Ψηφιακές υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης για νέους που αναζητούν εργασία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

30 Jan 2023 Θεσσαλια

Δωρεάν ψηφιακές υπηρεσίες συμβουλευτικής, επαγγελματικής καθοδήγησης  και εύρεσης εργασίας αποκλειστικά για νέους ηλικίας 18-35 ετών  προσφέρει η  Περιφέρεια Θεσσαλίας,   στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο  ευρωπαϊκό  έργο   GeGs- Good e- Guidance Stories   του  συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. προγράμματος Erasmus+. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνολικά 350 άνεργους νέους ηλικίας 18-35 ετών και σε  νέους εργαζόμενους που αναζητούν επαγγελματική αλλαγή.

 

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος και ως εταίρος σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα με απτά και  μετρήσιμα αποτελέσματα» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός σε Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση  του προγράμματος, μαζί με τον εντεταλμένο σύμβουλο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θανάση Μόρα.

 

«Με τη συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα GeGs  για τον εκσυγχρονισμό του επαγγελματικού προσανατολισμού, στηρίζουμε στην πράξη νέους  που αναζητούν εργασία ώστε να προετοιμάσουν καλύτερα έναν πλήρη φάκελο με τα επαγγελματικά τους προσόντα. Η πρώτη φάση του προγράμματος ολοκληρώθηκε με την  εκπαίδευση 39 συμβούλων εργασιακού προσανατολισμού σε εξειδικευμένες μελέτες περιπτώσεων και στην πλατφόρμα Jobiri,  που αποτελεί  τον πρώτο έξυπνο ψηφιακό σύμβουλο σταδιοδρομίας.   Στη δεύτερη φάση που ξεκινά σήμερα, δίνουμε τη δυνατότητα σε 350 νέους να  χρησιμοποιήσουν δωρεάν τις υπηρεσίες της πλατφόρμας για:

 

-να δημιουργήσουν από την αρχή ή  να βελτιώσουν το βιογραφικό τους (CV),

– να συντάξουν ατομικό σχέδιο δράσης (action plan) για την επαγγελματική τους πορεία,

-να συντάξουν συνοδευτική επιστολή (cover letter),

-να προετοιμαστούν καλύτερα για μια συνέντευξη επιλογής προσωπικού και

-να υποβάλλουν βιογραφικό για  να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας την περιοχή της Θεσσαλίας.

 

Η  υποβολή των αιτήσεων  ξεκινά σήμερα,  διαρκεί  μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2023  και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας» ανέφερε ο Περιφερειάρχης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο 2413 506239-359 ή με την ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική στο 2410554026.

 

Πληροφορίες για το έργο GEGS  Good e-Guidance Stories

 

Ο επιταχυνόμενος αυτοματισμός, οι ψηφιακές μεταβάσεις και η πανδημία του COVID-19 έχουν αλλάξει την αγορά εργασίας. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, οι επαγγελματίες επαγγελματικού προσανατολισμού χρειάζονται καινοτόμα εργαλεία και ικανότητες.

 

Το έργο GeGS εκσυγχρονίζει τις υπηρεσίες Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης (IAG) προσφέροντας επαγγελματικές ψηφιακές εκπαιδεύσεις και εργαλεία βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη για ηλεκτρονική καθοδήγηση. Ως κρίσιμη συνιστώσα της καινοτομίας των Ευρωπαϊκών συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), η ψηφιακή προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών IAG είναι καθοριστικής σημασίας.

 

Αυτά τα μέτρα κατάρτισης θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της πρακτικής της IAG –Informational and Guidance (Υπηρεσίες Πληροφόρησης Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης) για τη βελτίωση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, με επίκεντρο τις ανάγκες των νέων. Προτείνοντας ένα ολιστικό μέτρο πολιτικής για την οικοδόμηση προσαρμοστικότητας για ένα ψηφιακό άλμα μετά την πανδημία του κορωνοϊού, το GeGS παρουσιάζει δύο κυρίως μέτρα κατάρτισης:

 

-ένα διαδραστικό πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης για τους επαγγελματίες της συμβουλευτικής στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση Α’ ΦΑΣΗ ( που υλοποιήθηκε)

-μια ψηφιακή πλατφόρμα βασισμένη στην Τεχνητή Νοημοσύνη για την παροχή ηλεκτρονικής συμβουλευτικής σε 350 ωφελούμενους – Β’ ΦΑΣΗ ( που ξεκινά)

 

Στην ανάπτυξη της πλατφόρμας θα συμμετάσχουν 180 επαγγελματίες IAG και έως 1.350 νέοι ηλικίας 18 έως 35 ετών από όλη την Ευρώπη.

 

Γιατί:

 

Τα συστήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) δεν έχουν ακόμη τυποποιηθεί σε ολόκληρη την Ε.Ε. και διαφέρουν σημαντικά ως προς την ποιότητα και τις δομές τους. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης και επαγγελματικού προσανατολισμού στην ΕΕΚ πρέπει να προσαρμοστούν, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών, των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας. Με την ταχεία επιτάχυνση των διαδικασιών εκσυγχρονισμού της αγοράς εργασίας η υποστήριξη της μετάβασης του τομέα της ΕΕΚ σε έναν ψηφιακό κόσμο είναι πιο επείγουσα από ποτέ.

 

Για το λόγο αυτό, τρεις δημόσιοι φορείς υψηλής ιεραρχίας ενώθηκαν: η Περιφέρεια  Σαρδηνίας (RAS) στην Ιταλία, η Περιφέρεια  Θεσσαλίας στην Ελλάδα (RoT) και το κρατίδιο του Βερολίνου στη Γερμανία. Με την υποστήριξη ενός δικτύου εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων, το έργο GeGS εντοπίζει τα κοινά σημεία και πειραματίζεται με κοινές λύσεις, που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τα συστήματα ΕΕΚ σε ολόκληρη την ΕΕ. Η προτεινόμενη ευρωπαϊκή δομή συνεργασίας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να υποστηριχθεί, βάσει στοιχείων, η εισαγωγή καινοτόμων, ευέλικτων και ολιστικών λύσεων στα συστήματα ΕΕΚ της ΕΕ.

 

Ποιοι συμμετέχουν

 

Εκπροσωπώντας τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς οργανισμούς, η σύμπραξη GeGS αποτελείται από 12 οργανισμούς από έξι ευρωπαϊκές χώρες:

Metropolis Net, Διαδικτυακό Κέντρο Σύμπραξης Ιδιωτικού/Δημοσίου Φορέα Εργασίας, Γερμανία

Autonomous Region of Sardinia, Ιταλία

Berlin Senate Department-Δημόσιος φορέας ενσωμάτωσης στην εργασία και στις κοινωνικές σχέ-σεις, Γερμανία

Region of Thessaly, Ελλάδα

Sostra, Ινστιτούτο αξιολόγησης δομικών αναλύσεων, Γερμανία

GSUB, Συμβουλευτική Υπηρεσία παροχής εργασίας σε επιχειρήσεις, Γερμανία

CIOFS, ΜΚΟ ενημέρωσης & εκπαίδευσης εύρεσης εργασίας, Ιταλία

Ballybun job centre, Εθελοντικός Οργανισμός για την εξάλειψη της ανεργίας, Ιρλανδία

Rinova, Κοινωνικός Οργανισμός Σχεδιασμού, ανάπτυξης, εφαρμογής, αξιολόγησης Δια Βίου Μά-θησης

Eurocircle, Γαλλικός Οργανισμός Ενημέρωσης Εργασίας σε νέους

Dimitra, ΚΕΚ, Ελλάδα

JOBIRI, Ιταλικό διαδικτυακό κέντρο συμβουλευτικής & εύρεσης εργασίας, Ιταλία

 

Ο ρόλος της Περιφέρειας Θεσσαλίας

 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμβάλλει στον καθορισμό των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών για τις δράσεις που προβλέπονται σε αυτό, με συντονισμό με τους άλλους δημόσιους φορείς, που εμπλέκονται στο GEGS.

 

Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έργου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει αναπτύξει μια στρατηγική για τη συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών ενδιαφερομένων και ομάδων-στόχων. Η εκτεταμένη γνώση και η δικτύωση της Περιφέρειας έχει διασφαλίσει την προώθηση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου στο ευρύ κοινό σε ευρωπαϊκές και εθνικές εκδηλώσεις παρουσίασης. Θα αναπτυχθούν επίσης ισχυρές σχέσεις με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και φορείς χάραξης πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, στοχεύοντας στη διασφάλιση της ευρύτερης δημοσιότητας.

 

Οι δυο πλατφόρμες υλοποίησης του έργου είναι οι εξής :

 

GeGS – GOOD GUIDANCE STORIES 2.0 https://goodeguidance.eu/el/

Μια μοναδική διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης που περιλαμβάνει 19 ψηφιοποιημένες διαδραστικές μελέτες περιπτώσεων, που καλύπτουν κάθε μία από τις 19 ικανότητες «Επαγγελματισμός επαγγελματικής καριέρας» (Cedefop). Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης διευκολύνει τη μάθηση μέσω της Κοινότητας Πρακτικής για την ανταλλαγή ιδεών, την επίλυση προβλημάτων και την ανταλλαγή αποτελεσματικών πρακτικών.

 

JOBIRI https://portale.jobiri.com/el/user/signup

Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας Jobiri AI GeGS χρησιμοποιεί το σύστημα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας που βασίζεται στο Jobiri AI (Artificial Inteligence), διεθνώς αναγνωρισμένο ως καινοτόμο, αποτελεσματικό και πρωτοποριακό. Τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Περιφερειών και της κοινότητας των επαγγελματιών, που συμμετέχουν στο έργο.

trikalanews
Author: trikalanews

Share:
Στο ΔΣ του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας ο Δήμαρχος Τρικκαίων

Στο ΔΣ του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας ο Δήμαρχος Τρικκαίων

Ο Νίκος Σακκάς, Δήμαρχος Τρικκαίων και Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, συμμετέχει στον νέο Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας …
Προειδοποίηση σε κτηνοτρόφους Τρικάλων για επερχόμενους κεραυνούς

Προειδοποίηση σε κτηνοτρόφους Τρικάλων για επερχόμενους κεραυνούς

Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Τρικκαίων για προστασία ζώων και πολιτών ενόψει καταιγίδων …