– Τα 5μελη, 15μελη, οι συντονιστικές επιτροπές των δήμων με το πρώτο κουδούνι υπογράφουμε το κείμενο και συλλέγουμε τα είδη

Ένας για όλους και όλοι για έναν!».