Καριέρα και Σπουδές στις Ένοπλες Δυνάμεις: Οι άγνωστες πτυχές

Στο πλαίσιο των ευρύτερων οικονομικών εξελίξεων που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, έντονη είναι η επιθυμία πολλών μαθητών να ακολουθήσουν σπουδές και καριέρα στον κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συχνά ωστόσο, στις τάξεις των μαθητών και των οικογενειών τους υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός για την περαιτέρω εξέλιξη και δυνατότητες που παρέχονται στους αποφοίτους των Α.Σ.Ε.Ι. – Α.Σ.Σ.Υ., καθώς αγνοούν τις μετεκπαιδευτικές δυνατότητες που τους προσφέρονται μέσω αυτών.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εξέλιξη και την επιμόρφωση τόσο των ανώτερων όσο και των κατώτερων στελεχών τους με στόχο τόσο την επικαιροποίηση των γνώσεων τους όσο και την περαιτέρω εξέλιξη τους.

Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα έχουν κατατεθεί προτάσεις και από ΑΣΕΙ προς το Υπουργείο Παιδείας για την υλοποίηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων που αναμένεται να υλοποιηθούν τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη. Ακολούθως παρατίθενται μερικές από τις σχολές που αφορούν τα υπηρετούντα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και που αποσκοπούν προς αυτήν την κατεύθυνση.

 
ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Η ΣΕΘΑ αποτελεί το τελευταίο και υψηλότερο επίπεδο Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης των Αξιωματικών και ανωτέρου Πολιτικού προσωπικού των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, Λιμενικού Σώματος, Υπουργείων και άλλων δημόσιων οργανισμών και φορέων της Ελλάδας. Προσφέρει στους σπουδαστές της την πιο υψηλού επιπέδου Ακαδημαϊκή Γνώση που αφορά τις Στρατηγικές Σπουδές.
 
Είναι Σχολή ανώτατων αμυντικών σπουδών, διοικούμενη από ανώτατο Αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων, βαθμού Αντιστράτηγου ή Υποστράτηγου ή αντίστοιχου άλλων κλάδων των ΕΔ. Αποστολή της ΣΕΘΑ είναι η επιμόρφωση και η εκπαίδευση Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και υπαλλήλων των Υπουργείων, Οργανισμών και Επιχειρήσεων Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, με σκοπό αυτοί να καταστούν ικανοί να χειρίζονται θέματα Εθνικής Άμυνας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Επιπλέον η Σχολή λειτουργεί και ως επιστημονικός φορέας στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, για θέματα Αμυντικής Πολιτικής και Εθνικής Στρατηγικής.
Η φιλοσοφία της εκπαίδευσης, που έχει υιοθετήσει η Σχολή βασίζεται στην πνευματική και ακαδημαϊκή ελευθερία στο πλαίσιο της στρατιωτικής δεοντολογίας και σκοπεύει στην παροχή των αναγκαίων και απαραίτητων γνώσεων, που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον και την επιθυμία για περαιτέρω μελέτη και έρευνα. Στη Σχολή φοιτούν Ανώτεροι Αξιωματικοί των τριών κλάδων των ΕΔ, της ΕΛΑΣ, του ΠΣ και του ΛΣ, Υπάλληλοι βαθμού Α΄, κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των Υπουργείων, Κρατικών Οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, μετά από εισήγηση του ΓΕΕΘΑ και απόφαση του ΥΕΘΑ και Ανώτεροι Αξιωματικοί και κρατικοί λειτουργοί της Κυπριακής Δημοκρατίας, των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και Αξιωματικοί συμμάχων και φίλων χωρών με απόφαση του ΥΕΘΑ. Η εκπαίδευση είναι διάρκειας εννέα (9) περίπου μηνών.

Αρχίζει τον Σεπτέμβριο και λήγει τον Ιούνιο του επόμενου έτους. Τα προγράμματα Σπουδών με τα αντικείμενα εκπαίδευσης συντάσσονται από τη Σχολή και εγκρίνονται από το ΓΕΕΘΑ. Τα θέματα που περιλαμβάνει η εκπαίδευση, έχουν σχέση με τη διευθυντική, ηγεσία, διοίκηση, ανθρώπινο δυναμικό, διεθνές και εγγύς γεωπολιτικό περιβάλλον της Ελλάδας, Εθνική στρατηγική/πολιτική ασφάλειας και άμυνας, χειρισμό κρίσεων και διαδικασία λήψεως αποφάσεων κ.α. Η εκπαίδευση διεξάγεται με διαλέξεις, μελέτες, σεμινάρια, διατριβές, διπλωματικές και Οικονομικές εργασίες, κ.α. Το εκπαιδευτικό προσωπικό απαρτίζεται από διακεκριμένες προσωπικότητες στο χώρο τους, Καθηγητές Πανεπιστημίου και Ανώτατους Αξιωματικούς.

 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ
Η ΑΔΙΣΠΟ εδρεύει στην ανατολική Θεσσαλονίκη με κατεύθυνση προς το διεθνές αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, επί της λεωφόρου Γεωργικής σχολής. Αποστολή της Σχολής είναι να παρέχει σε ανώτερους Αξιωματικούς των τριών Κλάδων των ΕΔ, διακλαδική εκπαίδευση επιχειρησιακού και στρατηγικού επιπέδου καθώς και επιμόρφωση σε βασικά θέματα γεωπολιτικής, με σκοπό την προαγωγή της ικανότητάς τους στη σχεδίαση, διεύθυνση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων, την κατάρτισή τους για την στελέχωση εθνικών και συμμαχικών διακλαδικών στρατηγείων στο εσωτερικό ή εξωτερικό και να τους καταστήσει ικανούς διοικητές και επιτελείς επιχειρησιακών σχηματισμών.
Επιπλέον, λειτουργεί και ως επιστημονικός και επιτελικός φορέας, στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, για θέματα Διακλαδικότητας, Άμυνας, Ασφάλειας και Γεωπολιτικής – Στρατηγικής, Εθνικού, Συμμαχικού και διεθνούς ενδιαφέροντος. Η Σχολή για να υλοποιήσει τους στόχους της, συνεργάζεται στενά με κρατικά πανεπιστήμια, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ινστιτούτα, επιλεγμένους συνεργάτες καθώς και αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή βελτίωση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαιδεύσεως.
 
Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής αποτελούν Μόνιμοι εν ενεργεία Αξιωματικοί, Καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Αξιωματικοί γενικότερα εν ενεργεία (εε) ή εν αποστρατεία (εα) με πείρα σε ειδικά θέματα και Προσκεκλημένοι Αξιωματούχοι του κράτους και της Πολιτείας. Στην Σχολή φοιτούν ανώτεροι αξιωματικοί των τριών κλάδων των ΕΔ βαθμού Ταγματάρχη-Αντισυνταγματάρχη του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), Πλωτάρχη- Αντιπλοιάρχου του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) και Επισμηναγού- Αντισμηνάρχου, της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ). Επίσης φοιτούν ανώτεροι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ, του ΠΣ και του ΛΣ, ανώτεροι αξιωματικοί της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και αριθμός ανώτερων αξιωματικών συμμαχικών και άλλων φίλιων κρατών. 
 
Η διάρκεια της εκπαίδευσης για κάθε εκπαιδευτική περίοδο, είναι 10 μήνες. Οι εξετάσεις εισαγωγής στην ΑΔΙΣΠΟ διεξάγονται μια φορά το χρόνο, με μέριμνα των κλάδων, δικαίωμα συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις έχουν οι αξιωματικοί των τριών Κλάδων των ΕΔ που έχουν συμπληρώσει το 14ο μέχρι και το 21ο έτος υπηρεσίας τους και φοίτησης με τη συμπλήρωση του 15ου μέχρι και του 22ου έτους υπηρεσίας τους. Από το 2010 οι προς επιλογή αξιωματικοί θα πρέπει να γνωρίζουν την Αγγλική γλώσσα σε επίπεδο FirstCertficate ή άλλη γλώσσα χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αντίστοιχο επίπεδο.

Η εκπαίδευση διαρκεί 44 εβδομάδες, διαιρείται σε δύο (2) εκπαιδευτικές περιόδους και κατανέμεται σε επτά (7) τομείς με αντικείμενα ανά τομέα εκπαίδευσης (ενδεικτική αναφορά): Ηγεσία – Διοίκηση – Διευθυντική, Οργάνωση – Διοίκηση – Λειτουργία ΕΔ και Σωμάτων Ασφαλείας, Ενιαίο Σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου, Πολιτική Εθνικής Άμυνας – Εξωτερική Πολιτική – Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική (ΕΘΣΣ) – Παράγοντες Εθνικής Ισχύος – Εθνικά Θέματα – Στρατηγική – Διεθνείς Σχέσεις/Οργανισμοί – Διεθνές Δίκαιο, Διεθνές και Περιφερειακό Επιχειρησιακό Περιβάλλον – Αμυντικός Σχεδιασμός – Σύγχρονες Απειλές, κ.α.

Η εκπαίδευση στη σχολή διεξάγεται κατά το πλείστον υπό μορφή σεμιναρίων και ασκήσεων και περιλαμβάνει παρουσιάσεις υπό μορφή διαλέξεων, σεμινάρια – με ατομικές ή ομαδικές εργασίες, διημερίδες – ημερίδες, εκπαιδευτικά ταξίδια, κ.α. Επίσης οι σπουδαστές στα πλαίσια της φοίτησης τους εκπονούν μια διατριβή. Η Σχολή για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού της έργου και τη διευκόλυνση των σπουδαστών, διαθέτει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και μέσα, όπως Βιβλιοθήκη, Αμφιθέατρο, Αίθουσα Πληροφορικής και Αίθουσα Πολεμικών Παιγνίων.
 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Η Αποστολή της Σχολής είναι να παρέχει επιτελική εκπαίδευση και μεταπτυχιακή επιμόρφωση στη Ναυτική Επιστήμη και Στρατηγική με σκοπό την προαγωγή της ικανότητας των σπουδαστών στη λήψη αποφάσεων, την κατάλληλη κατάρτισή τους για την εκτέλεση επιτελικών και διοικητικών καθηκόντων σε όλη την κλίμακα της ιεραρχίας, ως και την ανάληψη υπό των Μάχιμων Αξιωματικών της Διοικήσεως Ναυτικών Δυνάμεων.
Στη ΣΔΕΠΝ λειτουργεί το Σχολείο Διοίκησης και Επιτελών (ΣΔΙΕΠΝ), διάρκειας 5 μηνών περίπου.

Στη ΣΔΙΕΠΝ φοιτούν υποχρεωτικά όλοι οι απόφοιτοι της ΣΝΔ, ΣΣΑΣ και ΣΑΝ, βαθμού Υποπλοιάρχου. Επίσης στο ΣΔΙΕΠΝ δύναται να φοιτά και περιορισμένος αριθμός Αξιωματικών του ΛΣ, καθώς και αλλοδαποί Αξιωματικοί Ναυτικού κατά προτίμηση του αυτού βαθμού, και ανάλογα με την υφιστάμενη διαθεσιμότητα.

Η αποστολή, οι τομείς της εκπαιδεύσεως και οι γενικές αρχές της εκπαιδεύσεως που με βάση τα οποία λειτουργεί το Σχολείο Διοίκησης και Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΔΙΕΠΝ) καθορίζονται από τον Οργανισμό της Σχολής Διοίκησης και Επιτελών ΠΝ (Ο/ΣΔΕΠΝ), και τον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως.

 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΤΕΛΩΝ Π.Α.
Αποστολή της Σχολής είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στους σπουδαστές, με σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση της επιτελικής και διοικητικής τους ικανότητας, ώστε να καταστούν αποτελεσματικοί στην ενάσκηση των καθηκόντων τους ως Επιτελείς και Διοικητές και η παρακολούθηση και μελέτη των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων καθώς και των επιδράσεων αυτών στις δυνάμεις αεροδιαστήματος, με σκοπό τη διαμόρφωση και διάδοση αρχών που απορρέουν διεθνώς από την επιστημονική έρευνα, την τεχνολογική εφαρμογή και την ακολουθούμενη πρακτική, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική χρησιμοποίηση της αεροπορικής ισχύος.
Με βάση την αποστολή της, ο κύριος αντικειμενικός σκοπός της ΣΔΙΕΠ είναι να αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα υψηλής ποιότητας και ευρύτητας, το οποίο θα εκπληρώνει αυτή την αποστολή. Η διδακτέα ύλη εντάσσεται σε Τοµείς Σπουδών με διάρθρωση αντικείμενα όπως: Επικοινωνία – Επιτελικά Καθήκοντα, Ηγεσία – Διοίκηση – Διοικητική, Δόγµα – Στρατηγική – Αεροπορικές Επιχειρήσεις, Εθνικά Θέµατα – Διεθνείς Σχέσεις. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης υλοποιείται με μεθόδους όπως Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργασίες, Εκπαιδευτικά Ταξίδια και Επισκέψεις κ.α.
 
Οι προαναφερθείσες σχολές δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των προσφερομένων δυνατοτήτων που έχει ο απόφοιτος ενός ΑΣΕΙ ή ΑΣΣΥ για περαιτέρω εξέλιξη και μετεκπαίδευση αλλά τις ενδεικτικές δυνατότητες στο πλαίσιο των Ε.Δ. Από κει και έπειτα είναι αρκετοί οι απόφοιτοι των παραγωγικών τμημάτων οι οποίοι φοιτούν σε υπάρχοντα μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων και μάλιστα ορισμένοι από αυτούς γίνονται δεκτοί και σε καταξιωμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής.
Το σημαντικότερο όμως για όσους μαθητές ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν σπουδές και επάγγελμα στις Ένοπλες Δυνάμεις, δεν παύει να είναι η ώριμη απόφαση, η επιλογή του κατάλληλου τμήματος που εκφράζει τον κάθε μαθητή έτσι ώστε με την καλύτερη επίδοση σε ακαδημαϊκό και στρατιωτικό επίπεδο κατά την προπτυχιακή του φοίτηση, να είναι σε θέση στη συνέχεια να επιδιώξει να μετεξελιχθεί ακαδημαϊκά και ιεραρχικά
 
Ε. Ιακωβάκη,
Υπεύθυνη ΣΕΠ, ΚΕ.ΣΥ.Π Τρικάλων
Πληροφορίες τηλ: 2431028081- 6947078667
 
Πηγή: βιβλίο «Επιλέγω Σπουδές & Επάγγελμα»


Αφήστε το σχόλιό σας

trikalanews

©2020 Trikalanews from TNEWSGROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή