Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το διχαστικό και ανεφάρμοστο καθηκοντολόγιο των νοσηλευτών

Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το διχαστικό και ανεφάρμοστο καθηκοντολόγιο των νοσηλευτών, με πρωτοβουλία του Α. Ξανθού

 ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: Καθηκοντολόγιο νοσηλευτών που αγνοεί την πραγματικότητα, διχάζει τους εργαζόμενους και αποδιοργανώνει  τη λειτουργία των δημόσιων  δομών υγείας

Η Κυβέρνηση της ΝΔ και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αποφάσισαν  να μεταβάλουν  το καθηκοντολόγιο των νοσηλευτριών και νοσηλευτών με άκρως προβληματικό τρόπο, δηλαδή χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με το σύνολο των νοσηλευτικών φορέων, χωρίς όραμα για την ουσιαστική αναβάθμιση της νοσηλευτικής υπηρεσίας, χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της εφαρμογής του και τις παρενέργειες στην καθημερινή λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, με δύο διαδοχικά ΦΕΚ τα οποία δημοσιεύθηκαν μέσα στον Αύγουστο καθορίζεται το καθηκοντολόγιο των βοηθών νοσηλευτών/τριών  (Φ.Ε.Κ. 4209/08-08-2022) και το αντίστοιχο  των νοσηλευτών/τριών   (Φ.Ε.Κ. 4262/10-08-2022).

Το πρώτο ΦΕΚ απαξιώνει το ήδη παρεχόμενο έργο των ΔΕ νοσηλευτών/τριών υποβαθμίζοντας  τους ουσιαστικά σε βοηθούς θαλάμων, ενώ τους αφαιρεί στην πράξη τη δυνατότητα διενέργειας νοσηλευτικών πράξεων (αναφέρεται ρητά ότι «σκοπός του βοηθού νοσηλευτή είναι η παροχή βασικής νοσηλευτικής  φροντίδας στους ασθενείς υπό την επίβλεψη των νοσηλευτών») .

Το δεύτερο ΦΕΚ, αποτελεί  ένα κακέκτυπο  του αποτυχημένου  σχεδίου καθηκοντολογίου του 2015 (επί Υπουργίας Βορίδη), παραγνωρίζοντας τις μείζονες μεταβολές στην Νοσηλευτική Υπηρεσία, τόσο στον εκπαιδευτικό (ανωτατοποίηση ΤΕΙ) όσο και στον υγειονομικό τομέα (εμπειρία της πανδημία Covid-19). Σε σύγκριση με το ΦΕΚ 3576/2015 που αποσύρθηκε λίγο πριν τις εκλογές,  έχουν  αφαιρεθεί πολλές αρμοδιότητες  της νοσηλευτικής υπηρεσίας, τόσο μέσα στα νοσοκομεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα νοσηλευτικά πρωτόκολλα, όσο και στην  κοινότητα.

Επομένως, τα νέα Φ.Ε.Κ. 4209/08-08-2022 και 4262/10-08-2022 αντί να επιλύσουν τα υφιστάμενα προβλήματα του νοσηλευτικού κλάδου, προκαλούν νέες εργασιακές ανισότητες υποβαθμίζοντας το ρόλο και περιστέλλοντας το έργο των ΔΕ νοσηλευτών,  ενώ ταυτόχρονα υπονομεύουν την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στο δημόσιο σύστημα υγείας βάζοντας προαπαιτούμενα  που δεν μπορούν να εφαρμοστούν, ειδικά σε μια περίοδο δραματικής υποστελέχωσης των νοσηλευτικών τμημάτων σε όλη τη χώρα . Οι  ρυθμίσεις αυτές  έχουν ήδη δημιουργήσει σοβαρές παρενέργειες στην καθημερινότητα του ΕΣΥ (πχ οι Νοσηλευτικές Υπηρεσίες των νοσοκομείων αδυνατούν να εκπονήσουν προγράμματα κάλυψης των κλινικών και τμημάτων με τις νέες προϋποθέσεις), ενώ έχουν ήδη υπάρξει οι πρώτες αντιδράσεις (βλ. ανακοίνωση ΠΟΕΔΗΝ 23/8/2022 που ζητά την αναστολή εφαρμογής τους και την τροποποίηση των ΦΕΚ). Είναι προφανές ότι οι διατάξεις των ΦΕΚ αγνοούν την πραγματικότητα στο ΕΣΥ , λειτουργούν διχαστικά στο εργασιακό περιβάλλον σε μια φάση υγειονομικής κρίσης που απαιτεί συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ του προσωπικού, και εξυπηρετούν μόνο τα συντεχνιακά συμφέροντα συγκεκριμένων προνομιακών συνομιλητών του Υπουργείου Υγείας.  Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν μόνο τις δημόσιες και όχι τις ιδιωτικές δομές υγείας .

Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει επεξεργαστεί και διαβουλευτεί με τη νοσηλευτική κοινότητα ένα συγκεκριμένο  πλαίσιο προγραμματικών  θέσεων( «Νέα Νοσηλευτική Προγραμματική Συμφωνία»)  οι οποίες απαντούν στα οξυμμένα προβλήματα της νοσηλευτικής υπηρεσίας και συνοψίζονται σε έξι άξονες:

  1. Στελέχωση με μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτών, μηχανισμός αυτόματης αναπλήρωσης των ετήσιων αποχωρήσεων, μονιμοποίηση συμβασιούχων που υπηρετούν ήδη στις Δημόσιες Δομές Υγείας και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Άμεση επιστροφή των νοσηλευτών/τριών που βρίσκονται σε αναστολή.

2.Μισθολογική αναβάθμιση των νοσηλευτών και του υπόλοιπου προσωπικού  και ένταξη στα ΒΑΕ.

3.Ενιαίος Νοσηλευτικός κλάδος που θα συμπεριλαμβάνει τις σημερινές διακριτές κατηγορίες νοσηλευτών των (ΠΕ-ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β. Νοσηλευτών (ΔΕ).

4.Νέο θεσμικό πλαίσιο για την ΕΝΕ με εκδημοκρατισμό της λειτουργία της.

5.Κρίσεις Νοσηλευτικής Υπηρεσίας με διαφάνεια,  ισονομία και αξιοκρατία.

6.Επίλυση Θεσμικών, Επαγγελματικών & Εκπαιδευτικών ζητημάτων (λειτουργία του ΕΣΑΝ και των Νοσηλευτικών Επιτροπών (ΝΟΕ), θεσμικό πλαίσιο για τοποθετήσεις και μετακινήσεις του νοσηλευτικού προσωπικού, νοσηλευτική συνεχιζόμενη εκπαίδευση κ.α.)

Επειδή, ο κλάδος των νοσηλευτών/τριών  έχει κομβικό ρόλο στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας

Επειδή σε μια περίοδο συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης και επαγγελματικής εξουθένωσης του νοσηλευτικού προσωπικού, αυτό που χρειάζεται είναι εργασιακό κλίμα καλής συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζομένων όλων των κατηγοριών και όχι ανισότιμη μεταχείριση , διχαστικές πρακτικές και υπονόμευση της κοινής προσπάθειας για την καλύτερη δυνατή φροντίδα του ασθενή

Επειδή, τα 2 ΦΕΚ για το καθηκοντολόγιο των νοσηλευτών/τριών ναρκοθετούν πλήρως την προοπτική του ενιαίου νοσηλευτικού κλάδου και θα  δημιουργήσουν τεράστια λειτουργικά προβλήματα στην καθημερινότητα της νοσηλευτικής υπηρεσίας

Επειδή το νοσηλευτικό επάγγελμα χρειάζεται έμπρακτη στήριξη και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό  εργασιακής-μισθολογικής-εκπαιδευτικής αναβάθμισης του νοσηλευτικού προσωπικού

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Θα αναστείλει την εφαρμογή των δύο Υπουργικών Αποφάσεων για το νοσηλευτικό καθηκοντολόγιο που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα σε ΦΕΚ , δρομολογώντας ταυτόχρονα ανοικτό διάλογο από «μηδενική βάση» με το σύνολο της νοσηλευτικής κοινότητας
  2. Θα επεξεργαστεί ένα σχέδιο συνολικής αναβάθμισης της νοσηλευτικής υπηρεσίας στο ΕΣΥ , αντιμετωπίζοντας τα οξυμμένα προβλήματα στελέχωσης, επαγγελματικής εξουθένωσης,   χαμηλών αποδοχών, μη ένταξης των νοσηλευτών/τριών στα ΒΑΕ , ανυπαρξίας  συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και μη διενέργειας κρίσεων για τις θέσεις ευθύνης ; 

 Ο ερωτών βουλευτής

Ξανθός Ανδρέας

Trikalanews
Author: Trikalanews

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή