Έργα το 2020 για τις ανάγκες των πολιτών του Δήμου Τρικκαίων

Για το έτος 2020 συμπεριελήφθησαν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 63 έργα και μελέτες από τα οποία τα 40 είναι συνεχιζόμενα (συμβασιοποιήθηκαν ή δημοπρατήθηκαν εντός του 2019 τα περισσότερα) και τα υπόλοιπα είναι νέα έργα, τα οποία θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών του Δήμου μας στους τομείς των αναπλάσεων, της κυκλοφορίας, των συντηρήσεων των υποδομών και της προστασίας του περιβάλλοντος, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

1          Κατασκευή 8ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων      127.877,65

2          Ανακαίνιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Δήμου Τρικκαίων Ν. Τρικάλων         16.761,21

3          Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Τρικκαίων 2018-2019       17.645,83

4          Αστικές αναπλάσεις Δ.Τρικκαίων 2018-2019 167.019,94

5          Αγροτική οδοποιία Α΄και Β΄Τομέα 2018-2019            111.392,82

6          Ασφαλτοστρώσεις Α΄ & Β΄ Τομέα 2018 – 2019          111.768,33

7          Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός πλατείας ανάπλασης κεντρικής πλατείας & πλατείας Εθνικής Αντίστασης             38.846,01

8          Ασφαλτοστρώσεις Παλαιοπύργου     71.780,02

9          Δημιουργία χώρου υπαίθριας αναψυχής και αθλοπαιδιών στην δασική περιοχή του παρεκκλησίου Αποστόλων Πέτρου & Παύλου στον οικισμό Καλονερίου της ΤΚ Μεγάρχης            69.000€

10        Δημιουργία Κοινωνικού Εστιατορίου και Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων Δήμου Τρικκαίων Υποέργο 1: Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών για το Κοινωνικό Εστιατόριο και το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων  103.413,67

11        Επανάχρηση συγκροτήματος αποθηκών Δ.Τρικκαίων σε πολυχώρο τέχνης και πολιτισμού Υποέργο 1: Οριστική Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ μελέτη για το έργο με τίτλο: Επανάχρηση συγκροτήματος αποθηκών Δ. Τρικκαίων σε πολυχώρο τέχνης και πολιτισμού        272.838,10

12        Επανάχρηση συγκροτήματος αποθηκών Δ.Τρικκαίων σε πολυχώρο τέχνης και πολιτισμού Υποέργο 2: Επανάχρηση συγκροτήματος αποθηκών Δ. Τρικκαίων σε πολυχώρο τέχνης και πολιτισμού         1.612.531,20

13        Επανάχρηση συγκροτήματος αποθηκών Δ.Τρικκαίων σε πολυχώρο τέχνης και πολιτισμού Υποέργο  3: Ενέργειες προβολής και προώθησης 9.474,22

14        Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων και Λοιπές Δράσεις     206.331,52

15        Συντήρηση κτιρίου  Λαογραφικού Μουσείου           225.274,02

16        Επισκευή του υφιστάμενου συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Στάδιο του Δήμου Τρικκαίων, Νομού Τρικάλων         330.000€

17        Βελτίωση πρόσβασης σε αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Τρικκαίων           332.335,45

18        Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό ΡΟΜΑ στο Κηπάκι        73.000€

19        Κατασκευή πεζοδρομίων στον οικισμό ΡΟΜΑ στο Κηπάκι   100.000€

20        Ασφαλτοστρώσεις στον οικισμό ΡΟΜΑ στο Κηπάκι Δήμου Τρικκαίων         210.000€

21        Επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό των ΡΟΜΑ στο Κηπάκι         93.000€

22        Κατασκευή δικτύου ακαθαάρτων υδάτων στον οικισμό ΡΟΜΑ στο Κηπάκι            270.000€

23        Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στον οικισμό ΡΟΜΑ στο Κηπάκι       543.000€

24        Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου στον οικισμό των ΡΟΜΑ στον Πύργο        18.267,92

25        Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο μηχανοστάσιο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τρικάλων         28.799,62

26        Ανακατασκευή κεντρικού τσιμενταύλακα στην ΤΚ Πρίνους  5.550€

27        Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων κεντρικού δρόμου στην ΤΚ Ριζώματος          7.250€

28        Μελέτη ανάπλασης Αγιαμονιώτη ποταμού   33.000€

29        Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Τρικκαίων     868.000€

30        Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Τρικκαίων 2019-2020       300.000€

31        Αγροτική οδοποιϊα  Α΄ & Β΄ Τομέα 2019 – 2020         200.000€

32        Ασφαλτοστρώσεις Α΄ & Β΄ Τομέα 2019 – 2020          300.000€

33        Επισκευές – Συντήρηση δημοτικού κτιρίου για τη στέγαση του Αγρ. Ιατρείου ΤΚ Ριζώματος         7.250€

34        Βελτίωση – Συντήρηση εγκαταστάσεων δημοτικού αμαξοστασίου  7.250€

35        Επισκευή – Συντήρηση οστεοφυλακίου Μέλιγου στην ΤΚ Κάτω Ελάτης      7.250€

36        Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων ΤΚ Φωτάδας   7.250€

37        Βελτίωση – ανάπλαση πλατείας Λογγακίου στην ΔΕ Τρικάλων         7.250€

38        Ανακατασκευή – Συντήρηση πλατείας στην ΤΚ Κρηνίτσας   7.250€

39        Βελτίωση οδοφωτισμού ΤΚ Γοργογυρίου      7.250€

40        Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου  Τρικκαίων Υποέργο 1: Αναβάθμιση του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης των Τρικάλων και μετατροπή της οδού 25ης Μαρτίου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας 723.000€

41        Ανάπλαση – αναβάθμιση της περιοχής της υπαίθριας λαϊκής αγοράς στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων            585.000€

42        Σύνδεση δημοτικών σχολείων Δ.Τρικκαίων με το δίκτυο φυσικού αερίου   24.800€

43        Κατασκευή στεγάστρων εισόδων διδακτηρίων Δ.Τρικκαίων 20.400€

44        Επισκευές – συντηρήσεις WC σχολικών μονάδων Δ.Τρικκαίων        24.800€

45        Ανακαίνιση χώρου για μετεστέγαση υπηρεσιών του Δ.Τρικκαίων   24.800€

46        Συντήρηση δημοτικών κτιρίων κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα      24.800€

47        Επέκταση περιπατητικού διαδρόμου στο Αθλητικό Πάρκο Σωτήρας           125.700€

48        Πλακοστρώσεις ΤΚ Παλαιοπύργου    80.000€

49        Ανακατασκευή δημοτικού κτιρίου Παιδικού Σταθμού Μ.Καλυβίων 100.000€

50        Αστικές αναπλάσεις Δ.Τρικκαίων 2019-2020            150.000€

51        Εγκατάσταση συστήματος άρδευσης γηπέδου Αγ. Οικουμενίου    10.000€

52        Αναπλάσεις και βελτίωση υποδομών ΤΚ Αγρελιάς    80.000€

53        Πλακοστρώσεις ΤΚ Ζηλευτής 60.000€

54        Επισκευή και συντήρηση πισίνας και κτηρίων στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου Τρικάλων  900.000€

55        Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Κλειστό Γυμναστήριο επί της οδού Κατσιμήδου του Δήμου Τρικκαίων       738.976,86

56        Επίτευξη Μελετητικής Ωριμότητας για την Πράξη με τίτλο: Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Κλειστό Γυμναστήριο επί της οδού Κατσιμήδου του Δήμου Τρικκαίων        11.023,14

57        Ενεργεακή αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων            841.496,41

58        Αποκατάσταση, αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός του Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου “Αρχοντικό Κυρνάσιου” στο Βαρούσι Τρικάλων & μετατροπή του σε «Σπίτι των Τρικαλινών Μουσικών Δημιουργών»            913.900€

59        Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου επιμελητηρίου Τρικάλων 499.397,49

60        Κατασκευή αρδευτικού δικτύου ΤΚ Αγρελιάς            5.259,24

61        Εργασίες συντήρησης & επισκευών δημοτικού καταστήματος στην ΤΚ Μεγαλοχωρίου    7.250€

62        Βελτίωση – Επέκταση κοιμητηρίου ΤΚ Σπαθάδων     7.250€

63        Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικής εκτίμησης        1.760,80€

ΣΥΝΟΛΟ          12.884.521,47

 

ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Στην 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ: Συντήρηση – αναβάθμιση υποδομών κεντρικής πλατείας             12.000,00 €

ΑΓΡΕΛΙΑ: Βελτίωση – συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδο 5Χ5)         25.000,00 €

ΑΡΔΑΝΙ: Διαμόρφωση – πλακόστρωση πεζοδρομίων εντός του οικισμού             7.250,00 €

ΒΑΛΤΙΝΟ: Πεζοδρόμηση του κεντρικού πάρκου στην πλατεία του χωριού           25.000,00 €

ΓΕΝΕΣΙ: Τσιμεντόστρωση δρόμων εντός του οικισμού    7.250,00 €

ΓΛΙΝΟΣ: Συντήρηση – Επισκευές κοινοτικών κτιρίων      7.250,00 €

ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ: Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας: 7.250,00 €

ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ: Συντήρηση – Βελτίωση – Επέκταση δημοτικού φωτισμού              7.250,00 €

ΔΙΑΛΕΧΤΟ: Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος: 7.250,00 €

ΔΙΠΟΤΑΜΟΣ: Συντήρηση – Βελτίωση εγκαταστάσεων γηπέδου Διποτάμου         7.250,00 €

ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟ: Βελτίωση & αποκατάσταση οδών εντός οικισμού       7.250,00 €

ΖΗΛΕΥΤΗ: Συντήρηση  – Βελτίωση υποδομών & κοινοτικών εγκαταστάσεων        25.000,00 €

Κ.ΕΛΑΤΗ: Πεζοδρομήσεις οδών εντός οικισμού 7.250,00 €

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ: Πλακόστρωση αύλειου χώρου έμπροσθεν κοινοτικού κτιρίου 20.000,00 €

ΚΡΗΝΙΤΣΑ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κοινότητας  12.000,00 €

ΛΙΟΠΡΑΣΟ: Τσιμεντόστρωση εσωτερικής οδοποιίας Λιόπρασσου – Λαγκαδιάς                7.250,00 €

ΛΟΓΓΟΣ: Ανάπλαση πλατείας και αναβάθμιση υποδομών           12.000,00 €

ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΑ: Πεζοδρόμηση εκατέρωθεν κεντρικής πλατείας 25.000,00 €

ΜΕΓ. ΚΕΦ/ΒΡΥΣΟ: Πεζοδρόμηση – πλακοστρώσεις έμπροσθεν δημοτικού σχολείου: 12.250,00 €

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ: Πεζοδρομήσεις οδών εντός οικισμού       10.000,00 €

ΜΕΓΑΡΧΗ: Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων στο κέντρο του χωριού              15.000,00 €

ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟ: Συντήρηση  – Βελτίωση προσβασιμότητας εντός οικισμού           7.250,00 €

ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ                Πλακοστρώσεις  – Πεζοδρομήσεις εντός οικισμού            58.000,00 €

ΠΑΤΟΥΛΙΑ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας          10.000,00 €

ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Τσιμεντοστρώσεις οδών εντός του οικισμού             10.000,00 €

ΠΡΙΝΟΣ                Συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου εντός του οικισμού    7.250,00 €

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Βελτίωση προσβασιμότητας εσωτερικής οδοποιίας         15.000,00 €

ΡΑΞΑ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας    15.000,00 €

ΡΙΖΩΜΑ: Ανάπλαση και διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Ριζώματος: 10.000,00 €

ΣΠΑΘΑΔΕΣ: Διαμόρφωση χώρων – βελτίωση προσβασιμότητας κοιμητηρίου: 7.250,00 €

ΦΩΤΑΔΑ: Συντηρήσεις πεζοδρομίων εντός οικισμού      7.250,00 €

ΧΡΥΣΑΥΓΗ: Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων του οικισμού: 7.250,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 420.000,00€

 

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α

ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Σύνολο Π/Υ Τεχνικού Προγράμματος 2020 για έργα Περιφέρειας: 420.000€

Ανταποδοτικά Παλαιοπύργου – Ζηλευτής:-88.000€

Ανταποδοτικά Αγρελιάς:-25.000€

Υπόλοιπο προς κατανομή: 307.000€

Α’ Τομέας: 154.500€

Β’ Τομέας: 152.500€

 

ΔΕ Εστιαιώτιδας: 39.250€

ΔΕ Καλλιδένδρου: 46.750€

ΔΕ Κόζιακα: 44.000€

ΔΕ Μ. Καλυβίων: 44.250 €

ΔΕ Παληοκάστρου: 21.500,00€

ΔΕ Παραληθαίων: 49.500€

ΔΕ Φαλώρειας: 61.750,00€©2020 Trikalanews from TNEWSGROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή