Στα τηλεφωνικά κέντρα των λογιστικών γραφείων των Τρικάλων επικρατεί …χαμός, αναγκάζοντας τους λογιστές να εκδώσουν την παρακάτω γνωστοποίηση.

Αναλυτικά:

Σας γνωστοποιούμε ότι δυσκολευόμαστε να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας υπεύθυνα και έγκυρα αν δεν ανακοινωθούν από το υπουργείο όλες οι αποφάσεις που εκκρεμούν και δεν αποσαφηνιστούν αυτές που ήδη ληφθεί, καθώς τα λογιστικά γραφεία πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους σας, οφείλουν να γνωρίζουν κατάλληλα τη νέα νομοθεσία.

Συμμεριζόμαστε το άγχος και την αίσθηση αβεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Σας παρακαλούμε όμως να μας δώσετε τον αναγκαίο χρόνο ώστε να λειτουργήσουμε σωστά και νόμιμα. Δεν είναι ακόμη δυνατόν να ικανοποιήσουμε επαρκώς τις απαιτήσεις για τις εργασίες που πρέπει να γίνουν για λογαριασμό σας, καθώς εκκρεμούν πολλές αποφάσεις από την πολιτεία.

Ο Λογιστής, μετά από την εγγραφή εξουσιοδότησή σας για την αναστολή των εργασιών των εργαζομένων και της επιχείρησης σας, θα είναι πάντα στο πλευρό σας και θα ενεργεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, πάντα με στόχο το συμφέρον σας.