Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Κόκκαλης σε Λιβάνιο: «Προχωρήστε στην κατάρτιση εδαφολογικού χάρτη στη χώρα μας»

Να προχωρήσει άμεσα η σύσταση του εδαφολογικού χάρτη της χώρας ως αναγκαίο εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα αλλά και για την προστασία της αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας και να διαφυλαχθεί το αγροτικό εισόδημα, ζητά ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασίλης Κόκκαλης, με ερώτησή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό.

Στην ερώτησή του ο πρώην υφυπουργός σημειώνει τα εξής: «Κύριε Υπουργέ, ο Πρωτογενής Τομέας της Γεωργίας (ΠΤΓ) αποτελεί ένα σημαντικό τομέα της οικονομίας της Χώρας μας, αφού συνεισφέρει περί το 3,5 % στην συνολική Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της Χώρας, απασχολεί ποσοστό μεγαλύτερο του 7.5% του εργατικού δυναμικού και με βάση την τυπολογία των αγροτικών – αστικών περιοχών της ΕΕ, αφορά το 94.3% της Ελληνικής Επικράτειας (που χαρακτηρίζεται ως «αγροτικές περιοχές), στο οποίο ζει το 42.7% του πληθυσμού της Ελλάδας.

Η στήριξη επομένως του ΠΤΓ πρέπει να αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της Πολιτείας και οι παράγοντες, από τους οποίους εξαρτάται ο τομέας αυτός, πρέπει να προστατεύονται και να ενισχύονται, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Αυτό εξ άλλου προβλέπεται και από το Σύνταγμα της Χώρας (άρθρο 24) και σχετική απόφαση του ΣτΕ (1433/2017 του Ε’ Τμήματος).

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες του ΠΤΓ είναι η Γεωργική Γη, και το έδαφος που (μαζί με το νερό) αποτελεί ένα από τα βασικότερα συστατικά της, αφού από τις λειτουργίες του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η παραγωγικότητα της γεωργίας.

Παράλληλα σημειώνεται ότι αυτό αναγνωρίσθηκε από την Πολιτεία είκοσι χρόνια πριν με το Ν. 2945/2001 (άρθρο 56 παρ. 1, 2), ο οποίος προβλέπει τον καθορισμό των γεωγραφικών ορίων της αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας.

Αυτά όμως φαίνεται ότι δεν τα συμμερίζεται η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, η οποία σταμάτησε δικές μας σχετικές προσπάθειες, όπως προκύπτει από τα δεδομένα που παρουσιάζονται παρακάτω:

Επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού του ΥΠΑΑΤ κου Ι. Τσιρώνη (Α.Π. 10894/13894/130433/22-11-2016) συστάθηκε Ομάδα Εργασίας (ΟΕ) για τον Έλεγχο των κριτηρίων της διαβάθμισης της Αγροτικής Γης, όπως ορίζονται από την ΚΥΑ 168040/2010).

Η ΟΕ προέβη στην αξιολόγηση των ισχυόντων κριτηρίων καταλήγοντας στην εκτίμηση ότι σε επίπεδο αγροτεμαχίου ότι πρέπει να καθιερωθεί η έκδοση κατάλληλου «εδαφολογικού πιστοποιητικού» προτείνοντας παράλληλα ενέργειες με «σκοπό την κατηγοριοποίηση της Αγροτικής Γης και τη διαφύλαξη και προστασία της Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας», όπως τη συλλογή από το ΥΠΑΑΤ όλων των μελετών με εδαφολογικά – γεωχωρικά δεδομένα που έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΥΠΑΑΤ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την οριοθέτηση με νομοθετική ρύθμιση της Αγροτικής Γης της Χώρας.

Η θητεία της εν λόγω ΟΕ μετά την παράδοση των προτάσεών της ανανεώθηκε για ένα ακόμα χρόνο ενισχυθείσα με νέα μέλη συμπεριλαμβανομένων και στελεχών του ΥΠΑΑΤ από αρμόδιες υπηρεσίες (Α.Π. 504/38720/20-3-2019), με σκοπό αυτή τη φορά «την αξιοποίηση έργων, μελετών/χαρτών που εμπεριέχουν εδαφολογική πληροφορία και έχουν εκπονηθεί έως σήμερα από το Υπουργείο, τα Πανεπιστήμια, τον ΕΛΓΟ ¨Δήμητρα¨ και λοιπούς Φορείς, καθώς και η διερεύνηση της δυνατότητας συνδυασμού αυτών, με στόχο την κατάρτιση εδαφολογικού χάρτη της Χώρας με την αποτύπωση της Αγροτικής Γης και την οριοθέτηση της Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας¨.

Η εν λόγω ΟΕ συνέταξε Πόρισμα που υποβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2019, στο οποίο πρότειναν την εκτέλεση έργου από το Γεωπονικό πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ που έχουν τη σχετική τεχνογνωσία, με αντικείμενο τη «Δημιουργία Εθνικής Χωρικής βάσης Εδαφολογικών Δεδομένων με σκοπό την αξιοποίησή τους στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της Γεωργίας» που θα βασισθεί στα υπάρχοντα εδαφολογικά δεδομένα με ελάχιστο κόστος (περίπου 60.000 €).

Παρά ταύτα, όπως πληροφορηθήκαμε από τον τύπο, ενάμιση χρόνο μετά, δεν έγινε τίποτα από όσα πρότειναν οι ΟΕ.

Επί πλέον το Υπουργείο δεν μπήκε καν στον κόπο να απαντήσει σε δύο επιστολές βασικών μελών της ΟΕ (του καθηγητή ΓΠΑ Δρ. Αθανάσιο Καλύβα και του πρ. Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ Δρ. Χρίστο Τσαντήλα), οι οποίοι, ύστερα από αίτημα του Υπουργείου και ανιδιοτελώς συνεργάστηκαν με την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Χωροταξίας και Περιβάλλοντος) επί δύο χρόνια για να αναδείξουν ένα πολύ σημαντικό θέμα.

Επειδή δεν έχετε ακόμα απαντήσει στις προτάσεις των ΟΕ.

Επειδή δεν έχει συσταθεί ακόμα Εδαφολογικός χάρτης της χώρας ως αναγκαίο εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό του Πρωτογενή Τομέα της Γεωργίας.

Επειδή πρέπει να προστατευτεί η Αγροτική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας και να διαφυλαχθεί ο Πρωτογενής Τομέας και το εισόδημα των παραγωγών.

Ερωτάσθε, κε Υπουργέ:

Προτίθεστε να αξιοποιήσετε τις προτάσεις των ΟΕ που προαναφέρθηκαν;

Θα προχωρήσετε στη δημιουργία του Εδαφολογικού Χάρτη της Χώρας σε κλίμακα που προτείνουν οι προαναφερθείσες ΟΕ, ώστε να εξοπλισθεί ο ΠΤΓ με ένα ουσιαστικό εργαλείο;

Θα προχωρήσετε στην εφαρμογή του Ν. 2945/2001 σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση και προστασία της ΓΥΠ;»

trikalanews
Author: trikalanews

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή