Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Διάσταση …απόψεων για το ποιοι θα ψηφίσουν

Θέλει ηλεκτρονική ψηφοφορία «Το Ποτάμι» δεν το συζητά το ΠαΣοΚ.
Σε ανακοίνωση αναγκάστηκε να προχωρήσει το ΠαΣοΚ σχετικά με τον τρόπο εκλογής του Επικεφαλής του νέου φορέα της Κεντροαριστεράς.
Στην ανακοίνωση, αναφέρονται τα εξής: 
«Θεωρούμε αναγκαίο να επαναλάβουμε τις θέσεις μας για την διαδικασία εκλογής του επικεφαλής του νέου φορέα της Κεντροαριστεράς. Διαδικασία που οφείλεται στις συνεχείς πρωτοβουλίες και προτάσεις της επικεφαλής της ΔΗΣΥ και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Φώφης Γεννηματά. Οι θέσεις μας είναι πεντακάθαρες.
Η πρώτη. Προτείναμε και έχει γίνει αποδεκτός από όλες τις πλευρές ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών. Η Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017. Και σε περίπτωση μη επίτευξης απόλυτης πλειοψηφίας από κανέναν υποψήφιο, επαναληπτικές εκλογές την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017. Αυτό το χρονοδιάγραμμα δεν ανατρέπεται ή τροποποιείται. Η χώρα περνάει εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. Η ανάγκη απαντήσεων στα προβλήματα είναι επιτακτική. Και είναι ανεπίτρεπτη κάθε παράταση της εσωστρέφειας.
Η δεύτερη. Προτείναμε και έχουν γίνει αποδεκτά δύο βασικά κριτήρια. Οι εκλογές να είναι αδιάβλητες και να επιδιωχθεί η μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση.
Η τρίτη. Προτείναμε και έχει γίνει αποδεκτό να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη της χώρας σε εκλογικά κέντρα. Ως βάση θεωρούμε τους Καποδιστριακούς (και όχι τους Καλλικρατικούς) δήμους. Δηλαδή προτείνουμε να στηθούν κάλπες σε 1400 περίπου χώρους. Στους Καλλικρατικούς δήμους οριοθετούνται πάρα πολύ μεγάλες περιοχές που δεν διευκολύνουν την προσέλευση των πολιτών, που θέλουν να συμπράξουν στο νέο αυτό ιστορικό εγχείρημα.
Η τέταρτη. Προτείναμε και έχει γίνει αποδεκτό να ψηφίζει ο εκλογέας στο πλησιέστερο εκλογικό τμήμα, στο οποίο αυτός βρίσκεται κατά την ημέρα των εκλογών και όχι στο εκλογικό τμήμα του δήμου, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένος.
Η πέμπτη. Προτείναμε και έχει γίνει αποδεκτή η ηλεκτρονική διαδικασία (on line) με φυσική παρουσία στην κάλπη. Με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του εκλογέα διαγράφεται το όνομά του από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους. Έτσι αποτρέπονται οι διπλοψηφίες και κάθε άλλη ανεπίτρεπτη επιχείρηση νόθευσης του εκλογικού αποτελέσματος.
Η έκτη. Προτείναμε και πρέπει να γίνει αποδεκτή η διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος από τους Έλληνες του εξωτερικού με τη συνεργασία των Ελληνικών Προξενείων.
Η έβδομη. Όσον αφορά την ηλεκτρονική εξ αποστάσεως ψηφοφορία. Ζητήσαμε  να μελετηθεί, ώστε να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της εκλογής, η μυστικότητα της ψήφου, η εγκυρότητα του ηλεκτρονικού συστήματος.  Έχουμε υπόψη μας τα ακόλουθα δεδομένα.
(α) Σε καμία χώρα, στην  δεν εφαρμόζεται η ηλεκτρονική και εξ αποστάσεως ψηφοφορία. Σε μία μόνον χώρα εφαρμόζεται. Στην Εσθονία. Αλλά εκεί προηγήθηκε πιλοτική εφαρμογή σε ορισμένους δήμους, καθώς και άλλες δοκιμασίες του συστήματος, που κράτησαν αρκετά χρόνια. Η κυριότερη, όμως, εγγύηση για το αδιάβλητο είναι η προηγούμενη αυτοπρόσωπη παρουσία του εκλογέα για την παραλαβή του ειδικού κωδικού (pin).
(β) Τον τελευταίο χρόνο διεξήχθηκαν εκλογές για την ανάδειξη ηγέτη στα σοσιαλιστικά και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα τριών Ευρωπαϊκών χωρών. Σε κανένα από αυτά δεν εφαρμόστηκε η ηλεκτρονική εξ αποστάσεως ψηφοφορία. Η λογική είναι απλή. Η συμμετοχή στις κορυφαίες αυτές διαδικασίες προϋποθέτει επίδειξη της θέλησης του εκλογέα να συμμετάσχει ενεργά σε αυτές. Και μια πρώτη προϋπόθεση και εγγύηση είναι η αυτοπρόσωπη παρουσία του εκλογέα.
(γ) Η εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ψηφοφορία επιχειρήθηκε να εισαχθεί στις εκλογές ενός κρατιδίου της Ομοσπονδιακής Γερμανίας. Το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας (ένα Δικαστήριο που έχει πανευρωπαϊκό κύρος) έκρινε τη διαδικασία αντισυνταγματική ως προς δύο αρχές. Την αρχή της δημοσιότητας της εκλογικής διαδικασίας και την αρχή της μυστικότητας της ψήφου.

Το Ανώτατο αυτό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι «ο μέσος πολίτης δεν έχει τις τεχνικές γνώσεις για να ελέγξει αν τελικά προσμετρήθηκε η ψήφος του, αν το σύστημα δεν έπαθε τεχνική βλάβη, αν δεν υπήρξε παρέμβαση τεχνικού με ειδικές γνώσεις που να επηρεάσει το αποτέλεσμα (hacker). Επίσης αποφάνθηκε ότι δεν αρκεί να έχει γίνει προέλεγχος των μηχανημάτων σε συνθήκες δημοσιότητας, ότι δηλαδή τα μηχανήματα πληρούν (αφηρημένα και όχι in concerto) τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας.

(δ) Ουδεμία από τις μεγάλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας δηλώνει ότι έχει εμπειρία σε εξ αποστάσεως ψηφοφορία τόσο μεγάλου εγχειρήματος. Δύο εταιρείες έχουν απαντήσει αρνητικά  αφού, μεταξύ άλλων, δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια της διαδικασίας . Η τρίτη εταιρεία δήλωσε ότι το μελετάει. 
(ε) Από ορισμένους προτάθηκε να χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα εξ αποστάσεως ψηφοφορίας, που χρησιμοποιήθηκε στις τελευταίες Πρυτανικές εκλογές. Δηλαδή ένα σύστημα με κλειστό εκ των προτέρων μητρώο, για το οποίο προηγήθηκε ταυτοποίηση των συμμετεχόντων με αυτοπρόσωπη παρουσία. Εμείς επιδιώκουμε τη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων από έναν πληθυσμό εκατομμυρίων και μάλιστα χωρίς να υπάρχει μητρώο, χωρίς έγκυρη ταυτοποίηση. Τα μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα.  Με επιπρόσθετο μειονέκτημα  ότι ο server αυτού του συστήματος βρίσκεται στο Υπουργείο Παιδείας. Μια προοπτική που δεν τη διαπραγματευόμαστε, για ευνόητους λόγους.
Η όγδοη. Δεν εμπιστευόμαστε την εξ αποστάσεως ψηφοφορία χωρίς την πλήρωση βασικών εγγυήσεων.  Και αυτές παρά τις προσπάθειες  του κ Αλιβιζάτου δεν έχουν δοθεί. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του κ. Δρυμιώτη ενώπιον της Επιτροπής, ο οποίος σε σχετική ερώτηση απάντηση ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι κάποιος δεν θα ψηφίσει και για αλλά πρόσωπα. Κορυφαία και θεμελιώδης εγγύηση είναι η προηγηθείσα αυτοπρόσωπη παρουσία του εκλογέα ενώπιον εφορευτικής επιτροπής  και η παραλαβή του αποκλειστικού γι’ αυτόν κωδικού (pin).  Και επισημαίνουμε ότι ούτε για τους Έλληνες του εξωτερικού θα υπάρξει πρόβλημα αυτοπρόσωπης
παραλαβής pin, γιατί προβλέπονται ήδη παρά πολλά εκλογικά κέντρα σε όλο τον κόσμο. 
Η ένατη και θεμελιώδης θέση μας. Η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία είναι πράξη υψίστης πολιτικής ευθύνης. Η αυτοπρόσωπη παρουσία του εκλογέα σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας αποτελεί την ελάχιστη εγγύηση και απόδειξη αυτής της ευθύνης».
Από πλευράς «Ποταμιού» η ανακοίνωση –απάντηση έχει ως εξής: 
«Όλοι ενδιαφερόμαστε για το αδιάβλητο της ψηφοφορίας. Και στον ίδιο βαθμό. Οι τεχνικοί διαβεβαιώνουν ότι υπάρχει τρόπος διασφάλισής του. Θα ήταν λάθος λοιπόν να στερήσουμε τη δυνατότητα σε χιλιάδες ανθρώπους να ψηφίσουν. Σε τελική ανάλυση, ας αφήσουμε την υπόθεση στα χέρια της Επιτροπής, υπό τον καθηγητή Ν. Αλιβιζάτο, που είμαστε βέβαιοι ότι θα λάβει τις αποφάσεις σταθμίζοντας με προσοχή όλα τα τεχνικά δεδομένα».
admins
Author: admins

Αφήστε το σχόλιό σας

trikalanews

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή