Εἴμαστε ὅλοι πρόσφυγες, χρησιμοποιοῦνται πολλοί ὅροι ἐπι παραδείγματι νεοφερμένοι, ἕνας ὅρος πιο φιλικός προς το ἀβέβαιο παρόν και μέλλον,  ἀλλά καί μετανάστες, καταδιωκόμενοι, οἰκονομικοί μετανάστες, ἐποχιακοί μετανάστες, λαθρομετανάστες, λαθροεισαγωγεῖς κ.λ.π.

Τι μᾶς περιμένει; ἐρχόμεθα ἀπο κράτη ὑπό διάλυσιν, μᾶς τα διαλύσανε.

Ἡ ἔννοια τοῦ κράτους σταδιακά μεταμορφώνεται σε ἔνα ἀπέραντο στρατόπεδο συγκεντρώσεως ὠμοῦ κρέατος  δίχως δικαιώματα προστατευόμενο δῆθεν ἀπο σωρεία διακηρύξεων  ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τά Hot Spot ἀποτελουν ἐξέλιξη  τῶν στρατοπέδων συγκεντρώσεως, τῶν στρατοπέδων ἐξοντώσεως ( Νταχάου, Ἄουσβιτς), τῶν στρατοπέδων ἰδεολογικοῦ σωφρωνισμοῦ ( ἑλληνική ἀνακάλυψη ) και ἡ ἀπαρίθμιση δεν ἔχει τελειωμό. 

Σήμερα τα στρατόπεδα  ἔχουν ἐξελιχθεῖ σε ἀνοιχτά στρατόπεδα , δεν ὑπάρχουν σύρματα, ὁ μετανάστης, ὁ νεοφερμένος, ὁ μέτοικος κυκλοφορεῖ ἐλεύθερα ἔτσι νομίζει τουλάχιστον, ἀμοίβεται με κάποιο ποσό χρημάτων και δεν ἀντιλαμβάνεται το μέγεθος τῆς ἐκμετάλευσης σε βάθος χρόνου. 

Παράδειγμα οἱ Ἀλβανοί  μετανάστες στη δεκαετία τοῦ 90 ἦταν αὐτοί οἱ ὁποῖοι με τα χαμηλά μεροκάματα συνέβαλλον εἰς την αὔξησιν τῆς οἰκονομίας τῶν ἀγροτῶν τῆς Θεσσαλίας, οἱ ἐπιχειρηματίες ἀγρότες κάθονταν στα καφενεῖα, στα χωράφια δούλευαν οἱ Ἀλβανοί, ἐλάμβανον ἐπιδοτήσεις ἀπο το ἑλληνικό κράτος και την Ε.Ε. και κατά το μεσοχείμωνο ἔκλειναν τους ἐθνικούς δρόμους  με το ἀναφαίρετον δικαίωμα στο δίκιο τοῦ ἀγρότη στην ἀπεργία με την συμπαράσταση τῶν κομμάτων παρά την ταλαιπωρεία τοῦ μη ἀγρότη κατά τις μετακινήσεις.

Τά ἴδια και με τις οἰκοδομικές ἐργασίες σε ὅλη την Ἐλλάδα, χάρις λοιπόν στην ἐργασία χαμηλοῦ κόστους τῶν ἐργατῶν τῶν Βαλκανίων και τις οἰκονομικές γνωστικές ἀνωτερότητες τῶν κυβερνήσεων ἡ Ἑλλάδα μπῆκε στο ευρώ και πρόκοψε μέχρι το λαιμό.

Ἀλλά ἡ ἐποχή τῶν παχέων ἀγελάδων δεν διαρκεῖ ἐπ’ἄπειρον, χιλιάδες ἕλληνες προ του φάσματος τῆς ἀνεργίας μετανάστευσαν στην Κεντρική Εὐρώπη και ἐκεῖ ἔγιναν δεκτοί διότι ἀποτελοῦσαν τζάμπα βιός.

Σήμερα λειτουργεῖ το ἀόρατον στρατόπεδον συγκεντρώσεως τῆς Ε.Ε. το ὁποῖον εἶναι δυσδιάκριτον διότι δεν ἔχει συρματοπλέγματα ἀλλά ἰσχυρότατα γραφεικρατικά πλέγματα, ὁ σύγχρονος μετανάστης εἶναι ἕνα νέο εἴδος ἀνθρώπινου ὄντος «new Homo kind» το ὁποῖον ἀναγκάζεται να ἀποκοπεῖ ἀπο την μητρικήν του γλῶσσαν, στερεῖται ἀπότομα τῶν συναισθηματικῶν του δεσμῶν καί γρήγορα συνειδητοποιεῖ ὅτι δεν ὑπάρχει ἐπαναπατρισμός,ἀντιλαμβάνεται ὅτι πρέπει να παράξει  ἔργον προς ὄφελος τῶν ἀφεντικῶν του με ὅρους ἐκμεταλεύσεως περιοριστικοῦ τύπου.

Ἡ ἐπικράτηση τῶν ἀόρατων στρατοπέδων ἐγκλωβισμοῦ  ἐνέχει και την Ἀχίλλειον πτέρναν του ἡ ὁποία ἀπειλεῖ το ἀπόλυτον τῆς ἐπικράτησης τῆς σιδερένιας πτέρνας.

Τα στρατόπεδα ἀόρατου ἐγκλωβισμοῦ ἐμπεριέχουν χιλιάδες νέους μορφωμένους με μεταπτυχιακά, με ἐπιστημονικές γνώσεις, αὐτό το ἐπιστημονικόν ἐκρηκτικά  δυναμικόν φορτίον εἶναι δυνατόν ἐκμεταλευόμενον και την συνυπάρχουσαν παρακμήν τοῦ παλαιοῦ κράτους να προξενήσει ραγδαῖες και συνταρακτικές ἐξελίξεις ἐπιβάλλοντας μεταρρυθμίσεις δια την δημιουργίαν πλανητικῆς κοινωνικῆς ἰσοπολιτείας.

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος

admins
Author: admins

Share:
Μεταβολή του καιρού σήμερα στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο

Μεταβολή του καιρού σήμερα στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο

Τοπικές βροχές και καταιγίδες – Πτώση θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές …
Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Παναγιώτου

Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Παναγιώτου

Τον πολυαγαπημένο μας αδελφό και θείο, Δημήτριο Παναγιώτου …
Έφυγε από τη ζωή η Βασιλική Μπραχάλα

Έφυγε από τη ζωή η Βασιλική Μπραχάλα

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία, Βασιλική Μπραχάλα …