Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο «Καινοτόμα προγράμματα σπουδών»

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε περιμένει με τα πιο καινοτόμα προγράμματα σπουδών
 
Σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, όπου η τεχνολογία ακμάζει και η εξειδίκευση γίνεται όλο και πιο αναγκαία, η διασφάλιση ενός υψηλού μορφωτικού επιπέδου καθίσταται μονόδρομος.
 
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) είναι ένα από από τα κορυφαία Δημόσια Πανεπιστήμια της χώρας και ως επίσημος φορέας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υπόκειται στη νομοθεσία που διέπει τα ΑΕΙ, παρέχοντας πτυχία απολύτως ισότιμα με αυτά των υπόλοιπων Πανεπιστημίων.
 
Οι απόφοιτοί του ΕΑΠ χαρακτηρίζονται Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ενώ το εξαιρετικό ακαδημαϊκό επίπεδό ξεπερνά πολλά από τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, με τους διδάσκοντες καθηγητές να είναι αναγνωρισμένοι σε παγκόσμιο επίπεδο.
 
Προσφέροντας εξ αποστάσεως προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση και επιμόρφωση, το ΕΑΠ προάγει την επιστημονική έρευνα και την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Η φοίτηση στο ΕΑΠ δεν προϋποθέτει τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, ενώ ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν χρειάζεται να μετακομίσει εντός της χώρας του ή στο εξωτερικό για την απόκτηση του πτυχίου του.
 
Σπούδασε από το σπίτι σου!
 
Ως ανοικτό σύστημα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αποδεδειγμένη εμπειρία δύο δεκαετιών στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προωθεί την αντίληψη της δια βίου εκπαίδευσης για όλους ανεξαιρέτως.
 
Η κατοικία γίνεται ο κύριος χώρος μάθησης, ενώ ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει τον ρυθμό και τον χρόνο της μάθησής του, επιλέγοντας αυτοτελείς κύκλους σπουδών μέσω ενός αρθρωτού συστήματος.
 
Ξεχνώντας το κόστος του ενοικίου ή άλλων εξόδων που συνεπάγεται μια μετακόμιση, το ΕΑΠ προσφέρει εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τη στιγμή που τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια και τα ΑΤΕΙ της χώρας δεν δίνουν αυτή τη δυνατότητα, αποκλείοντας έτσι τους εργαζόμενους αλλά και όσους αδυνατούν να έχουν καθημερινή φυσική παρουσία στον χώρο της εκπαίδευσης.
 
Με την Εκπαίδευση εξ αποστάσεως, οποιοσδήποτε -Έλληνας ή αλλοδαπός- μπορεί να επιλέξει να παρακολουθήσει το αντικείμενο που τον ενδιαφέρει μέσα από μια ευρεία γκάμα επιστημών. Με νέες εκσυγχρονισμένες διαδικτυακές πλατφόρμες και ψηφιακές πρακτικές, το ΕΑΠ προσφέρει την απόλυτη ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης, ο οποίος γίνεται χωρίς κόπο και προπάντων, χωρίς περιττά έξοδα!
 
 
Προγράμματα με 6μηνιαίες Θεματικές Ενότητες
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της κοινωνίας και τους περιορισμούς χώρου, χρόνου και ηλικίας, ανανεώνει δυναμικά τις παροχές του, προσφέροντας νέα Προγράμματα Σπουδών με 6μηνιαίες Θεματικές Ενότητες, εναρμονισμένο με την πρακτική και τη μεθοδολογία που ακολουθείται στα αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού. Προωθώντας το ψηφιακό, διαδραστικό υλικό, κάνει πράξη το αρθρωτό σύστημα, ενώ για πρώτη φορά δίνει τη δυνατότητα επιλογής συμμετοχής σε τηλε – Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις -ΟΣΣ (online).
 
Τα προγράμματα που ξεκινούν αυτόν τον Μάρτιο!
 
Το ΕΑΠ υποδέχεται τον πρώτο μήνα της άνοιξης με 2 Προπτυχιακά και 12 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη φοίτησης τον Μάρτιο του 2019. Από Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση Τουρισμού έως Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές, Βιοπληροφορική και Ξένες Γλώσσες, τα προγράμματα του ΕΑΠ καλύπτουν όλη την γκάμα των εκπαιδευτικών ενδιαφερόντων.
 
Προπτυχιακά Προγράμματα:
 

 1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  Στόχος του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει Θεματικές Ενότητες που αφορούν τόσο τη θεωρία της δημόσιας διοίκησης και πολιτικής, όσο και την πρακτική εφαρμογή μεθόδων οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου τομέα, είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων σπουδών στη «Δημόσια Διοίκηση».

 

 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  Το πρόγραμμα σκοπεύει να παρέχει στους φοιτητές/τριες τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση τους για επαγγελματική σταδιοδρομία στην τουριστική αγορά εργασίας.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα:
 

 1. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔ
  Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην μελέτη, στη θεωρητική εμβάθυνση, στην επιστημονική έρευνα, στην εφαρμογή του νόμου και στον σχεδιασμό προγραμμάτων αντεγκληματικής πολιτικής, σχετικά με τα φαινόμενα του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος με άξονα και το φαινόμενο της διαφθοράς και ιδίως στο Δημόσιο Τομέα.

 

 1. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ – ΑΣΚ
  Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης αναφορικά με ζητήματα κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας και πολιτισμικών σπουδών του αθλητισμού και των σπορ, μέσω της διασύνδεσης θεωρητικής γνώσης και ερευνητικής πρακτικής.

 

 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΚΑΟ
  Το πρόγραμμα έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα καθώς περιλαμβάνει ένα συνδυασμό της πλειονότητας των κοινωνικών επιστημών και πιο συγκεκριμένα των Οικονομικών, της Κοινωνιολογίας, της Πολιτικής Επιστήμης, της Νομικής Επιστήμης, της Γεωγραφίας και της Ψυχολογίας.

 

 1. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ – ΣΔΣ
  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους επιστήμονες και επαγγελματίες του δημοσιογραφικού χώρου, σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ που εργάζονταν, εργάζονται ή σκοπεύουν να εργασθούν στο χώρο της δημοσιογραφίας. Στόχος του είναι να τους προσφέρει μια ολοκληρωμένη και κριτική κατανόηση του ρόλου και της άσκησης της δημοσιογραφίας στο σύγχρονο κόσμο καθώς και να τους εκπαιδεύσει στις επαγγελματικές δεξιότητες και τεχνικές που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας. 

 

 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ – ΓΧΝ
  Πτυχιούχοι ΑΕΙ από ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο θα έχουν τη δυνατότητα να ειδικευτούν στη διαχείριση ηλικιωμέ­νων και πασχόντων από χρόνια νοσήματα, ένα τομέα που παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία αλλά και σημαντι­κά προβλήματα.

 

 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ – ΔΓΡ
  Αντικείμενο του προγράμματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών στον χώρο των Ανθρωπιστικών Σπουδών και των Επιστημών της Αγωγής, αλλά και όσων επιδιώκουν να διδαχθούν τη συγγραφή λογοτεχνικών (πεζών και ποιητικών), θεατρικών, δημοσιογραφικών κειμένων και κινηματογραφικού σεναρίου, καθώς και τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών τους μέσα από τη θεωρητική και την εργαστηριακή προσέγγισή τους.

 

 1. LANGUAGE EDUCATION FOR REFUGEES AND MIGRANTS – LRM
  To πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για τις/τους εκπαιδευτικούς και απόφοιτες/τους που επιθυμούν να συμπληρώσουν ή να εμβαθύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος σε διάφορες γλώσσες, καθώς και να αναπτύξουν νέους πόρους που αργότερα μπορούν να εφαρμόσουν σε συγκεκριμένα πλαίσια και επίπεδα.

 

 1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΔΙΣ
  Αντικείμενο του προγράμματος είναι η μελέτη των τρόπων με τους οποίους το παρελθόν ανασυγκροτείται, διαχέεται και αποτυπώνεται στη δημόσια σφαίρα μέσα από τις τελετές και τους εορτασμούς, τα μνημεία και τα μουσεία, τα σχολεία και τους άλλους κρατικούς θεσμούς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τον κινηματογράφο, το διαδίκτυο κ.τ.ό.

 

 1. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ – ΑΔΕ
  Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακού επιπέδου εξειδίκευση εκπαιδευτικών σε ζητήματα γλωσσολογικής ανάλυσης της ελληνικής γλώσσας και εφαρμογών της στην εκπαίδευση, υπό το πρίσμα των πιο σύγχρονων τάσεων και εξελίξεων στη γλωσσική επιστήμη.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – ΑΓΓ
  Ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων, υψηλού επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων σε όσους διδάσκουν, ή ενδιαφέρονται να διδάξουν, την Αγγλική ως ξένη/διεθνή γλώσσα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς. Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η Αγγλική.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – ΓΕΡ
  Ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς.

 

 1. ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΝΕΥΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΒΝΠ
  Το πρόγραμμα στοχεύει στην προετοιμασία ειδικευμένων επιστημόνων για μια επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία τόσο σε Ακαδημαϊκό όσο και σε Ερευνητικό περιβάλλον, αλλά και σε εταιρείες βιοτεχνολογίας, φαρμακευτικές βιομηχανίες ή και εταιρείες Πληροφορικής και Μελετών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Info:
Για αναλυτικές περιγραφές των προσφερόμενων Προγραμμάτων Σπουδών που ξεκινούν τον Μάρτιο του 2019 και Υποβολές Αιτήσεων: https://bit.ly/2s8g9IbΑφήστε το σχόλιό σας

trikalanews

©2023 trikalanews.gr from TNT MEDIA GROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή