Παράταση στη ρύθμιση οφειλών για τον Δήμο Μετεώρων

Σας υπενθυμίζουμε ότι με βάση τα άρθρα 110 έως 117 του Ν. 4611/2019(ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α`), παρέχεται η δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών (π.χ. ΔΕΥΑ), οι οποίες έχουν βεβαιωθεί έως και την 16/07/2019 (δύο μήνες από την έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων). Με το άρθρο 6 παρ. 2 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 145/30.09.2019 τεύχος Α’) αντικαταστάθηκε το άρθρο 111 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και δόθηκε παράταση στην προθεσμία της υποβολής αίτησης έως 31.12.2019. Οι πολίτες που έχουν τυχόν οφειλές προς το Δήμο, μπορούν να προσέλθουν στην αρμόδια ταμειακή υπηρεσία και να καταθέσουν αίτηση ρύθμισης.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί έως 29.11.2019, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, και προσφέρεται η δυνατότητα να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

Α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

Β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις δόσεις (24), με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),

Γ) αν εξοφληθούν είκοσι πέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

Δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

Ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις,με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%),

Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, αν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,

β) έχει υποβάλλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 31.12.2019.

 

Πληροφορίες: Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου, τηλ.:2432-3-50220©2023 Trikalanews from TNEWSGROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή