Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

​ΝΕΤ ΤΗΙΝΚ

Ποιός ἔχει καθαρή σκέψη ;πάντως ὄχι ὁ ὑποφαινόμενος , προαπαιτούμενο για κάθε ἐποικοδομητική σκέψη εἶναι ἡ ἐνδογενής λειτουργία ὀρθολογιστικῆς σκέψεως στους κατοίκους τῆς Βαλκανικῆς Χερσοννήσου , τῆς Ε.Ε. και ὅλου τοῦ πλανήτη .Στα Βαλκάνια ἐπικρατεῖ μία κάποια νευροφυτική ἀστάθεια σε θέματα πεπαλαιωμένα , τῆς προ παλαιολιθικῆς περιόδου τῆς ἱστορίας τοῦ ἀνθρώπου ἐπιπαραδείγματι χάραξη νέων συνόρων ἤτοι μεταφορά τοῦ συνοριακοῦ φράχτη καταδῶθε ἤ κατακεῖθε  με τον ἀνάλογον φόρον αἵματος ὠμοῦ νεανικοῦ κρέατος ,ὀνοματοθεσία περιοχῶν με σοβαρότητα προβλήματος τῆς νεολιθικῆς ἐποχῆς , ἀπουσία στοιχειώδους διακριτικῆς ἱκανότητος ὅτι :βασική ,ἀναγκαία και ἐπιτακτική προσπάθεια για πρόοδο τῶν βαλκανικῶν κρατῶν παραμένει ἡ δημιουργία τῶν Ἠνωμένων Βαλκανίων .
 
Ἡ ἐν συνόλῳ λειτουργία τῆς Ε.Ε. παρουσιάζει στασιμότητα , ἀναποτελεσματικότητα, πρώϊμον αὐτοκρατορικήν γήρανσιν μη δυναμένη να προστατεύσει τα μικρά κράτη μέλη της ἀπό: τα χρόνια νοσήματα τῆς διατραπεζικῆς ἐκμετάλευσης ( μείωση τῶν ὑπερκερδῶν σε ἐπίπεδα ἀνθρωπίνως ἀνεκτά ), προστασία τῶν καταδιωκομένων τῶν αἰτούντων ἀρωγήν , βοήθειαν , ἀνθρώπινες συνθῆκες διαβιώσεως οἱ ὁποῖοι καταφεύγουν εἰς το ἔδαφός της , ἀναγνώριση τοῦ προβλήματος τῆς ἐσω δυσλειτουργίας τῆς Ε.Ε. ἰδίως εἰς θέματα ἀσφάλειας τῶν συνόρων( δημιουργία ἀμυντικοῦ στρατοῦ, ὑπουργείου ἐξωτερικῶν, ὑπουργείου παιδείας Ε.Ε.), μεταρρυθμίσεις στον ἀρχικό καταστατικό χάρτη λαμβανομένου ὑπ'ὄψιν τῶν χρονικῶς ἀναπόφευκτων ἀναδυομένων προβλημάτων, ἐνσωμάτωση ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν μηδέ τῶν Μεσογειακῶν κρατῶν κυκλοτερῶς γεωγραφικῶς  περί την Μεσόγειον πράγμα το ὁποῖον θα αὐξήσει τα μέγιστα την γραφειοκρατίαν την ὁποίαν και αὐτήν ὀφείλουν να μειώσουν εἰς παν Ε.Ε. χῶρον,πολυεπίπεδον,πολύχωρον και πολύπλοκον δηλαδή πρέπει να δουλέψουν .
 
Εἰς πλανητικόν ἐπίπεδον κατανόηση τοῦ προβλήματος ὑπό τῶν μεγάλων δυνάμεων ὅτι :δεν ὑπάρχουν ἀντιθέσεις μεταξύ Τραμπ- ισμοῦ -Πουτιν- ισμοῦ -μετα Μαοϊκοῦ καπιταλισμοῦ εἰμή μόνον ὁ πλανητικός οίκονομικός ταλιμπανισμός τον ὁποῖον ὀφείλουν να ἀντιμετωπίσουν οἰκονομικά και ὄχι βομβαρδιστικά , ἔλεος με τις βόμβες δεν σᾶς τελείωσαν ἀκόμη ; ἀπαιτεῖται ἡ δημιουργία μιᾶς πλανητικῆς κυβερνήσεως ἡ ὁποία θα ἀντιμετωπίσει τα προβλήματα τα ὁποῖα δεν μπορεῖ πλέον να ἀντιμετωπίσει το σύνολον των κρατῶν καθότι ἡ ἔννοια κράτος δεν ἀποδίδει πλέον, δυσλειτουργεῖ και δημιουργεῖ πολέμους διότι ἔτσι ἔμαθε να λύνει τις ἀνύπαρκτες διαφορές ἐνῶ ἡ πλανητική κυβέρνηση θα λύσει προβλήματα ἁπλά ἐπιπαραδείγματι περιβαλλοντικά δηλαδή πῶς ἕνα πλαστικό μπουκάλι ἔρχεται ἀπο τον Εὔξεινον Πόντον εἰς τα παράλια τῆς Ἀνατολικῆς Θεσσαλίας ;( δές και καταγραφές τοῦ ὑπουργείου περιβάλλοντος και τοῦ ὑπο-  υπουργείου περιβαλλοντικῆς προστασίας τῆς περιφέρειας Θεσσαλίας  ), πῶς ἕνας ἰός ἀπό την Ἀσία φθάνει στην Νότιο Ἀμερική και νοσοῦν χιλιάδες ἄνθρωποι ,πῶς ραδιενεργά ἰσότοπα ἔρχονται ἀπο την Ἰαπωνία σε 14 μέρες στα Βαλκάνια και πῶς ραδιενεργά τοιαῦτα παλαιότερα ἦρθαν ἀπο την τότε Σοβιετική Ἕνωση στην Ἑλλάδα και ὅλα τα Βαλκάνια προξενῶντας  καινούργιο χάρτη  ἐπιδημιολογίας τῶν νεοπλασματικῶν νοσημάτων ; καταπολέμηση τῆς παν-γραφειοκρατίας ἡ ὁποία πλέον ἐνεργεῖ ὥσπερ ταχέως ἐπεκτεινόμενος κοινωνικός καρκίνος και ἐμποδίζει οὕτω πᾶσαν πρόοδον τῆς ἀνθρωπότητος .Τά πράγματα εἶναι ἁπλά :ἡ βαρύτητα, ἡ σχετικότητα, ἡ ἐξέλιξη τῶν εἰδῶν ἦταν ἁπλά γι'αὐτούς που τα σκέφτηκαν.
 
Ἡ δημιουργία πλανητικῆς κυβερνήσεως εἶναι ἁπλούστερη , εἶναι ἡ μόνη ἡ ὁποία μπορεῖ να ἀποτρέψει την  καταστροφήν τοῦ πλανήτη , να βελτιώσει την ποιότητα ζωῆς τῶν ἀνθρώπων , να δημιουργήσει παιδείαν πλανητικοῦ σεβασμοῦ κι ὅλα αὐτά  σε σύντομο χρονικό διάστημα δηλαδή σε δύο αἰῶνες περίπου , φυσικά ἐκ προοιμίου ἀποκλείονται τῆς συμμετοχῆς εἰς την πλανητικήν κυβέρνησιν οι πολιτικοί και τα κόμματα , ἐνδέχεται να πουλήσουν μπίρ παρά τον πλανήτη στους ἐξωγήϊνους .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος

Τρίκαλα 23.1.2019 μ.Χ.

admins
Author: admins

Αφήστε το σχόλιό σας

trikalanews

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή