Προκήρυξη Θέσης Γενικού Διευθυντή στη ΔΕΥΑ Τρικάλων

Κατάθεση αιτήσεων έως 15 ημέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξης – Αναλυτικά τα απαιτούμενα προσόντα και οι προϋποθέσεις

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τρικάλων (ΔΕΥΑΤ) ανακοινώνει την προκήρυξη της θέσης του Γενικού Διευθυντή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, συνοδευόμενες από επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στα γραφεία της ΔΕΥΑΤ εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες.

Ο Γενικός Διευθυντής θα προσληφθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΤ και θα προΐσταται όλων των υπηρεσιών και διευθύνσεων της επιχείρησης. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τους όρους του άρθρου 6 του Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 35 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της ΔΕΥΑΤ.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Προσόντα Πρόσληψης: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι ελληνικής ιθαγένειας, να μην έχουν κωλύματα διορισμού και, εάν είναι άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα και οριστικά από αυτές.

Υποχρεωτικά Τυπικά Προσόντα:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με την επιχείρηση, ή πτυχίο σε κλάδους ΠΕ Μηχανικών, Γεωτεχνικών, Διοικητικού-Οικονομικού.
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών σε θέση ευθύνης στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
  • Άριστη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής).
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης, προστασίας του υδάτινου περιβάλλοντος, διοίκησης τεχνικών έργων, οικονομικού σχεδιασμού, διοίκησης επιχειρήσεων, επενδύσεων ή περιφερειακής/τοπικής ανάπτυξης.
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ σε επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσίες διαδικτύου.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων: Οι αιτήσεις, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΔΕΥΑΤ (Ασκληπιού 35, 42131, Τρίκαλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:00-14:00) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο και την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Τ.».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα της ΔΕΥΑΤ 24310 76312 & 24310 76711, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00-14:00).

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Trikalanews
Author: Trikalanews

Share:
Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Γεωργιάδης

Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Γεωργιάδης

Με βαθιά θλίψη, ανακοινώνουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου, Δημητρίου Νικ. Γεωργιάδη …
Δροσερή γιορτή λήξης για την Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης του 2024

Δροσερή γιορτή λήξης για την Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης του 2024

Με μια όμορφη γιορτή, που δρόσισε τα μικρά παιδιά, ολοκληρώθηκε η Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης για το 2024 …