Ευάγγελος Κουτσιμπέλας: Περί αναδρομικών και άλλων τινών

Προσφάτως ἕνας τέως ὑπουργός και τινες παλαιοί βουλευτές διεκδικοῦν ἀναδρομικά ὕψους 250.000 εὐρώ και ἄνω, κατά περίπτωσιν (ἀναδρομικά =ἀμοιβές που ἀνάγονται σε παρελθόντα χρόνον).

Τά περί ἀναδρομικῶν οὐδόλως με ἐνδιαφέρουν και εὔχομαι οἱ σκληρά ἐργασθέντες συνάνθρωποί μας να δικαιωθοῦν και να πάρουν τα ἀναδρομικά τους ἔστω και ἄν ἡ λέξη ἀναδρομικά με την χρονοεξέλιξιν τῆς γλώσσας ταυτίζεται ἐν μέρει με την ἔννοιαν τῆς ἀναγωγῆς και τοῦ ἐμέτου.

Βεβαίως μίαν σχέσιν ἔσχομεν κατά το πρόσφατον παρελθόν ὅτε με ἐνημέρωσαν ὅτι δικαιοῦμαι ἀναδρομικά ἐκ τοῦ πρό ἐτῶν θανόντος πατρός μου ὁ ὁποῖος εἶχε καταταγεῖ εἰς την Ἑλληνικήν Βασιλικήν Χωροφυλακήν το 1941 και ἐδικαιοῦτο ἀναδρομικῶς λαμβάνειν χρήματα μαζί με ἄλλους ἀποστρατευθέντες κατά το πρόσφατον και ἀπώτερον παρελθόν .

Προσέφυγα εἰς τον νομικόν μου σύμβουλον και τοῦ ἐξήγησα ὅτι δεν δικαιοῦμαι χρήματα τα ὁποῖα δεν δούλεψα , αὐτός με κοίταξε περίεργα εἶπε το γνωστόν εἶσαι και πολύ…και με διαβεβαίωσεν ὅτι θα με ἀπαλλάξει ἀπό την ὑποχρέωσιν να λάβω ἀναδρομικά τα ὁποῖα δεν ἐπιθυμῶ να πάρω με το ἐπιχείρημα ὅτι δεν τα δούλεψα.

Μέχρις ἐδῶ οἱ μηχανισμοί τῶν ἀναδρομικῶν λειτουργοῦν ἀποτελεσματικῶς, εἰς ἄλλην περίπτωσιν μη ἀναδρομικῶν το κράτος δυσλειτουργεῖ, ὅταν το κράτος χρωστᾶ χρήματα εἰς τους φορολογούμενους, ἐπιπαραδείγματι ἀπό το 2011 εἶμαι συνταξιοῦχος τοῦ ΤΣΑΥ και με βάση το ἀριθμ. Πρωτ.91847/04.08.15 ἔγγραφον τοῦ ΕΤΑΑ προκύπτει πιστωτικόν ὑπόλοιπον ποσοῦ 3.983,73 εὐρώ το ὁποῖον παρά τάς αἰτήσεις μου με ἀριθμόν πρωτοκόλλου, τελευταία την 13.12.2016 ἀριθμ. Πρωτ.160631καί παρά την παρέμβασιν τοῦ συνηγόρου τοῦ πολίτη ἀριθμ. Πρωτ. 30213/05.08.15 το συναρμόδιον με γράφει κανονικῶς και προκλητικῶς, ἀρνούμενον να μοῦ ἐπιστρέψει χρήματα τά ὁποῖα δικαιοῦμαι, διότι τα δούλεψα τρέχοντας νύχτα στις συνοικίες τοῦ Δήμου Τρικκαίων σε δρόμους με ἀδιέξοδα λόγω στρεβλοῦ σχεδιασμοῦ ἀλλά και σε χωριά τοῦ κάμπου, κουβαλῶντας ἰατρική τσάντα, ΗΚΓράφο και ἀπινιδωτή συνολικοῦ βάρους 17 kg, ἐνῶ μοῦ δίνουν ἀναδρομικά που δεν δικαιοῦμαι βάσει τῆς λογικῆς τοῦ κοινοῦ νοῦ, οἱ μηχανισμοί πάσχουν ἀπο ψυχικήν τύφλωσιν και κώφωσιν.

Διά την ἀνωτέρω μη ἀναστρέψιμον κατάστασιν θεωρῶ ὑπεύθυνον και τον πρόεδρον ἁπάντων τῶν ἑλλήνων ὁ ὁποῖος ὡς πολιτικός ἀνήρ και ἐπιστήμων ἔγκριτος συνέβαλεν με ἄλλους ἰσάξιούς του συνταγματολόγους εἰς την δημιουργίαν τοῦ τοιουτοτρόπως λειτουργοῦντος ἑλληνικοῦ κράτους τα τελευταῖα τεσσαράκοντα ἔτη .

Μερικήν εὐθύνην ἔχουν βεβαίως και οἱ διάφοροι ὑπάλληλοι τοῦ κρατικοῦ τομέως οἱ ὁποῖοι διέκοπτον το ὡράριον ἐργασίας τους δια να ἐπιδωθοῦν σε αὐνανιστικά ἤ συνουσιαστικά διαλείμματα, φωτεινά διαλείμματα, τά ὁποῖα συντόμως θα κατοχυρωθοῦν νομοθετικῶς, βάσει τῆς ἀκολουθίας τῶν νέων βιορρυθμιστικῶν νομοθετημάτων τῶν τελευταίων μηνῶν.

Εὐάγγελος ΚουτσιμπέλαςΑφήστε το σχόλιό σας

trikalanews

©2020 Trikalanews from TNEWSGROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή