Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Εὐάγγελος Κουτσιμπέλας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

Κρίσις= ἡ ἱκανότης τοῦ ὀρθῶς σκέπτεσθαι, διανοητική διαύγεια, λογική, εὐθυκρισία, κρίσιμος περίοδος, περίοδος ἀνωμάλου καταστάσεως και κινδύνων, διαταραχή τῆς κανονικῆς τάξεως ἤ λειτουργίας.

Το ΥΔΚ ἐπιλαμβάνεται τῶν κάτωθι κρισίμων καταστάσεων:

1ον .Σεισμοί. Εἶναι γνωστόν ὅτι ἡ χώρα εἶναι σεισμογενής, τι να κάνουμε αὐτή εἶναι ἡ πατρίδα μας ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν κουνιέται κατά τόπους και προκαλοῦνται ζημιές, θάνατοι, καταστροφές. Ἔχουν γίνει πρόοδοι στον τομέα τῶν διασωστικῶν συνεργείων και τον τομέα τῶν συντελεστῶν δόμησης, ὁ ἕλληνας ὡς γνωστόν θέλει  ἀκριβῆ πρόγνωσιν ἡμερομηνίας, θέσεως, ἐντάσεως και εἰ δυνατόν να μην πάθει τίποτε αὐτός και τα περιουσιακά του στοιχεῖα. Σέ κάθε σεισμική δόνηση βγαίνουν οἱ σεισμολόγοι και κάνουν «προβλέψεις» δημιουργοῦν πανικόν και σύγχυσιν ἐκτός ἀπό τα στοιχεῖα τῆς θέσεως και ἐντάσεως ἀπαγορεύεται πᾶσα ἄλλη «ἐνημέρωση» πρόγνωσης στηριζομένη σε στατικά στοιχεῖα και πιθανότητες, ταῦτα ἀπέχουν παρασάγγας ( παρασάγγης=περσικόν μέτρον μήκους ἰσοδύναμον πρός 5250 μέτρα )  τοῦ σκοποῦ καθότι ἡ στατιστική και οἱ πιθανότητες δεν εἶναι ἐπιστῆμες .

2ον. Πλημμύρες. Στό πρόβλημα τῆς διαχείρισης τῶν βροχῶν, διότι για συνήθεις βροχές πρόκειται , το ΥΔΚ εὑρίσκεται εἰς πρωτόγονον κατάστασιν , θεωρεῖ ὅτι με την ἀπάντλησιν ὑδάτων ἐκ τῶν παρανόμως κατοικουμένων ὑπογείων και την διάσωσιν μερικῶν βροχοπνιγόμενων ἐπιτυγχάνεται και ὁ σκοπός, ἄλλωστε ἡ βροχή δεν διαρκεῖ ἐπ’ἄπειρον. Εἰς τον τομέα αὐτόν χρειάζονται, ἐπιβάλλονται ἐργασίαι ἀμέσου πρωτεραιότητος, ἐργασίες οἱ ὁποίες ἔπρεπε να γίνουν πρό δεκαετιῶν. Ἐπιπαραδείγματι ἀντιπλημμυρικά φράγματα σε ὅλους τους ποταμούς και τα ρέμματα τῆς χώρας εἰς την περιοχήν μας τά ἀντιπλημμυρικά φράγματα Μουζακίου και Πύλης καθυστεροῦν βλακωδῶς και σκοπίμως διότι κάποιοι συναρμόδιοι δεν γνωρίζουν ποῦ εὑρίσκονται οἱ ἀνωτέρω περιοχές. Ἡ ρύθμιση τῶν ὀμβρίων ὑδάτων μέσα στις πόλεις και τα χωριά εἶναι δύσκολος διότι οἱ πλεῖστοι τῶν δημαρχαίων ἄν και μηχανικοί ἀγνοοῦν την λύσιν αὐτῶν τῶν προβλημάτων, πάντα ὅμως ὑπάρχει ὁ ἀπό μηχανῆς θεός και μηχανικός ὁ ὁποῖος εἶναι Μετσοβίτης δηλαδή ἀπόφοιτος τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσόβειου Πολυτεχνείου και μπορεῖ να δώσει λύσεις ἁπλές παρατεταμένης χρονικῆς διάρκειας και ἀποτελεσματικότητος, εἶναι ὁ πρωθυπουργός .

3ον. Πυρκαγιές. Το ἔργον τῆς κατάσβεσης ἔχει ἀναλάβει ἡ Πυροσβεστική με την ἀνθρωπίνως δυνατήν ἀποτελεσματικότητα, το ἔργον τῆς πρόληψης εἶναι ἀνύπαρκτον διότι το ΥΔΚ ἀρνεῖται να κατανοήσει ὅτι ἡ πρόληψη ἀρχίζει την 1ην ἑκάστου ἔτους και διαρκεῖ  αἰωνίως, ἀκόμη κι ὅταν βρέχει, το δικαστικόν πρόβλημα ἀνύπαρκτον, δεν συλλαμβάνονται ἔνοχοι διότι το τμῆμα που συστήθηκε τάς ἀρχάς τῆς δεκαετίας τοῦ 70 και κάλυπτεν ὅλους τους νομούς τῆς χώρας ( δεξαμενή πληροφοριῶν με ἀντικείμενον την πρόληψιν ) διελύθη διά τῆς μεθόδου τῶν μετατάξεων.

4ον. Μόλυνση ποταμῶν,λιμνῶν, θαλασσῶν ἀνυπαρξία σχεδίων προγραμματισμοῦ.

5ον. Καταποντισμοί και λοιμοί, θεός φυλάξοι.

Ἐξυπακούεται ὅτι ἡ πρόσληψις μεγάλου ἀριθμοῦ ὑπαλλήλων εἰς το ΥΔΚ τυγχάνει ἐκ τῶν ὧν οὔκ ἄνευ .

admins
Author: admins

Αφήστε το σχόλιό σας

trikalanews

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή