Γέφυρες Belley

Ἀναγιγνώσκομεν εἰς τον τῦπον ὅτι ἐπανέρχονται οἱ γέφυρες Belley για να ζεύξουν ποτάμια και ρέμματα στην περιοχή Τρικάλων. Οἱ γέφυρες Belley χρησιμοποιήθηκαν εὑρέως κατά την διάρκειαν τοῦ Β΄παγκοσμίου πολέμου και στην Ἑλλάδα ὑπῆρξεν εἰδικόν κατασκευαστικόν τμῆμα τοῦ στρατοῦ το ὁποῖον ἐντός βραχέως χρονικοῦ διαστήματος και ὑπο οἱασδήποτε καιρικάς συνθῆκας κατασκεύαζεν αὐτές τις γέφυρες μερικές ἀπο τις ὁποῖες λειτουργοῦν ἕως σήμερον.

Μετά κάποιοι που μετέσχον με το δικό τους τρόπο ἐγκεφαλικῆς λειτουργίας εἰς την ἀνασυγκρότησιν τῆς χώρας κατήργησαν, το τμῆμα αὐτό, κατήργησαν τη ΜΟΜΑ και παρέδωσαν την πλήρη ἀνασυγκρότησιν εἰς τους ἐργολάβους. Ὅσοι ἐκ τῶν ἐργολάβων ἐγνώριζον το μάθημα τῆς γεφυροποιϊας και τῆς ρυθμίσεως τῶν ὀμβρίων ὑδάτων κατασκεύασαν ἔργα ἀνθεκτικά και ἀξιόλογα, ὅσοι δεν ἐδιδάχθησαν για διαφόρους λόγους τα ἀνωτέρω μαθήματα οἱ γέφυρες παρεσύροντο με τις πρῶτες νεροποντές και φθάσαμε εἰς το σημεῖον να φτιάχνουμε γέφυρες Belley το 2019 οἱ ὁποῖες δεν θα εἶναι Belley διότι δεν ὑπάρχουν οἱ παλιοί γνῶστες(βιολογικός κύκλος , γῆρας) ἀλλά ἁπλές σιδηροκατασκευές.

Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων και δεδομένου ὅτι ὁ δείκτης μιζέρειας τῶν κατασκευῶν αὐξάνεται ὑποχρεοῦται το οἰκονομικόν ἐπιτελεῖον κατασκευῶν να ἐπανεξετάσει το θέμα θέτοντας ἐπι τάπητος το πρόβλημα τοῦ γνωστικοῦ ἐπιπέδου τῶν καθηγητῶν πανεπιστημίου διερωτώμενοι μήπως τελικά οἱ φοιτητές που χτίζουν με τοῦβλα τις πόρτες τῶν γραφείων ἐνίων καθηγητῶν ἔχουν δίκαιον και δια να ἀποφευχθοῦν τα χειρότερα ἐπιπαραδείγματι ἐγκυβωτισμός με τσιμεντότουβλα θα πρέπει να προβεῖ το ἐπιτελεῖον εἰς ριζικήν ἀναδιάταξιν τοῦ καθηγητικοῦ κατεστημένου καθότι και ἡ πολλή συνάφεια με τα κόμματα ὁδήγησεν εἰς κωματώδη κατάστασιν την ἀνωτάτην παιδείαν. Ἐπί ἀποτυχίας τῶν προσπαθειῶν ἴσως ἀκολουθήσει ἡ κατασκευή ξυλογέφυρων ἀλλά και αὐτά προυποθέτουν γνῶσιν τοῦ ἀντικειμένου.

Γράφει ο Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος©2020 Trikalanews from TNEWSGROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή