Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Για σημαντικά θέματα καλείται να λογοδοτήσει η Δημοτική Αρχή  

Ποια ερωτήματα κατέθεσε η Λαϊκή Συσπείρωση στο πλαίσιο της συνεδρίασης λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων

Σημαντικά ερωτήματα καταθέτει η Λαϊκή Συσπείρωση προς  απάντηση από τη δημοτική αρχή. Τα ερωτήματα αυτά, θα πρέπει να απαντηθούν στην επερχόμενη συνεδρίαση λογοδοσίας την Πέμπτη 16 Μαΐου. Η αντισεισμικότητα των σχολείων, η επάρκεια των νηπιαγωγείων στο κέντρο της πόλης, η ύπαρξη αμιάντου σε παλιό βιομηχανικό κτήριο της περιοχής, είναι μέσα στο πλαίσιο των ερωτημάτων.

Ειδικότερα, τα θέματα που εισάγει η Λαίκή Συσπείρωση Τρικάλων στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας την Πέμπτη 16 Μάη 2024 είναι:

1ο Θέμα:

‘’Αντισεισμικός έλεγχος των σχολικών κτιρίων του Δήμου Τρικκαίων’’

κ.Δήμαρχε

Είναι γνωστό  ότι στη χώρα μας εκλύεται πάνω από το 50%  της σεισμικής ενέργειας της Ευρώπης , είμαστε η 1η  σεισμογόνος  χώρα στην Ευρωπαϊκή ήπειρο  και 6η  στον κόσμο.

Με αυτό το δεδομένο θεωρούμε ότι, μεταξύ άλλων,  ο αντισεισμικός έλεγχος  όλων των σχολικών κτιρίων του Δήμου μας είναι καθοριστικής σημασίας.

Η μέχρι σήμερα  συνειδητή υποτίμηση και απαξίωση των προσεισμικών ελέγχων από το κράτος (κυβερνήσεις, τοπική διοίκηση) είναι εγκληματική. Η ολοκληρωμένη πρόληψη από τους σεισμούς και η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών θυσιάζονται στο βωμό του «κόστους οφέλους» και των δημοσιονομικών στόχων  για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Γι’ αυτό  η έλλειψη σχεδιασμού και προγράμματος δεν οφείλεται απλά σε αδιαφορία αλλά είναι πολιτική επιλογή, αφού σύμφωνα με  την πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων  δεν θεωρούν τον αντισεισμικό έλεγχο και γενικότερα τα μέτρα πολιτικής προστασίας «επιλέξιμα» έργα.

Στον Δήμο μας μέχρι σήμερα δεν έχει παρθεί κανένα μέτρο προστασίας στα δεκάδες σχολικά κτίρια , όπου φοιτούν χιλιάδες μαθητές και που έχουν χτιστεί , κυρίως ,πριν τον αντισεισμικό κανονισμό του 1959(που είχε σοβαρές αδυναμίες και ελλείψεις) και του κανονισμού του 1985, που παρά τις σημαντικές βελτιώσεις  είναι ξεπερασμένος, αφού από το 1995 τέθηκε σε αποκλειστική εφαρμογή ο Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Σχεδιασμός, ενώ από το 2001 ισχύει ο κανονισμός του 2000.Επιπλέον οι σεισμοί του 2021 καταπόνησαν σημαντικά τα κτίρια και δημιούργησαν πρόσθετα προβλήματα.

Δημιουργείται εύλογα το ερώτημα για το πόσο ασφαλή μπορεί να είναι τα κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν το 1959 ή ακόμα και πριν το 1985, ενώ  σε πολλά σχολικά κτίρια έχει γίνει ή προγραμματίζεται να γίνει ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς ωστόσο να έχει προηγηθεί αντισεισμικός έλεγχος , κάτι που καθιστά αδύνατο έναν ετεροχρονισμένο  έλεγχο.

Πιο συγκεκριμένα:

    Στο Δήμο Τρικκαίων υπάρχουν 120 σχολικά κτίρια, εκ των οποίων τα 52 είναι νηπιαγωγεία, τα 44 δημοτικά ,12 γυμνάσια και 12 λύκεια.

–          29 νηπιαγωγεία έχουν κατασκευαστεί πριν το 1985  

–          27 δημοτικά έχουν κατασκευαστεί πριν το 1985 και 20 δημοτικά και νηπιαγωγεία πριν το 1970, με το παλαιότερο δημοτικό  να έχει κτισθεί το 1874!

–          5 γυμνάσια  και 6 λύκεια  κατασκευάστηκαν πριν το 1985, με 5 από αυτά πριν το 1970 και το παλαιότερο το 1954.

 Από τα παραπάνω αποκαλυπτικά  στοιχεία προκύπτει  το πόσο «γερασμένα » είναι τα σχολικά κτίρια. Παρ’ όλα αυτά όμως δεν έχει ξεκινήσει ακόμη , έστω, η πρώτη καταγραφή και ταχεία αποτίμηση  της σεισμικής ικανότητάς  τους. Ταυτόχρονα δεν προβλέπεται Δευτεροβάθμιος και Τριτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος για την αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας  και σύνταξη μελέτης αποκατάστασης –ενίσχυσης, για όσα  κτίρια προκύψει τοπική ή γενική σεισμική ανεπάρκεια από το προηγούμενο στάδιο.

Με βάση τα  παραπάνω ρωτάμε τη διοίκηση του Δήμου Τρικκαίων σε  τι ενέργειες  θα προβεί έτσι ώστε:

–          Να ελεγχθούν όλα τα σχολικά κτίρια. Να πραγματοποιηθούν ουσιαστικοί έλεγχοι, όχι μόνο οπτικοί, από αρμόδιες επιτροπές σε συνεργασία  με τις τεχνικές υπηρεσίες του  Δήμου και να παρασχεθούν πιστοποιητικά καταλληλότητας  για όλα τα σχολεία. Ο  ουσιαστικός ενδελεχής έλεγχος να γίνει άμεσα  σε όλα τα επίπεδα (στατική επάρκεια, έξοδοι διαφυγής, πυρασφάλεια, επάρκεια σε προαύλια  και χώρους συγκέντρωσης).

  –   Να εξασφαλιστούν χρηματοδότηση και επιστημονικό εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να ενισχυθεί ο προσεισμικός έλεγχος σε μόνιμη και σταθερή βάση.

–          Να συνταχθεί μητρώο ελέγχων που θα επικαιροποιείται περιοδικά.

Λάμπρος Ντουρλιός

                        Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης Τρικάλων

2ο θέμα:

‘’Υλοποίηση της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας VI (ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ)’’

κ.Δήμαρχε

Με την υπ΄αριθ. 6757/2011/12-7-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κυρώθηκε η πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας VI ( Στρατώνες ) του Δήμου Τρικκαίων, μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν και η ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό ( ΚΑ) 0313005 και με φερόμενο ιδιοκτήτη την εταιρία με την επωνυμία « Αφοί ΔΡΕΠΑΝΟΠΟΥΛΟΙ Α.Β.Ε. Α.Ε.  επί της οποίας βρισκόταν και το εργοστάσιο της εν λόγω εταιρίας. Με την παραπάνω πράξη εφαρμογής δημιουργήθηκαν νέα οικόπεδα και αποδόθηκαν σε ιδιοκτήτες της περιοχής για την τακτοποίηση των ιδιοκτησιών τους. Οι παραπάνω ιδιοκτήτες τακτοποίησαν τις υποχρεώσεις τους,   που αφορά την εισφορά σε γη και χρήμα είτε με την απόδοση των ιδιοκτησιών τους, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως κοινόχρηστοι χώροι, (δρόμοι, πεζόδρομοι, χώροι πρασίνου, πλατείες κλπ.) είτε με την καταβολή  χρημάτων στο Ταμείο του Δήμου Τρικκαίων που αφορούσε την εισφορά τους σε χρήμα. Οι αποδόσεις και οι χρηματικές καταβολές  έγιναν από την πλειοψηφία των ιδιοκτητών εμπρόθεσμα και έχουν παρέλθει από τότε 10 χρόνια περίπου. Μάλιστα, σε κάποιους ιδιοκτήτες επιβλήθηκαν και αναγκαστικά μέτρα είσπραξης με την δέσμευση των τραπεζικών τους λογαριασμών προκειμένου να καταβληθούν οι εισφορές.

Η Διοίκηση και στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Δήμος Τρικκαίων παρόλο που υποχρεούται να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για να εφαρμοστεί η εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη στο σύνολό της προκειμένου να δημιουργηθούν οι προβλεπόμενοι από την μελέτη κοινόχρηστοι χώροι, και γενικότερα, να διαμορφωθεί η πόλη σύμφωνα με τους ορισμούς αυτής και με τον τρόπο αυτό να ικανοποιηθεί ο σκοπός στον οποίο απέβλεψε η έγκριση της μελέτης, μέχρι σήμερα δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια. Συγκεκριμένα, παρόλο που θα έπρεπε ως έχει υποχρέωση να προβεί  αρχικά στις απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνση των πλακών αμιάντου που έχουν καταρρεύσει από  τις στέγες του εργοστασίου Δρεπανόπουλου και είναι επικίνδυνες για την Δημόσια Υγεία  απευθυνόμενος σε κάποια πιστοποιημένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων για την άμεση απομάκρυνση των πλακών μέχρι σήμερα δεν διενεργήθηκε τίποτα, και ως εκ τούτου οι ιδιοκτήτες των ακινήτων δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τα οικόπεδά τους, αλλά ούτε και έχουν πρόσβαση σε  αυτά αφού δεν έχει εφαρμοστεί έως σήμερα η πράξη εφαρμογής. Επίσης ούτε καν έχει μεταγραφεί η με αριθ. 6757/2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας  της κύρωσης της πράξης εφαρμογής « της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης τμήματος πολεοδομικής ενότητας VI ( Στρατώνες) του Δήμου Τρικκαίων του Νομού Τρικάλων στο κτηματολογικό γραφείο Τρικάλων με μέριμνα του Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με το υπ΄αριθ. 64824/25-07-1988 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης – Διεύθυνση Ε΄τμήμα 2, « οδηγίες για τον τρόπο μεταγραφής».

Ερωτάται η δημοτική αρχή: 

–         Eάν θα επιλυθεί θέμα αρχικά του καθαρισμού του χώρου από ειδικό συνεργείο για την απομάκρυνση του Αμίαντου.

–         Εάν θα μεταγραφεί η πράξη εφαρμογής στο Κτηματολογικό Γραφείο Τρικάλων

–         Εάν θα εφαρμοστεί τελικά  η παραπάνω πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας VI του Δήμου Τρικκαίων με την διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, με την χάραξη των δρόμων, πεζόδρομων κλπ, ώστε να αποδοθούν τα οικόπεδα στους ιδιοκτήτες για τα οποία έχουν πληρώσει εδώ και μία δεκαετία περίπου την εισφορά σε χρήμα που τους αναλογεί.

–         Τα χρήματα τα οποία καταβλήθηκαν από τους ιδιοκτήτες υπάρχουν σήμερα ώστε να υλοποιηθεί πράγματι η παραπάνω πράξη εφαρμογής;

Ευθυμία Στάμου

Δημοτική Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης Τρικάλων

3ο θέμα:

‘’Ανέγερση σύγχρονων και ασφαλών νηπιαγωγείων στην πόλη των Τρικάλων’’

κ.Δήμαρχε

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Λαϊκή Συσπείρωση αναδυκνείει την τραγική      κατάσταση των «χώρων» που φιλοξενούνται  νηπιαγωγεία  στην πόλη των Τρικάλων.

Αναφερόμαστε σε νηπιαγωγεία που βρίσκονται  σε ενοικιαζόμενους χώρους , πυλωτές, ισόγεια σπιτιών, χωρίς κατάλληλους αύλειους χώρους κλπ, τριτοκοσμικές καταστάσεις   που δεν συνάδουν με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της εποχής μας.

Γνωρίζουμε πολύ καλά τί ρόλο παίζει το σχολικό κτίριο στη μόρφωση, ότι είναι πολύ σοβαρός παράγοντας διαπαιδαγώγησης αλλά και στοιχείο σεβασμού και φροντίδας  της πολιτείας στα παιδιά. Γνωρίζουμε επίσης πώς σοβαρός επιβαρυντικός παράγοντας ανισότητας είναι η κακή κτιριακή υποδομή του σχολείου.

Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στα παρακάτω νηπιαγωγεία:

   -Το 22ο  νηπιαγωγείο  βρίσκεται σε ιδιόκτητο κτίριο και πάνω από υπόγειο που κάποτε λειτουργούσε ως ξυλουργείο, με όποιους κινδύνους αυτό συνεπάγεται.

   -Το νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου βρίσκεται σε ισόγειο παλιάς οικοδομής.

   -Το 5ο  νηπιαγωγείο (Αγία Φανερωμένη) φιλοξενείται σε παλιό σπίτι.

   -Το 9ο  νηπιαγωγείο λειτουργεί σε ισόγειο παλιού σπιτιού.

   -Το 31ο  νηπιαγωγείο είναι κτίριο  «προκάτ» και βρίσκεται σε κοινή αυλή με το 3ο  και 9ο  γυμνάσιο. Είναι το γνωστό νηπιαγωγείο  όπου  τα νήπια αναγκάζονται  να περπατάνε πάνω από θρανία –ως γέφυρα-για να βγούνε έξω από την αυλή που πλημμυρίζει συχνά.

  -Το 32ο  νηπιαγωγείο (Κηπάκι) βρίσκεται σε πυλωτή παλιού σπιτιού. 

  Με δεδομένη αυτή την απαράδεκτη κατάσταση  ρωτάμε τη Δημοτική Αρχή σε τι ενέργειες θα προβεί έτσι ώστε:

–          Να ξεκινήσει άμεσα πρόγραμμα ανέγερσης σύγχρονων και ασφαλών νηπιαγωγείων.

–          Να χαρακτηρισθούν ως «χώροι σχολείων» και να αγοραστούν όλα τα αναγκαία οικόπεδα  με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού και οι εκτιμήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου διαπιστώνουν ότι στις συγκεκριμένες περιοχές που  φιλοξενούνται τα νηπιαγωγεία δεν υπάρχουν ελεύθερα δημοτικά οικόπεδα.

Γιώργος Καϊκης

Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης Τρικάλων

trikalanews
Author: trikalanews

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή