Προσλήψεις στον Δήμο Τρικκαίων

Πρόσληψη 4 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την περίοδο 2019 – 2020, στο Δήμου Τρικκαίων του Νομού Τρικάλων.

[table]
Κωδικός θέσης,Υπηρεσία,Εδρα υπηρεσίας,Ειδικότητα,Διάρκεια σύμβασης,Αριθμός ατόμων
101,Δήμος Τρικκαίων   (Για τις Δομές Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας του Δήμου Τρικκαίων),Τρίκαλα        (Δ. Τρικκαίων) Νομός Τρικάλων,ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας,Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2020 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος,4
[/table]

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 42131, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου Χρήστου Βαβίτσα (τηλ. επικοινωνίας: 243 135 1182).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ©2023 trikalanews.gr from TNT MEDIA GROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή