Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Δημοπρατείται ο Βιολογικός Καθαρισμός στα Καλά Νερά

Δημοπρατείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ο Βιολογικός Καθαρισμός στα Καλά Νερά – Έργο 4,2 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020

Δημοπρατείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού στα Καλά Νερά  του Δήμου Νοτίου Πηλίου στη Μαγνησία. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 με προϋπολογισμό ένταξης 4.232.000 ευρώ. Με τη δημοπράτηση του,  ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός για τα έργα διαχείρισης  υγρών αποβλήτων στα Καλά Νερά, αφού έχει ήδη δημοπρατηθεί και προχωρά το επόμενο διάστημα σε υπογραφή σύμβασης η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού,  μήκους 7,5 χλμ, που καλύπτει επίσης και  το  χρηματοδοτικό κόστος για  τις ιδιωτικές συνδέσεις  των ιδιοκτησιών  με το δίκτυο. Τα δύο έργα, χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας με  συνολικό  προϋπολογισμό ένταξης 7,9 εκατ. ευρώ.

«Όλα τα έργα που σχεδιάζει, χρηματοδοτεί και κατασκευάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας ακολουθούν τις αρχές της βιώσιμης, πράσινης ανάπτυξης» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Σε συνεργασία με την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας Δωροθέα Κολυνδρίνη, τους περιφερειακούς συμβούλους, τον  Δήμαρχο Νοτίου Πηλίου Μιχάλη Μιτζικό και  την Ειδική Υπηρεσία  Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας δίνουμε λύση στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων στα Καλά Νερά με  έργο ουσίας που προστατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και βελτιώνει δραστικά την ποιότητα ζωής για κατοίκους και επισκέπτες. Με τον ολοκληρωμένο  σχεδιασμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας το σύνολο του παραλιακού μετώπου αποκτά Βιολογικό Καθαρισμό: καλύπτονται τόσο οι οικισμοί  με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων όσο και ευαίσθητες τουριστικές περιοχές με μικρότερο πληθυσμό.  Πρόκειται για έργα που αφήνουν πίσω τους μέλλον και επιπλέον δημιουργούν  θέσεις εργασίας σε μια εποχή πολυκρίσης και αβεβαιότητας» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Τεχνικά στοιχεία της ΕΕΛ

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στα Καλά Νερά περιλαμβάνει:

– Έργα Εισόδου και Προκαταρκτικής Επεξεργασίας. Αποτελούνται από φρεάτιο εισόδου, δύο όμοια συγκροτήματα προεπεξεργασίας, τα οποία λειτουργούν εναλλακτικά, και εγκατάσταση υποδοχής βοθρολυμάτων. Το φρεάτιο εισόδου, στον οποίο καταλήγει ο ΚΑΑ, διαθέτει πιεζοθραυστική διάταξη.

Κάθε συγκρότημα προεπεξεργασίας  αποτελείται από δεξαμενή κατάλληλων διαστάσεων κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, στην οποία θα υπάρχει εγκατεστημένος ο εξοπλισμός εσχάρωσης, εξάμμωσης και απολίπανσης. Η εσχάρωση θα γίνεται σε αυτόματη κυλινδρική σχάρα, τύπου σταθερού τύμπανου, με ύπαρξη εναλλακτικής χειροκαθαριζόμενης, ενώ ο διαχωρισμός της άμμου θα γίνεται με παροχέτευση αέρα που δημιουργεί κατάλληλο στροβιλισμό. Τα επιπλέοντα λίπη και έλαια θα διαχωρίζονται και θα απομακρύνονται σε κανάλι ηρεμίας εξοπλισμένο με διάταξη σάρωσης. Η εγκατάσταση υποδοχής βοθρολυμάτων θα διαθέτει κανάλι εφοδιασμένο με δύο στόμια υποδοχής και σύστημα προεπεξεργασίας που θα περιλαμβάνει εσχάρωση και απαγωγή άμμου.

Τόσο τα έργα εισόδου, όσο και τα έργα Προκαταρκτικής Επεξεργασίας θα είναι στεγασμένα σε κτήρια τα οποία θα καλύπτονται από διατάξεις απόσμησης.

– Δεξαμενή Εξισορρόπησης. Για την αποφυγή σημαντικών διαφορών φόρτισης, των επί μέρους δεξαμενών, εξαιτίας της αυξομείωσης των παροχών και φορτίων των λυμάτων κατά την διάρκεια της ημέρας, προτείνεται η τοποθέτηση δεξαμενής εξισορρόπησης πριν από τις δεξαμενές δευτεροβάθμιας επεξεργασίας. Στην δεξαμενή αυτή θα αναμιγνύονται και τα προεπεξεργασμένα βοθρολύματα. Η διάταξη εξαέρωσης της δεξαμενής καλύπτεται από σύστημα απόσμησης.

– Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας. Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας όπου επιτυγχάνεται η εξουδετέρωση του οργανικού φορτίου των λυμάτων και η αφαίρεση του αζώτου. Επιλέχθηκε σύστημα εναλλαγής φάσεων SBR (Sequencing Batch Reactor). Συγκεκριμένα προτείνεται η διαμόρφωσή της σε τέσσερις αυτοτελείς δεξαμενές αερισμού / καθίζησης. Θα λειτουργούν με διαδοχικές φάσεις, πλήρωσης – ανοξικής ανάμιξης, αερισμού, και ηρεμίας, επιτυγχάνοντας οξείδωση του οργανικού φορτίου, νιτροποίηση, απονίτρωση, και καθίζησης. Η ηλικία της λάσπης θα είναι της τάξης των 30 d, εξασφαλίζοντας την σταθεροποίηση της.

– Κανάλι Μέτρησης Παροχής, με στένωση τύπου Venturi και εξοπλισμένο με αισθητήριο υπερήχων.

– Μονάδα Απολύμανσης, όπου εφαρμόζεται χλωρίωση των επεξεργασμένων λυμάτων με τη χρήση διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl), περιεκτικότητας 140 g/l σε ενεργό χλώριο. Αποτελείται από δεξαμενή χλωρίωσης ορθογωνικής διατομής με εσωτερική μαιανδρική διαδρομή, ωφέλιμου όγκου Vωφ = 67,5 m3, και διάταξη αποχλωρίωσης με χρήση μεταθειώδους νατρίου, η προσθήκη του οποίου γίνεται σε ιδιαίτερο αναδευόμενο φρεάτιο.

– Δεξαμενή Συγκέντρωσης Καθαρών που επιτρέπουν την προσωρινή αποθήκευση των επεξεργασμένων λυμάτων δίνοντας την δυνατότητα χρησιμοποίησής τους εντός της εγκατάστασης σαν «νερό χρήσης» ή/και πυρόσβεσης.

-Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λάσπης Αποτελούνται από κυκλική δεξαμενή πάχυνσης λάσπης εξοπλισμένη με περιστρεφόμενο ξέστρο-αναδευτήρα, και διάταξη αφυδάτωσης λάσπης με χρήση κοχλιόπρεσσας και προσθήκη πολυηλεκτρολύτη, με δοσομετρικές αντλίες. Η προετοιμασία του πολυηλεκτρολύτη θα γίνεται επί τόπου σε ιδιαίτερο σύστημα. Οι εγκαταστάσεις αφυδάτωσης λάσπης θα είναι στεγασμένες σε κτήριο το οποίο θα καλύπτεται από σύστημα απόσμησης.

-Έργα Παράκαμψης μίας ή περισσότερων μονάδων επεξεργασίας για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων δυσλειτουργίας και επισκευών. Περιλαμβάνουν αγωγό By-Pass, προς τον οποίον συνδέονται οι υπερχειλίσεις όλων των δεξαμενών και αγωγοί εκτροπής από όλες τις μονάδες, καθώς και Δεξαμενή Συγκέντρωσης Εκροής By-Pass στην οποία καταλήγει ο παραπάνω αγωγός. Η υπόψη δεξαμενή διαθέτει τρεις θέσεις προσέγγισης βυτιοφόρων, και αντλίες ανάδευσης και επαναφοράς του περιεχομένου της προς το Φρεάτιο Εισόδου της ΕΕΛ. Έτσι, μπορεί να γίνει, επιλεκτικά, είτε εξαγωγή και μεταφορά των μερικά εξεργασμένων λυμάτων

με βυτιοφόρα προς άλλη ΕΕΛ, είτε επαναφορά τους στο Φρεάτιο Εισόδου, ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος.

– Κτήρια Διοίκησης Συντήρησης κλπ.

Τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων  αποτελούνται από:

– Δεξαμενή Τροφοδοσίας Πεδίων χρησιμοποιείται για την εξισορρόπηση της παροχής των επεξεργασμένων λυμάτων και την ομαλή τροφοδοσία των πεδίων διάθεσης. Σε περίπτωση τυχόν μελλοντικής αξιοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση καλλιεργειών, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δεξαμενή τροφοδοσίας του ενδεχόμενου αρδευτικού δικτύου.

– Πεδία Υπεδάφιας Διάθεσης Επεξεργασμένων Λυμάτων συνολικής επιφάνειας 6,5 στρ. περίπου. Ο σχεδιασμός τους βασίστηκε στα εδαφικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες που προσδιορίστηκαν στα πλαίσια ιδιαίτερης υδρογεωλογικής μελέτης. Διαμορφώνονται 16 αυτοτελή πεδία. Σε κάθε ένα από αυτά εγκαθίσταται δίκτυο απορροφητικών τάφρων. Τα πεδία τροφοδοτούνται από κοινή Δεξαμενή Τροφοδοσίας Πεδίων.

– Φρεάτιο Συλλογής Διηθήματος. Θα παραλαμβάνει τυχόν διηθήματα επεξεργασμένων λυμάτων που ενδεχόμενα εξαχθούν από στραγγιστήρι που προβλέπεται να κατασκευαστεί κατά μήκος του κατάντη ορίου των πεδίων διάθεσης.

– Δεξαμενή Ανάκτησης Διηθήματος. Θα συλλέγει τυχόν διηθήματα επεξεργασμένων λυμάτων που ενδεχόμενα εξαχθούν από γεωτρήσεις επαναφοράς διανοιγμένες κατά μήκος του κατάντη ορίου των πεδίων διάθεσης καθώς και το περιεχόμενο του φρεατίου συλλογής διηθήματος. Τα διηθήματα αυτά θα αντλούνται προς την Δεξαμενή Τροφοδοσίας Πεδίων.

Trikalanews
Author: Trikalanews

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή