Παράταση στην υποβολή των παραστατικών για το κομφούζιο

Μέχρι στις 19/10/2018 μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά για την Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (Κομφούζιο)», οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί.

Η ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους σε ετήσια βάση ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, ως αποζημίωση για το διαφυγόν εισόδημα. Η ενίσχυση ανά εκτάριο και ανά έτος, ανάλογα την καλλιέργεια και την περιοχή που βρίσκεται το αγροτεμάχιο:

 • για την ειδική δέσμευση (α) κυμαίνεται από 435  έως 600 ευρώ
 • για την ειδική δέσμευση (β) από 292  έως 600 ευρώ
 • για την ειδική δέσμευση (γ) από 188  έως 452 ευρώ και τέλος
 • για την ειδική δέσμευση (δ) από 342,2  έως 9.694,33 ευρώ.

Κριτήρια επιλεξιμότητας
Προκειμένου να ενταχθούν στη δράση, τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

1. να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2017 του ενδιαφερόμενου ως αρδευόμενα – αρδεύσιμα (σε επίπεδο αγροτεμαχίου και όχι σε επίπεδο καλλιέργειας), ενώ επιπλέον για τη δέσμευση Γ πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ έτους 2017 και με επιλέξιμη για τη δέσμευση και την περιοχή παρέμβασης δενδρώδη καλλιέργεια.

2. να βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης.

3. για την ομάδα καλλιέργειας «Ελιά» η ελάχιστη πυκνότητα των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων είναι 80 ελαιόδεντρα ανά εκτάριο (Ha), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

Αποκλεισμοί

Αποκλείονται όσοι:

 1. είναι ενταγμένα σε άλλες δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020.
  Εξαίρεση αποτελούν τα αγροτεμάχια, τα οποία έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020, τα οποία δύνανται να συνδυαστούν με την ειδική δέσμευση Β «Αμειψισπορά» της δράσης 10.1.04, καθώς και τα αγροτεμάχια, τα οποία έχουν ενταχθεί στη δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (κομφούζιο)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», τα οποία δύνανται να συνδυαστούν με την ειδική δέσμευση Γ «Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες» της δράσης 10.1.04. Η στήριξη που προκύπτει από τους ανωτέρω συνδυασμούς δράσεων, σε επίπεδο αγροτεμαχίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600 ευρώ / Ha / έτος για τις αροτραίες καλλιέργειες και τα 900 ευρώ  / Ha / έτος για τις δενδρώδεις καλλιέργειες.

  2. είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ έτους 2017 του ενδιαφερόμενου,

  3. είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών,

  4. είναι ενταγμένα στο μέτρο «Μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών».Αφήστε το σχόλιό σας

trikalanews

©2023 trikalanews.gr from TNT MEDIA GROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή