Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δήμου Λαρισαίων και Π.ΟΜ.Α.μεΑ.

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης  και ο Πρόεδρος της  Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Π.ΟΜ.Α.μεΑ.) Θεσσαλίας Ράλλης Τσιουλάκης. 
 
Σκοπός της Συνεργασίας είναι η ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου για την προώθηση αμοιβαίας δυναμικής συνεργασίας και την εκπόνηση των Περιφερειακών και Τοπικών πολιτικών προς όφελος των ατόμων με αναπηρία (Α.μεΑ.)  και των οικογενειών τους  μεταξύ Περιφέρειας  Θεσσαλίας, Δήμου Λαρισαίων και Π.ΟΜ.Α.μεΑ. Θεσσαλίας, με στόχους  την ανεμπόδιστη και ισότιμη συμμετοχή των Α.μεΑ. στην τοπική κοινωνία στο πλαίσιο των απαιτήσεων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ν.4074/2012) αλλά και στην από κοινού προώθηση και εφαρμογή καλών πρακτικών και δράσεων σε τοπικό επίπεδο κυρίως στους παρακάτω τομείς:
α) Την ανάδειξη του Δήμου Λαρισαίων ως Καθολικά Προσβάσιμη Πόλη, στη βάση των επιταγών της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Α.μεΑ..
β) Την ανάπτυξη, διάδοση και παρακολούθηση της εφαρμογής των αρχών του «Καθολικού Σχεδιασμού 1» σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας σε Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαστάσεις της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και τις λοιπές πληθυσμιακές ομάδες με παρόμοια χαρακτηριστικά των υποδομών και υπηρεσιών (συμβατικών και ηλεκτρονικών), συμπεριλαμβανομένης της πληροφόρησης και επικοινωνίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
γ) Την ενημέρωση και κατάρτιση των τοπικών κοινωνιών, στελεχών δομών ατόμων με αναπηρία και επιχειρήσεων εν γένει προκειμένου να ενισχυθεί η κατανόηση των αναγκών και των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, να βελτιωθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης αυτών ως καταναλωτών και παράλληλα να προωθηθεί η πρόσβαση των τοπικών επιχειρήσεων στην δυναμική τοπική και διεθνή αγορά των ατόμων με αναπηρία.
δ) Την από κοινού συμμετοχή της Περιφέρειας  Θεσσαλίας, του Δήμου Λαρισαίων και της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Π.ΟΜ.Α.μεΑ.) Θεσσαλίας με την συνδρομή και συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε εθνικά και ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα για την υλοποίηση πράξεων προς όφελος των ατόμων με αναπηρία.
Η εν λόγω συνεργασία δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο πολιτικού πολιτισμού, ένα πιλοτικό επίπεδο συνεργασιών σε Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο και δύναται να αποτελέσει σημείο αναφοράς και μηχανισμό ανάπτυξης για την κοινωνική πολιτική και φροντίδα που εφαρμόζεται από Περιφέρειες και δήμους της χώρας.


Αφήστε το σχόλιό σας

trikalanews

©2023 trikalanews.gr from TNT MEDIA GROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή