Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Με διεθνή διαγωνισμό αναβαθμίζεται ο Δημοτικός φωτισμός του Δήμου Καρδίτσας

Πρόκειται για έργο που αντιμετωπίζει ολιστικά το ζήτημα του οδοφωτισμού και της εξοικονόμησης ενέργειας

Μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις που θα αλλάξει την εικόνα του Δήμου Καρδίτσας άρχισε ήδη να υλοποιείται μέσα από διεθνή διαγωνισμό. Πρόκειται για την αντικατάσταση όλων των παλαιών δημοτικών φωτιστικών σωμάτων, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του φωτισμού. Ήδη ο σχετικός διεθνής διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη και αναμένεται μετά την κατάθεση προσφορών από τους ενδιαφερόμενους και την ανάδειξη του αναδόχου, να αρχίσει η αντικατάσταση φωτιστικών. Την απόφαση για υλοποίηση του έργου είχε λάβει μετά από σχετική εισήγηση του Δημάρχου κ. Βασίλη Τσιάκου το Δημοτικό Συμβούλιο της Καρδίτσας. Με αφορμή τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Τσιάκος δήλωσε: «Μια βασική  δέσμευση μας είναι ότι θέλουμε μια πόλη λουσμένη στο φως. Σήμερα πριν ακόμη συμπληρωθούν δύο χρόνια θητείας και ενώ έχουμε περάσει ως δημοτική αρχή από πολύ δύσκολες καταστάσεις, είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της εξαγγελίας μας. Η Δημοτική αρχή προωθεί άμεσα τον εκσυγχρονισμό του δημοτικού φωτισμού με φωτιστικά τελευταίας τεχνολογίας, υψηλής φωτιστικής απόδοσης, χαμηλής κατανάλωσης, υψηλής αισθητικής και φιλικά προς το περιβάλλον». Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος η λύση που επελέγη και αφού έχουν εξεταστεί όλα τα ενδεχόμενα είναι η Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με διεθνή ανοικτό διαγωνισμό. Με τη λύση αυτή ο Δήμος δεν δεσμεύει δικά του χρήματα για τον εκσυγχρονισμό του οδοφωτισμού ενώ συγχρόνως μέσω της έκπτωσης που προσδοκά να πάρει, θα πετύχει να μειώσει το κόστος. Το όφελος που θα προκύψει θα επιστραφεί έμμεσα ή άμεσα στους δημότες. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο που θα προκύψει θα έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: Θα είναι δωδεκαετούς διάρκειας. Μετά τη λήξη της όλο το έργο θα περάσει στην ιδιοκτησία του Δήμου αφού πρώτα ελεγχθεί ότι βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Στη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος σε συνεργασία με τοπικούς ηλεκτρολόγους να έχει τη συντήρηση και να ελέγχει την καλή λειτουργία του συστήματος. Επίσης θα είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει σύστημα τηλε-ελέγχου από το οποίο θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τις βλάβες που θα παρουσιάζονται. Με βάση τη σύμβαση οι βλάβες των φωτιστικών σωμάτων θα πρέπει να αποκαθίστανται εντός 24 ωρών στην πόλη και εντός το πολύ 72 ωρών στα χωριά. Με βάση τις εκτιμήσεις των ειδικών σε σχετικά σύντομο διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί όλο το έργο και θα έχουν αντικατασταθεί τα φωτιστικά σώματα σε όλο το μήκος και το πλάτος του Δήμου μέχρι και στο πιο απομακρυσμένο χωριό.

Τεχνικά στοιχεία του έργου

Το συνολικό αντικείμενο της προτεινόμενης επένδυσης θα αποτελείται από 13.799 φωτιστικά σημεία και προτείνεται να αναβαθμιστούν ενεργειακά με φωτιστικά νέας τεχνολογίας (LED). Η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση του υφιστάμενου συστήματος ανέρχεται στις 4.302.532,11 kWh, ενώ η αντίστοιχη του νέου συστήματος στις 1.438.115,48 kWh. Με βάση την προηγούμενη αναφορά προκύπτει αρχική εκτίμηση εξοικονόμησης της τάξεως του 66,58%.

Η αναβάθμιση του Συστήματος Δημοτικού Φωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου Καρδίτσας, σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του Συστήματος και του συνολικού κόστους λειτουργίας θα επιτευχθεί με:

Την εγκατάσταση νέων Φωτιστικών Σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου.

Τη λειτουργία έξυπνου “Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας”: α. σε επίπεδο κόμβου (Pillar), για το σύνολο των Φωτιστικών Σωμάτων στο Σύστημα Δημοτικού Φωτισμού και β. σε επίπεδο Φωτιστικού για επιλεγμένα φωτιστικά σώματα που θα εγκατασταθούν σε δρόμους του Δήμου, θα συνοδεύονται από αντίστοιχους ασύρματους ελεγκτές, είτε ενσωματωμένους εντός των Φωτιστικών, μέσω Nema Socket.

Τη λειτουργία «Συστήματος Περιοδικής – Επεμβατικής Συντήρησης», περιλαμβανομένης και της Βλαβοληψίας, με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της συντήρησης του συστήματος και της ανάταξης τυχόν βλαβών και δυσλειτουργιών.

Η χρηματοδότηση από ιδιωτικούς πόρους

Η χρηματοδότηση της επένδυσης θα γίνει με μόχλευση πόρων από τον Ιδιωτικό Τομέα, ως Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με βάση τις διατάξεις του ν. 3855/2010 (άρθρο 16) και ειδικότερα ως Παροχή Υπηρεσιών Φωτισμού πολυετούς διάρκειας, με αποπληρωμή της αρχικής επένδυσης μέσω των Ανταποδοτικών Τελών αποκλειστικά και μόνο με βάση το αποτέλεσμα (Εξοικονόμηση Ενέργειας) στη διάρκεια της επιλεχθείσας Συμβατικής Περιόδου. Ο Φορέας, θα έχει ως όφελος την Εγγυημένη Απόδοση (έκπτωση επί της εξοικονόμησης, ανεξάρτητα του αποτελέσματος το οποίο αφορά τον Ανάδοχο). Το σύνολο του ρίσκου, της ευθύνης λειτουργίας του Συστήματος και της εγγύησης του εξοπλισμού, βαραίνει τον Ανάδοχο για το σύνολο της Συμβατικής Περιόδου.

Διαρκής έλεγχος και συντήρηση

Το φωτιστικό αποτέλεσμα που θα καθοριστεί στην Μελέτη Εφαρμογής θα ελέγχεται καλύπτοντας τυχόν αποκλίσεις ενώ Τεχνική Υποστήριξη θα παρέχεται και από Ανεξάρτητο Ελεγκτή (εταιρεία μέλος του Μητρώου Ενεργειακών Υπηρεσιών) στην Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης του Έργου (ΕΠΠΕ) η οποία έχει τον πλήρη έλεγχο αποδοχής των εισηγήσεων του Ανεξάρτητου Ελεγκτή και του τελικού αποτελέσματος.

Εγκαθίσταται Σύστημα Τηλεδιαχείρισης – Έλεγχος Ενέργειας – Προληπτικής Συντήρησης και εφαρμόζεται στο σύνολο της υποδομής, με ένα δυναμικό σύστημα που εγκαθίσταται στον Φορέα και του ανήκει χωρίς κόστος, ενώ θα έχει και τον πλήρη τηλεματικό έλεγχο των Υποδομών Ηλεκτροφωτισμού ανά πάσα στιγμή και ώρα. Το σύστημα αυτό θα αποτελεί πύλη εισόδου δεδομένων για το GIS της Αναθέτουσας Αρχής συμβάλλοντας στο ολοκληρωμένο Σύστημα Πολιτικής Προστασίας.

Ο Ανάδοχος θα έχει υποχρεωτικά εγκατεστημένο συνεργείο με καλαθοφόρα και προσωπικό κάλυψης σε βάρδιες σε όλη τη διάρκεια της ΣΕΑ και προσωπικό για την 24ωρη παρακολούθηση της Τηλεδιαχείρισης, δεχόμενος αιτήματα πολιτών ή το οτιδήποτε μπορεί να αφορά τις αναφερόμενες υποδομές και την καλή τους λειτουργία. Θα αντιμετωπίζει σε πραγματικές συνθήκες τις όποιες αστοχίες και προβλήματα που θα προκύπτουν στην 12ετή εγγυητική του ευθύνη (εντός 24 ωρών και εφόσον αυτό δεν γίνεται έχει προβλεφθεί ρήτρα) και για το λόγο αυτό στις ΣΕΑ δεν έχει σημασία το πόσο κάνει ο εξοπλισμός αλλά το τι προσφέρει και ποιο είναι το φωτιστικό αποτέλεσμα (σύμφωνα με τις απόψεις του ΤΕΕ και του ΕΜΠ).

Trikalanews
Author: Trikalanews

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή