Συγκρότηση Επιτροπών για τους Δασικούς Χάρτες στα Τρίκαλα

By: trikalanews
24 Σεπ 2019 12:39

Κάνουμε γνωστό στους πολίτες του Νομού Τρικάλων ότι με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας έγινε η συγκρότηση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Ε.Π.Ε.Α) επί του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη που αναρτήθηκε για το σύνολο της περιοχής αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Τρικάλων.

Συγκεκριμένα συγκροτήθηκαν (3) τρείς επιτροπές, η χωρική δε αρμοδιότητα κάθε επιτροπής θα καθορισθεί από τη Δ/νση Δασών Ν.Τρικάλων, λαμβάνοντας υπόψη της ταξινόμησης των προς εξέταση υποθέσεων (αντιρρήσεων, πρόδηλων σφαλμάτων)και με κύριο μέλημα την κατανομή τους κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των επιτροπών.

Έδρες των εν λόγω επιτροπών ορίσθηκαν για μεν την 1η και την 3η η έδρα του Δασαρχείου Τρικάλων και για τη 2η επιτροπή η έδρα του Δασαρχείου Καλαμπάκας.

Οι υποθέσεις που θα κληθούν να εξετάσουν ανέρχονται σε περί τις 6.000 (αντιρρήσεις, πρόδηλα σφάλματα) επί του αναρτημένου δασικού χάρτη περιοχής αρμοδιότητας Τρικάλων.

Αφήστε το σχόλιό σας

trikalanews