Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

​Στην Λάρισα «γαλάζιο» προσυνέδριο

Ο Πρόεδρος της Ν. Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην συνεδρίαση των Τομεαρχών του κόμματος, ανακοίνωσε ότι το Συνέδριο της Ν.Δ. θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Δεκεμβρίου «μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία, με διευρυμένη συμμετοχή πολιτών και χρήση πολλών τεχνολογικών καινοτομιών». 

Ο κ. Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στις θεματικές των προσυνεδρίων και τόνισε ότι «στόχος είναι να ανοίξουμε, για άλλη μια φορά, τις πόρτες του κόμματος σε νέους ανθρώπους και νέες ιδέες. Για να αποδείξουμε ότι διαθέτουμε και σχέδιο, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό για να το υλοποιήσει».  

Λεπτομέρειες για την διοργάνωση των 7 προσυνεδρίων, από τα οποία τα  5 θα γίνουν στην Περιφέρεια και τα  2 στην Αττική, ανέπτυξε ο Αντιπρόεδρος της Ν. Δ. Κωστής Χατζηδάκης ο οποίος ορίστηκε Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.

Το 1ο προσυνέδριο θα γίνει στις 8 Οκτωβρίου, στη Νίκαια και θα έχει τίτλο «Για τους Εργαζόμενους και τους Ανέργους», το 2ο στις 21 Οκτωβρίου, στην Πάτρα με τίτλο «Για τους Νέους», το 3ο στα Ιωάννινα με τίτλο «Για εκείνους που χρειάζονται στήριξη και αλληλεγγύη», το 4ο στο Ηράκλειο με τίτλο «Για τις επιχειρήσεις και την επανεκκίνηση της οικονομίας», το 5ο στην Λάρισα με τίτλο «Για τους Αγρότες και την ανάπτυξη στην Περιφέρεια», το 6ο στην Ανατολική Αττική με τίτλο «Για την καθημερινότητα των Ελλήνων, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής τους» και το 7ο στην Θεσσαλονίκη  με τίτλο «Για έναν νέο πατριωτισμό».

Στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου θα διοργανωθούν, πέραν των προσυνεδρίων, και ειδικές εκδηλώσεις για θέματα που απαιτούν ακόμα μεγαλύτερη εμβάθυνση όπως για παράδειγμα η διαχείριση του μεταναστευτικού.

Οι θεματικές των πρώτων προσυνεδρίων

Στο 1ο προσυνέδριο, θα εξεταστούν οι θεματικές ενότητες:

1.Ο ιδιωτικός τομέας και οι επενδύσεις ως μοχλός για τη δημιουργία θέσεων εργασίας

2.Πραγματικά δικαιώματα για τους εργαζομένους και ουσιαστικές ευκαιρίες για τους ανέργους

– Προστατεύοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων μέσα από τη δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας

– Το μέλλον της εργασίας: Για ένα «συμβόλαιο» μεταξύ εργοδοτών και εργαζόμενων

3.Κατάρτιση και εκμάθηση νέων δεξιοτήτων με ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Στο 2ο προσυνέδριο, θα εξεταστούν οι θεματικές ενότητες: 

1. Σύγχρονα, ευρωπαϊκά δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια

2. Επαγγελματική εκπαίδευση: Όλα από την αρχή

3. Τα Πανεπιστήμια πόλοι έρευνας, καινοτομίας και αριστείας

4. Αναστρέφοντας τη «Φυγή»: Πολιτικές για να γίνει η Ελλάδα ξανά ελκυστική για τους νέους

– Πώς θα δημιουργηθούν πολλές και καλές νέες δουλειές;

Η διεξαγωγή των προσυνεδρίων θα γίνει σε μορφή ημερίδων με την πραγματοποίηση διαδοχικών ή και παράλληλων συνεδριάσεων, που θα καλύπτουν τις επιμέρους θεματικές ενότητες. Σε κάθε ημερίδα θα διεξάγονται 3 ή 4 θεματικές συνεδριάσεις διάρκειας περίπου 90 – 120 λεπτών η κάθε μία.

Η κάθε θεματική συνεδρίαση θα  χωρίζεται σε δύο μέρη.

Το πρώτο μέρος θα περιλαμβάνει σύντομες εισηγήσεις (περίπου 10 λεπτών η κάθε μια) από τον ή τους αντίστοιχους Τομεάρχες και από 3 εισηγητές – εμπειρογνώμονες, διακεκριμένους στο χώρο τους, ανεξάρτητα από την προγενέστερη κομματική τους επιλογή, υποδηλώνοντας – και με αυτό τον τρόπο – τη διεύρυνση του κόμματος (μέγιστος χρόνος 45 λεπτά).

Στο δεύτερο μέρος θα δίνεται η δυνατότητα παρέμβασης στους παρευρισκόμενους προκειμένου να θέσουν τις δικές τους ερωτήσεις και να κάνουν σύντομες τοποθετήσεις. Θα ακολουθούν οι απαντήσεις από τους εισηγητές (μέγιστος χρόνος 75 λεπτά).

Ως προς την διεξαγωγή των προσυνεδρίων υιοθετούνται σημαντικά στοιχεία καινοτομίας όπως:

– Ο Πρόεδρος της Ν.Δ. δεν θα εκφωνεί την γνωστή κλασσική ομιλία των Αρχηγών των κομμάτων από το βήμα, αλλά θα συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση, απαντώντας σε ερωτήσεις και αναπτύσσοντας δικές του σκέψεις για τα θέματα κάθε προσυνεδρίου.

– Η σύνθεση του πάνελ κάθε θεματικής ενότητας δεν θα περιορίζεται στους αρμόδιους Τομεάρχες ή τα στελέχη από τις Γραμματείες του κόμματος. Αντίθετα, ως ομιλητές και εισηγητές θα συμμετέχουν και πρόσωπα από τους χώρους της αγοράς και της επιχειρηματικότητας, της επιστήμης και της Κοινωνίας των Πολιτών.

– Τα θεματικά προσυνέδρια, διαφοροποιούμενα από τα παραδοσιακά κομματικά συνέδρια, θα είναι ανοιχτά, όχι μόνο στα κομματικά στελέχη κάθε περιοχής, αλλά και σε πολίτες που δεν ανήκουν σε κόμματα, αλλά μπορούν να συνεισφέρουν στην διαμόρφωση των προγραμματικών θέσεων της Ν.Δ. με την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία. Στα προσυνέδρια θα δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν και διακεκριμένοι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό μέσω skype.

– Με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στις διεργασίες των προσυνεδρίων, θα τους ζητηθεί να καταθέσουν τις απόψεις τους μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που θα «τρέχει» για περίπου μια εβδομάδα πριν από κάθε προσυνέδριο. Τα αποτελέσματα των απαντήσεων του ερωτηματολογίου θα παρουσιάζονται στην αντίστοιχη από άποψη θεματολογίας συνεδρίαση και θα αναρτώνται και ηλεκτρονικά.

– Πλήρης αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το τέλος κάθε προσυνεδρίου. Χρήση ξεχωριστού hashtag για κάθε προσυνέδριο. Δημιουργία micro-site για τα προσυνέδρια όπου θα αναρτώνται η θεματολογία, το ερωτηματολόγιο, καθώς και τα κείμενα που θα προκύψουν μετά από κάθε προσυνέδριο.

-Κατά τη διάρκεια των προσυνεδρίων θα υπάρχει η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης των διεργασιών των προσυνεδρίων μέσω live streaming.

-Εισάγοντας επιπλέον στοιχεία διαδραστικότητας στην οργάνωση των Προσυνεδρίων, κατά την διάρκεια κάθε θεματικής ενότητας θα δίνεται η δυνατότητα και στο  ευρύτερο κοινό, πέραν των παρευρισκόμενων, να θέτει ερωτήσεις με ηλεκτρονικό τρόπο. Μέσο υποβολής των ερωτήσεων θα αποτελέσει το twitter, χρησιμοποιώντας το hashtag του προσυνεδρίου.

-Μετά τη λήξη κάθε προσυνεδρίου, θα δημοσιοποιούνται τα βασικά συμπεράσματα, καθώς και τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου και θα διανέμονται στους συμμετέχοντες, μέσω ηλεκτρονικού newsletter, ενώ θα είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα της Ν. Δ..

admins
Author: admins

Αφήστε το σχόλιό σας

trikalanews

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή