Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

​Ούτε ένα «Ναι» (μέχρι στιγμής) από τον Δήμο Τρικκαίων σε επένδυση εταιρείας

Αρνητική η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων για την υπόθεση που πηγαίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρικάλων.

Όπως αποκαλύπτει το trikalanews.gr την αντίδραση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων, βρήκε ο φακέλος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών ισχύος 560 kWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της επιχείρησης «Ενεργειακή Τρικάλων Ι.Κ.Ε.» και έδρα την Βασιλική που προτείνεται να εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο στην κτηματική περιφέρεια Μ. Κεφαλοβρύσου.

Η 9μελής Επιτροπή συνεδρίασε την προηγούμενη Πέμπτη και συζήτησε για την υπόθεση που αφορά παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας (βιοέλαια και βιορευστά), η οποία προέρχεται από την προμήθεια ή συλλογή φυτικών ελαίων, ηλεκτροπαραγωγή με χρήση μηχανών εσωτερικής καύσης και αποκλειστική πώληση της ενέργειας προς τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. 

Η μονάδα βιομάζας θα καλύψει έκταση περίπου 1.000 μ2 η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του συστήματος ανέρχεται σε 560 kW και η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που θα εγχέεται στο δίκτυο ΜΤ της ΔΕΗ εκτιμάται σε 4.480.000 kWh. 
Το αγροτεμάχιο  όπου ζητείται να εγκατασταθεί η μονάδα βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως μη δασική.  Απέχει ανατολικά περίπου 2,7km από το χωριό Ράξα, νότια περίπου 3km από το Κεφαλόβρυσο, δυτικά περίπου 5km από τη Μεγάρχη και το Διάλεκτο, και βόρεια περίπου 3km από τη Βασιλική. 

Περιμετρικά και σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο δεν εντοπίζονται ευαίσθητες εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής και κοινής ωφέλειας ούτε χώροι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Επίσης, στην περιοχή όπου πρόκειται να δραστηριοποιηθεί η μονάδα δεν υπάρχουν Ζώνες Ειδικής Προστασίας ή περιοχές Natura 2000, οι οποίες είναι ευαίσθητες από περιβαλλοντική άποψη.

Η προτεινόμενη θέση εξυπηρετείται από υπάρχον επαρχιακό και αγροτικό οδικό δίκτυο, ενώ κοντά στα όρια του γηπέδου διέρχεται και δίκτυο της ΔΕΗ.

Στο αγροτεμάχιο δε θα γίνουν εκτεταμένες παρεμβάσεις και δεν θα ανεγερθούν κτίρια παρά μόνο δύο μεταλλικά κοντέινερ για την προστασία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και για την αποθήκευση των απαραίτητων ανταλλακτικών. Προβλέπεται επίσης η τοποθέτηση τριών δεξαμενών αποθήκευσης και του υποσταθμού ανύψωσης τάσης (12m2) εκτός των κοντέινερ.

Η μονάδα αναμένεται να λειτουργεί περίπου 8.000hr ετησίως με πλήρη αυτοματοποίηση των λειτουργιών της. Θα γίνεται τροφοδοσία της μονάδας ανά τακτά χρονικά διαστήματα (περίπου μία φορά ανά 15 ημέρες) με πρώτες ύλες οι οποίες θα εισέρχονται στο χώρο με φορτηγά οχήματα. Οι πρώτες ύλες θα αποθηκεύονται και θα τροφοδοτούν την μονάδα με αυτόματο τρόπο.

Η μονάδα θα προμηθεύεται τις απαιτούμενες πρώτες ύλες από την εγχώρια, αλλά και την παγκόσμια αγορά.

Ως καύσιμα για τη λειτουργία της μονάδας θα χρησιμοποιηθούν έλαια φυτικής προέλευσης.
 
Περιμετρικά του αγροτεμαχίου – στα όρια αυτού – θα κατασκευαστεί περίφραξη η οποία θα περιβάλλει το λειτουργικό χώρο της μονάδος.

Η κατασκευή και η λειτουργία μιας μονάδας καύσης βιομάζας-φυτικών ελαίων σχετίζεται με μικρό αριθμό από ζητήματα ασφάλειας, που όμως εάν δεν ληφθούν υπ’ όψη, εγκυμονούν πιθανούς κινδύνους για τους ανθρώπους, και το περιβάλλον. Η λήψη των κατάλληλων προφυλάξεων και μέτρων ασφάλειας έχει ως σκοπό την αποφυγή οποιωνδήποτε κινδύνων και επικίνδυνων καταστάσεων και συμβάλλει στην εξασφάλιση μιας ασφαλούς λειτουργίας της μονάδας. Γενικά, από την παραγωγή δεν προκύπτουν τοξικά αέρια, ούτε στερεά-υγρά απόβλητα. Ως έκτακτες συνθήκες μπορεί να αναφερθούν η διαρροή ελαίου και η πυρκαγιά.

Η διαρροή ελαίου γενικά αντιμετωπίζεται με δεξαμενές διπλού τοιχώματος, αλλά και με κατασκευή τοιχίου που σε συνδυασμό με την βάση θεμελίωσης θα αποτελέσει μια δεξαμενή ασφαλείας σε περίπτωση διαρροής.
Η πυρκαγιά, αν και ελάχιστα πιθανή λόγω της διαδικασίας παραγωγής, αφού πρόκειται για ηλεκτροπαραγωγή σε κινητήρα εσωτερικής καύσης, αποτελεί κίνδυνο που πρέπει να προβλεφθεί. Το φυτικό έλαιο έχει υψηλό σημείο ανάφλεξης, και επομένως ελαχιστοποιείται η πιθανότητα πυρκαγιάς από αυτή την εστία. Από πλευράς εγκατάστασης έχει προβλεφθεί η προμήθεια κατάλληλων πυροσβεστήρων που θα τοποθετηθούν σε καίρια σημεία της μονάδας καθώς και σύστημα πυρόσβεσης όπως έχει περιγραφεί στην τεχνική περιγραφή του έργου. Σε περίπτωση πυρκαγιάς που θα προκληθεί εκτός του αγροτεμαχίου, οι κινήσεις που θα κάνουμε κατά την διάρκεια της λειτουργίας για την προστασία της εγκατάστασης είναι η τακτική αποψίλωση των χόρτων εντός του αγροτεμαχίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, και σύμφωνα με το περιεχόμενο της Μ.Π.Ε. σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών ισχύος 560kWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ι.Κ.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. 478 αγροτεμάχιο της κτηματικής περιφέρειας Μεγ. Κεφαλοβρύσου στο Δήμο Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων, το υπό εκτέλεση έργο δεν φαίνεται να έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, εφόσον εφαρμοστούν όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο υλικό μελέτης, όπως αυτό είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Στην συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μεγ.Κεφαλοβρύσου, ομόφωνα, αποφασίστηκε να μην γίνει η εγκατάσταση. 
Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων, τον λόγο έλαβαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες οι οποίοι τόνισαν πως δεν επηρεάζεται το περιβάλλον, ούτε η περιοχή NATURA και ότι δεν υπήρχε κάτι απαγορευμένο οπότε εισηγούνται θετικά.

Κατόπιν το λόγο πήρε ο Δημήτριος Παπαθανασίου ο οποίος τόνισε ότι έπρεπε πρώτα από όλα να ενημερωθούν οι τοπικές αρχές και οι κάτοικοι της κοινότητας, πράγμα που δεν έγινε και δεν υπάρχει καμία αντίδραση από την Τοπική Κοινωνία όπως φαίνεται από την ελλιπή απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας. Επίσης ανέφερε ότι αυτές οι καλλιέργειες που χρειάζονται για την λειτουργία του σταθμού δεν υπάρχουν στην περιοχή και για αυτό το λόγο καταψηφίζει την εισήγηση.
Ο Θεόδωρος Σπανός τοποθετήθηκε λέγοντας πως είναι αντίθετος εφόσον δεν υπάρχει η θετική γνώμη της Τοπικής Κοινότητας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κων/νος Ψύχος, και ο Γιάννης Κωτούλας ψήφισαν «παρών», η Αντιπρόεδρος Βάσω Κάκλα και «παρούσα» ενώ καταψήφισαν οι Δημήτρης Παπαθανασίου, Δημήτρης Βασταρούχας, Χρήστος Γούλας, Ντίνα Δήμα, Σοφία Αλεστά και Θεόδωρος Σπανός.

Αυτή η αρνητική εισήγηση, θα έρθει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρικάλων που θα κληθεί να …γνωμοδοτήσει επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ενώ την οριστική απόφαση λαμβάνει ασχέτως της γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Αφήστε το σχόλιό σας

trikalanews

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή