Ποιμαντορική Εγκύκλιος, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κ.Θεοκλητου ἐπὶ τῇ ἑορτῇ των ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020

Πρὸς
Τὸν ἱερὸν Κλῆρον, τὶς Μοναστικὲς Ἀδελφότητες καὶ τὸ
Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς καθ’Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητά μου παιδιά ἐν Κυρίῳ τεχθέντι,

Ἡ χρονιά πού ἐκπνέει δυσκόλεψε ὁλόκληρο τόν πλανήτη. Ἡ ἐπι-δημία τοῦ φονικοῦ ἰοῦ σκίασε καί σκιάζει ἀκόμη τή ζωή ὅλων ἡμῶν.

Ἔφερε νέα δεδομένα στήν καθημερινότητά μας καὶ διαφορετικούς τρόπους ζωῆς καί συμπεριφορᾶς μεταξύ μας.

Κατήργησε τίς ἀγαπητικές σχέσεις τῶν ἀνθρώπων ἐπιβάλλοντας τόν φόβο τῆς μεταδόσεως τοῦ μολυσμοῦ καί τοῦ θανάτου. Μάλιστα δέ, ὁδήγησε πολλούς χριστιανούς μας νά ἀμφισβητήσουν τή δύναμη τῆς πίστεως, ἀκόμη – ἀκόμη καί αύτῆς τῆς δυνάμεως τοῦ ζωοπαρόχου καί ἀλεξιτηρίου «φαρμάκου» τῶν κακῶν, τοῦ Σώματος καί Αἵματος τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς ζωῆς, Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὄχι ! Ἀς ἀντισταθοῦμε σέ κάθε τι, τό  ὁποῖο μολύνει τήν πίστη μας πρός τόν Θεό.

Ὄντως εἶναι δύσκολες οἱ καταστάσεις πού καλούμαστε νά ἀντιμετωπίσουμε. Ὅμως ὁ Θεός εἶναι μεγάλος.

Μέσα στό διάβα τῶν αἰώνων ἔχει λυτρώσει καί σώσει τούς ἐν εὐλαβείᾳ ὑπάρχοντας ἀπό τραγικότερες καταστάσεις.

Βρίσκεται δίπλα μας γιά νά μᾶς ἐλεεῖ.

Ἀρκεῖ νά Τόν ἐμπιστευτοῦμε.

Ἀρκεῖ νά Τόν πιστέψουμε.

Ἀρκεῖ νά Τοῦ τό ζητήσουμε.

Δέν ὑπάρχει ἄλλος τρόπος, παρὰ μόνον ἡ πίστη καί ἡ προσευχή, πού εἶναι ἡ  λύτρωση σέ κάθε πρόβλημα καί δυσκολία, ἀκόμη καί σέ αὐτό τοῦ κορωνοϊοῦ.

Παραδειγματιζόμαστε ἀπό τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας, καί τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, πού εἶναι ἡ Ἐλπίδα και ἡ Χαρά τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Τούς ἐπικαλούμαστε μέ θερμές ἐντεύξεις νά πρεσβεύουν στόν Κύριο γιά τούς ἄστοργους καιρούς μας, τούς ἐξογκωμένους μέ ἀπιστία, τούς εὐτραφεῖς ἀπό ποικίλη ἀνευλάβεια ἤ ὑποκρισία ἀρετῆς, τούς ἀδιασμένους ἀπό τήν προσωρινότητα τῆς ἐξιδανίκευσης καί τῆς ἀστάθειας, γιά τήν εὐστάθεια τῆς Ἐκκλησίας, γιά τήν ἐπανεύρεση τοῦ δρόμου τοῦ Εὐαγγελίου, ὥστε κανένας νά μήν ἀποστερηθεῖ τήν εἴσοδο στά ἅγια τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας, τό δρόμο «εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν» ( Ἰωάν. 16, 13) καί τήν εἴσοδο στή συλλειτουργία τοῦ Οὐρανοῦ καί τῆς γῆς.

Ταπεινά γονατίζουμε ἔμπροσθεν τῆς Φάτνης στὴ Βηθλεέμ στόν νεογέν-νητο Χριστό μας καί δεόμεθα γιά παρηγοριά, σωτηρία καί λύτρωση.

Γιά νά δώσει δύναμη στούς γιατρούς καί τούς νοσηλευτές μας νά ἐπιτε-λοῦν τόν ἄνισο καί ἐπικίνδυνο ἀγῶνα τους, προκειμένου να σώσουν τίς δικές μας ζωές.

Γιά τήν ἀνάπαυση τῶν κεκοιμημένων μας, πού τόσο ὀδυνηρά καί ξαφνικά ἔφυγαν ἀπό κοντά μας δίχως νά τούς δοῦμε, δίχως νά κρατᾶμε τό χέρι τους ἐκείνη τήν φρικτή στιγμή.

Εὔχομαι μέσα ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου, πρός τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί πρός τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες πού τήν κοσμοῦν, ἡ νέα χρονιά τοῦ 2021, νά εἶναι ἕνα ἔτος καταλλαγῆς τῶν κακῶν, τῶν μολυσμῶν καί τῶν πολέμων.

Μετά πατρικῶν ἑορτίων εὐχῶν

 Ὁ Σταγῶν καί Μετεώρων ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ©2020 Trikalanews from TNEWSGROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή