Εὐάγγελος Κουτσιμπέλας: Η παγίδα

Παγίδα=συσκευή ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖται στη σύλληψη ζώων, πτηνῶν , ἰχθύων και ἐνίοτε ἀνθρώπων.

Ὁμηρεία= ἀδιέξοδος κατάστασις.

Αἰχμαλωσία = ἡ κατάστασις κατά την ὁποίαν κάποιος στερεῖται τῆς ἐλευθερίας του κυρίως κατά την διάρκειαν πολέμου.
Τά ἀνωτέρω ἀναφέρονται ὡς ἔχοντα κάποιαν σχέσιν με το πρόσφατον ἐπεισόδιον τῶν συνόρων.

Ἐπειδή οἱ ἀνωτέρω ὅροι δεν ἱκανοποιοῦν τον κοινόν νοῦν, δεν ἑρμηνεύουν τα διαδραματισθέντα και το βασικώτερον δεν ἀπαντήθηκε πρός τους ἀγρίως φορολογούμενους ἕλληνες, νόμιμον δικαίωμα ἔχοντες, ἀπό τον διοικητήν τοῦ τάγματος τοῦ ἔχοντος την ἀποκλειστικήν εὐθύνην δια το τι συνέβη εἰς την περιοχήν τῆς στρατιωτικῆς ζώνης εὐθύνης του εἴτε ἀπό κακοδιοίκησιν εἴτε ἀπό ἄνωθεν ἐντολές παραπλανητικές, (ἡ τιμωρία περιλαμβάνει και την αὐτόβουλον αὐτοκτονίαν ἐφ’ὅσον ἀναγνωρίσει ὅτι ἐπλανήθη) οἱ ἀγρίως φορολογούμενοι ἕλληνες ἰσχυρίζονται ὅτι συνέβη ἄλλο τι, το ὁποῖον «ἄλλο τι» παραπέμπει εἰς την παγίδευσιν, δια μίαν εἰσέτι φοράν εἰς την ἱστορίαν, τῶν στρατιωτικῶν εἰς τάς παγίδας τῶν πολιτικῶν.

Καλοῦνται οἱ στρατιωτικοί να βγάλουν το φίδι ἀπο την τρύπα, τα κάστανα ἀπο τη φωτιά και οἱ ἕλληνες να παράξουν ὠμόν κρέας εἰς την πυράν τῶν πολεμικῶν βιομηχανιῶν βεβαίως ὠμόν κρέας θα δώσουν ὅλοι οἱ ἐμπλεκόμενοι δια να διατηρηθεῖ ἡ ἰσορροπία τοῦ κρεωπωλείου.

Ἡ ἀνωτέρω κατάστασις θα εἶχεν ἀποφευχθεῖ ἐφ’ὅσον ἐδῶ και πολλά χρόνια ἡ βουλή τῶν ἑλλήνων και οὐχί ἡ τῶν ἠλιθίων προέβαινεν εἰς τας ἀπαραιτήτους νομοθετικάς μεταρρυθμίσεις περί τῆς συγχρόνου λειτουργίας τοῦ στρατεύματος γνωστοῦ ὄντος ὅτι μεταρρυθμίσεις ἐν τῷ στρατεύματι ἔχουν να γίνουν ἀπο την ἐποχήν τῆς Βαυαροκρατίας ἐποχή κατά την ὁποίαν ἐτέθησαν ὑπό τῶν Βαυαρῶν οἱ βάσεις λειτουργίας συγχρόνου στρατοῦ, χωροφυλακῆς, παιδείας, ὑγείας, δημοσίων ἔργων κ.λ.π. πράγμα το ὁποῖον ἀμφισβητεῖται ὑπό τῶν κομματικῶν ἱστορικῶν ἐνῶ τινές  ἰσχυρίζονται ὅτι ἀπουσία τῶν Βαυαρῶν θα εὑρισκόμεθα εἰς την ἐποχήν τῶν ἐριφιοκλόπων και ὀρνιθοκλόπων, τα τρέχοντα γεγονότα τείνουν να τους δικαιώσουν καθότι εἰς την περιοχήν μας σημειοῦνται κρούσματα ὀρνιθοκλοπίας και σφαγῆς μόσχων σιτευτῶν εἰς τους σταύλους ἐγκαταλείπουν δε εἰς τους ἰδιοκτῆτας την δοράν, το τομάρι  και αὐτοί λαμβάνουν το κρέας,  δεν ἀναφέρεται ἡ τύχη τῶν μοσχαροκεφαλῶν, προφανῶς τα ἀνωτέρω ξυμβάματα ὀφείλονται εἰς τήν παρατεταμένην ἄνευ τέρματος χρεωκοπείαν και ἐπιχειροῦνται ἀπό γύφτους και ἀνυπότακτα λαθρομεταναστευτικά στοιχεῖα παντελῶς ἐξαιρουμένων τῶν ἀκραιφνῶν ἑλλήνων.

Ἐνῶ ταῦτα ἐγράφομεν ἀκούω φωνές παιδικοῦ παιχνιδιοῦ και τραγουδιοῦ, τυγχάνει βλέπεις Μάρτιος και ἡ ἄφιξις τοῦ πελεκάνου και τῆς χελιδῶνος πλησιάζει, ὁ ἥλιος ὁ ἐαρινός θωπεύει τις παιδικές φωνοῦλες: γαίο φραξέο /σᾶς δίνουμε, σᾶς δίνουμε δεκάξη ποδάρια και θέλουμε τρακόσια ἑκατομμύρια εὐρώ / Sikistim size iki altin kafa veriyoruz altin altin binlerce.
 Αφήστε το σχόλιό σας

trikalanews

©2020 Trikalanews from TNEWSGROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή