Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο διαρκείας με τους δικηγόρους στο Γ. Νοσοκομείο Τρικάλων

Αυξάνεται το συνολικό ποσό που έχουν λάβει εξωτερικοί δικηγόροι της  Αθήνας και των Τρικάλων, από παράνομες  αναθέσεις που είχε κάνει η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων επί θητείας Δημήτρη Παρθένη.

Νέα στοιχεία, χρηματικού ύψους 11.736,56 ευρώ, τα οποία είναι στην διάθεση του εισαγγελέα,   φέρνει στο φως της δημοσιότητας  το trikalanews.gr για το σκάνδαλο διαρκείας  με τους εξωτερικούς δικηγόρους ,  που αφορά σειρά αποφάσεων  του Δ.Σ του Γ. Νοσοκομείου Τρικάλων (Γ.Ν.Τ) επί διοίκησης Δημήτρη Παρθένη,  για αναθέσεις και αποφάσεις εγκρίσεων πληρωμής δαπανών  καθώς και ενταλμάτων  πληρωμής  σε εξωτερικούς δικηγόρους  με υπέρογκα ποσά, παρά  το γεγονός ότι στις αποφάσεις του Δ.Σ., γίνεται επίκληση των νόμιμων-ελάχιστων αμοιβών των δικηγόρων, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων και επιπρόσθετα, παρά το γεγονός ότι στο Γ.Ν.Τ. υπάρχει διορισμένη δικηγόρος, σύμφωνα με τον Οργανισμό του Νοσοκομείου.
 

  • Ορισμός και πληρωμή σε 2 εξωτερικούς δικηγόρους  από Αθήνα και Τρίκαλα, για την ίδια υπόθεση
     

Πέραν αυτού, εύλογη απορία γεννάται , πώς γίνεται για 1 (μία)  ίδια νομική υπόθεση,  κατόπιν προσωπικών αποφάσεων του τότε διοικητή του Γ.Ν.Τ.  κ. Δημήτρη Παρθένη, το Δ.Σ του Νοσοκομείου, όρισε, να παρασταθούν και να πληρωθούν  για αυτή, 2 (δυο)  δικηγόροι, ένας από την Αθήνα και ένας από τα Τρίκαλα.

Συγκεκριμένα  –  από στοιχεία που βρίσκονται στα χέρια του trikalanews.gr ως απόρροια του ρεπορτάζ  που διενήργησε στο Γ. Νοσοκομείο Τρικάλων (τιμολόγια  παροχής υπηρεσιών και αποφάσεις του διοικητή κ. Δημήτρη Παρθένη) –   φαίνεται ότι  για  την ίδια υπόθεση, αίτησης ακύρωσης κατά του Γ. Νοσοκομείου Τρικάλων, παραστάθηκαν δυο δικηγόροι,  ένας από την Αθήνα και ένας από τα Τρίκαλα, επιβαρύνοντας διπλά  (για την ίδια νομική υπόθεση) τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 του  Γ. Ν.Τ.,  με 2 διαφορετικούς εξωτερικούς δικηγόρους.

Όλα τα στοιχεία που περιέχει το παρόν ρεπορτάζ  τα οποία αναλυτικά αναγράφονται παρακάτω, τεκμηριώνονται με έγγραφα  (αποφάσεις αναθέσεων Δ.Σ, αποφάσεις έγκρισης πληρωμής και χρηματικά εντάλματα πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των Αριθμών Διαδικτυακής Ανάρτησης –ΑΔΑ) τα οποία  προέκυψαν έπειτα  από ενδελεχή  έρευνα στον ιστότοπο  «Διαύγεια», νεότερη  του  πρωταρχικού ρεπορτάζ  στις 4/2/2019, που αποκάλυψε την υπόθεση, με τίτλο: Σκάνδαλο διαρκείας στο Γ. Νοσοκομείο Τρικάλων. 
 

  • Αυθαίρετες  αποφάσεις του διοικητή  που αναφέρουν ότι η δικηγόρος του Νοσοκομείου αδυνατούσε να παραστεί στις  νομικές υποθέσεις του Νοσοκομείου
     

Νέο στοιχείο που δημιουργεί  πολλά ερωτήματα, είναι, ότι  σύμφωνα με απόλυτα  επιβεβαιωμένες   πληροφορίες  του trikalanews.gr αυθαίρετα  οι αποφάσεις  που τότε διοικητή κ. Δημήτρη Παρθένη  –  προς το Δ.Σ του Γ.Ν.Τ., σύμφωνα με τις οποίες ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις ( 1-1α, 2-2α και 3-3α)   αναθέσεων  σε εξωτερικούς δικηγόρους  –  αναφέρουν  ότι η διορισμένη δικηγόρος στο Γ. Νοσοκομείο Τρικάλων, δεν μπορούσε να παραστεί  για την εκπροσώπηση και προάσπιση των συμφερόντων του Νοσοκομείου, λόγω ότι κατά την ίδια ημέρα εκδικάζονταν άλλες υποθέσεις του Νοσοκομείου.
 

  • Αποφάσεις αναθέσεων – Αποφάσεις έγκρισης πληρωμής – Χρηματικά εντάλματα –  ΑΔΑ – ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ: 11.736,56 ευρώ

 
1. Απόσπασμα Πρακτικών της  υπ. αριθμ. 10ης/28-3-2019 συνεδρίασης του Δ.Σ του Γ.Ν.Τ .  ΑΠΟΦΑΣΗ 261 – ΑΔΑ: Ψ2Ε546907Φ-3ΛΥ

Απόφαση έγκρισης καταβολής χρηματικού ποσού: 6.006,56 ευρώ.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 0411.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους2019 του Γ. Νοσοκομείου Τρικάλων
    1α) Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, αριθμ. 77  – ΑΔΑ: ΨΕΤΦ46907Φ-ΝΨΩ  ποσό:     6.006,56 ευρώ.

2. Απόσπασμα Πρακτικών της υπ. αριθμ. 10ης/28-3-2019 συνεδρίασης του Δ.Σ του Γ.Ν.Τ.   ΑΠΟΦΑΣΗ 260  – ΑΔΑ: 6Ξ1246907Φ-4ΗΛ

Απόφαση έγκρισης καταβολής χρηματικού ποσού: 1.488 ευρώ.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 0411.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Γ. Νοσοκομείου Τρικάλων
    2α) Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, αριθμ. 680  –  ΑΔΑ: ΩΚΜ346907Φ-Γ4Μ  ποσό:   1.488 ευρώ.

3. Απόσπασμα Πρακτικών της υπ. αριθμ. 10ης/28-3-2019 συνεδρίασης του Δ.Σ του Γ.Ν.Τ.   ΑΠΟΦΑΣΗ 259  – ΑΔΑ: 6ΗΚ146907Φ-ΟΜΔ

Απόφαση έγκρισης καταβολής χρηματικού ποσού: 1.242 ευρώ.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 0411.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους2019 του Γ. Νοσοκομείου Τρικάλων
    3α) Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, αριθμ. 677  –  ΑΔΑ: ΩΡ6Δ46907Φ-595  ποσό:  1.242 ευρώ.

4. Απόσπασμα Πρακτικών της υπ. αριθμ. 24ης/27-7-2016 συνεδρίασης του Δ.Σ του Γ.Ν.Τ.   ΑΠΟΦΑΣΗ 541  – ΑΔΑ: 6ΘΧΑ46907Φ-Χ7Δ

Απόφαση έγκρισης καταβολής χρηματικού ποσού: 3.000 ευρώ.
 Αφήστε το σχόλιό σας

trikalanews

©2020 Trikalanews from TNEWSGROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή