Πώς η εφορία θα εντοπίζει ψηφιακά τις εστίες φοροδιαφυγής

5 Jun 2023 Ελλαδα

Το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα προχωρά σε ανάλυση κινδύνου σε πραγματικό χρόνο, θα υποστηρίζει απομακρυσμένους ή επιτόπιους ελέγχους με συλλογή στοιχείων από πολλές πηγές πληροφόρησης, ενώ μέσω του Μητρώου Ηλεκτρονικών Μέσων Φορολογουμένου θα μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να διαπιστώνουν οι Αρχές αν οι φορολογικοί μηχανισμοί, τα POS, τα ταξίμετρα, οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης αλλά και τα πληροφοριακά συστήματα λογιστών και φοροτεχνικών πληρούν τις προδιαγραφές και είναι δηλωμένα και συνδεδεμένα με τα μητρώα της eφορίας.

Τα νέα συστήματα θα έχουν διπλό ρόλο. Από τη μία να εξυπηρετούν τους πολίτες μέσω απλοποιημένων διαδικασιών και από την άλλη να εντοπίζουν εστίες φοροδιαφυγής και να μπορούν να ξεδιπλώσουν όλη την αλυσίδα φαινομένων λαθρεμπορίου, έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων, παράνομων εισαγωγών, αποφυγή πληρωμής ΦΠΑ ή παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων.

Το σύστημα «Βεβαίωση Φόρου και Πληρωμές» θα δίνει τη δυνατότητα στον φορολογούμενο να βεβαιώνει προσυμπληρωμένες φόρμες, είτε να συμπληρώνει φόρμες που παρέχονται από το σύστημα. Το σύστημα θα προβαίνει σε διασταύρωση από τρίτες πηγές εφόσον ενδείκνυται, θα εκτελεί υπολογισμούς φόρου, προσαυξήσεων ή προστίμων και συμψηφισμών, θα βεβαιώνει την υποχρέωση ή την επιστροφή φόρου και θα εκδίδει εκκαθαριστικά.

Tο Μητρώο Φορολογουμένων θα περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες για φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ). Θα διαχειρίζεται υποκαταστήματα, στοιχεία έναρξης και λήξης δραστηριοτήτων, οικογενειακή κατάσταση, σχέσεις μελών για μετέχοντες σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων, εταιρικές σχέσεις κ.λπ., ενώ στη λογιστική εικόνα φορολογουμένου θα καταγράφεται το σύνολο των κινήσεων και συναλλαγών για όλους τους τύπους φόρων και όλα τα συστήματα πληρωμών, αναφορικά με υποχρεώσεις, βεβαιώσεις, εισπράξεις, διακανονισμούς, πρόστιμα, προσαυξήσεις και συμψηφισμούς.

TrikalaNews
Author: TrikalaNews

Share:
Δεν βρέθηκαν άρθρα.