλή της διακοπής της ύδρευσης πληρώνουν τις αρχικές δόσεις και δεν υπάρχει λόγος διακοπής- επανασύνδεσης και άρα δεν εισπράττονται τα αντίστοιχα ποσά. Έτσι τελικά παραδέχεται, ο κύριος Δήμαρχος ότι οι διακοπές αφορούσαν λίγους μόνο κακοπληρωτές.

Δηλαδή και γι' αυτό το θέμα, ο κύριος Δήμαρχος αοριστολογεί και γι' αυτό το λόγο υπέβαλα την αίτησή μου, γιατί ήθελα από τον κύριο Δήμαρχο μια απάντηση ακριβή, γραπτή και μη επιδεχόμενη μεταβολές, ανάλογα με την παλινδρόμηση των επιχειρημάτων του κυρίου Δημάρχου. Έως σήμερα αν και πέρασαν επτά μήνες, ο κύριος Δήμαρχος, παραβαίνοντας την νομοθεσία, δεν μου έχει δώσει την οριζόμενη εκ του νόμου , εντός μηνός, γραπτή απάντηση.

Ρα συμπεράσματα δικά σας.

Καλώ τον κύριο Δήμαρχο να μην προχωρήσει στην πρόσληψη του Γενικού Διευθυντή , έστω την ύστατη στιγμή.

Οι Δημότες τώρα πια γνωρίζουν και μπορούν να ζητήσουν από τον κύριο Δήμαρχο την ανάκληση των δύο αποφάσεων (την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή και ανέργων στη ΔΕΥΑΦ), που θα αυξήσουν τις δαπάνες της ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας και θα τις πληρώσουμε φυσικά όλοι μας, εκτός βέβαια από τους συστηματικούς κακοπληρωτές!!!

Ανδρέας Παπαγεωργίου
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Φαρκαδόνας
Σύμβουλος ΔΕΥΑΦΑφήστε το σχόλιό σας

trikalanews

©2020 Trikalanews from TNEWSGROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή