ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας: Το ΣΒΑΚ Λάρισας χρειάζεται αναθεώρηση

1 Dec 2020 Θεσσαλια

– Δέσμη προτάσεων για την προσβασιμότητα υγειονομικών και εκπαιδευτικών «κόμβων»

– Ειδική μέριμνα για την ασφαλή προσβασιμότητα των σχολικών μονάδων σε όλη την πόλη

Τον άμεσο προγραμματισμό για την αναθεώρηση του Σχεδίου ΒΑΚ της Λάρισας ζητά η διοίκηση του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του Σχεδίου ως σήμερα, αλλά και για να συμπεριληφθούν όποιες προτάσεις συμβάλλουν στους μακροπρόθεσμους στόχους για την πόλη. Το αίτημα της διοίκησης του φορέα έρχεται σε συνέχεια τόσο των επισημάνσεων από την ειδική μελέτη αξιολόγησης των ΣΒΑΚ από Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ-ΚΔΘ, όσο και την πρωτοβουλία του ίδιου του Τεχνικού Επιμελητηρίου για την κατάθεση προβληματισμών-προτάσεων για το ΣΒΑΚ Λάρισας.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, προβλέπεται αναθεώρηση των ΣΒΑΚ στην πενταετία, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, ενώ επίσης προβλέπεται ότι ο προγραμματισμός αναθεώρησης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τη δεκαετία. Όπως υπογραμμίζει σχετικά η διοίκηση του ΤΕΕ-Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, «με δεδομένο ότι φέτος (2020) λήγει η πενταετία, πρέπει άμεσα να προγραμματιστεί η αναθεώρηση του Σχεδίου, προκειμένου να διερευνηθεί αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι έως σήμερα, αλλά και για να συμπεριληφθούν οποιεσδήποτε προτάσεις συμβάλλουν στους μακροπρόθεσμους στόχους του».

Παράλληλα, το ΤΕΕ-Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας καταθέτει δέσμη προτάσεων για την προσβασιμότητα υγειονομικών και εκπαιδευτικών «κόμβων» της Λάρισας, ενώ εντοπίζει σημαντικές ελλείψεις στην προσβασιμότητα και απρόσκοπτη μετακίνηση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, καθώς και στην προσβασιμότητα των σχολικών μονάδων -ζήτημα που οφείλει να αποτελεί ειδική ενότητα στα εκπονούμενα και υλοποιούμενα Σχέδια ΒΑΚ.

Προσβασιμότητα υγειονομικών και εκπαιδευτικών «κόμβων»

Σύμφωνα με το πόρισμα της ΟΕ του ΤΕΕ-Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας για τα «Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας: Νομικό Πλαίσιο – Η Διεθνής και Ελληνική εμπειρία – Συγκριτική Αξιολόγηση», το ΣΒΑΚ δεν εξετάζει την προσβασιμότητα σε σημαντικούς χώρους, οι οποίοι συγκεντρώνουν πλήθος πολιτών καθημερινά, όπως η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Σύμφωνα με το ΤΕΕ-ΚΔΘ, δεν αρκεί η δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων και θα πρέπει να βελτιωθεί η προσβασιμότητα αυτών των χώρων, μέσω καλύτερων και συχνότερων δρομολογίων των ΜΜΜ. Προτείνεται και η διερεύνηση νέου ενδιάμεσου επιβατικού σταθμού του ΟΣΕ στο ύψος του Νέου Κοιμητηρίου, με σύνδεση μέσω ΜΜΜ με Πανεπιστημιακό Γ.Ν.Λ, Βιόπολη, Γαιόπολη, Αβερώφειο Γεωργική Σχολή.

Προσβασιμότητα Σχολικών Κτιρίων

Το θέμα της προσβασιμότητας των σχολικών κτιρίων απασχολεί τη διοίκηση του ΤΕΕ-Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας ήδη από το 2018, οπότε και με σχετική επιστολή είχε ζητηθεί από τον Δήμο Λαρισαίων ενημέρωση για το εάν έχουν υλοποιηθεί ή εάν προγραμματίζονται, στο άμεσο μέλλον, μελέτες και έργα, ώστε η προσβασιμότητα των σχολικών κτιρίων να εναρμονίζεται με τη σχετική νομοθεσία και η πρόσβαση των μαθητών στα σχολεία τους να γίνεται με ασφάλεια.

Στο πόρισμα της μελέτης της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ-ΚΔΘ για το ΣΒΑΚ Λάρισας αναφέρει πως υπάρχουν μεγάλα σχολικά συγκροτήματα τόσο στην περιοχή του κέντρου όσο και στον ευρύτερο κεντρικό τομέα της πόλης (ΠΜ1), το σχέδιο ΒΑΚ όμωςδεν τα μελετά ως μια ειδική κατηγορία χρήσης και δεν προτείνει ειδικά συγκεκριμένα μέτρα βελτίωσης της προσβασιμότητάς τους. Προτείνεται σε μελλοντική αναθεώρηση του ΣΒΑΚ Λάρισας, να ενταχθούν προτάσεις ειδικά για την προσβασιμότητα των σχολικών μονάδων και συγκροτημάτων.

Μετακίνηση πληθυσμιακών ομάδων

Όπως περιγράφεται και από την Ομάδα Εργασίας, το ΣΒΑΚ Λάρισας δεν αντιμετωπίζει σειρά ζητημάτων που αφορούν σε καθημερινές ή περιστασιακές ανάγκες διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων, όπως είναι επισκέπτες της πόλης για λόγους τουριστικούς ή ενδιάμεσου σταθμού, επισκέπτες της πόλης για λόγους ανάγκης (δημόσια υπηρεσία), φοιτητές (τελικός προορισμός: εκπαιδευτική μονάδα), ασθενείς και συνοδοί (τελικός προορισμός: μονάδα υγείας), εργαζόμενοι κάτοικοι ή μη κάτοικοι της πόλης (τελικός προορισμός (μονάδα υγείας).

Ανεξαρτήτως πληθυσμιακής ομάδας, το ΣΒΑΚ για την πόλη της Λάρισας δεν αντιμετωπίζει τα εξής θέματα: την απουσία χώρων στάθμευσης στους χώρους ΟΣΕ και ΚΤΕΛ, την έλλειψη διασύνδεσης των διαφορετικών ΜΜΜ (σταθμός τρένων με σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων που είναι διάσπαρτοι στην πόλη), την απουσία σύνδεσης, μέσω ΜΜΜ, αξιοθέατων εκτός του κέντρου (Διαχρονικό), την έλλειψη οριζόντιας-κάθετης σύνδεσης μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών (π.χ. Δήμος ή Περιφέρεια με αποκεντρωμένη διοίκηση, δικαστήρια), την έλλειψη απευθείας σύνδεσης, μέσω ΜΜΜ, μεταξύ ΟΣΕ-ΚΤΕΛ και εκπαιδευτικών μονάδων (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).

Προτάσεις

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων η διοίκηση του ΤΕΕ-Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας προτείνει:

  • Τη διερεύνηση των χώρων στάθμευσης που έχει προτείνει το ΤΕΕ (σε 11 σημεία)
  • Τη διερεύνηση κατασκευής και λειτουργίας, στους χώρους του ΟΣΕ, χώρων στάθμευσης από τον ίδιο τον ΟΣΕ
  • Συχνά δρομολόγια ΜΜΜ και παράλληλα εύρεση ενός σημείου για μεταφορά εκεί όλων των δικτύων μεταφορών
  • Νέα δρομολόγια ΜΜΜ με κατεύθυνση τα αξιοθέατα εκτός του κέντρου της πόλης για την ανάδειξή τους.
  • Αποκέντρωση των υπηρεσιών, με μεταφορά τους σε ενιαίο χώρο εξυπηρέτησης
  • Τη δημιουργία νέου επιβατικού σταθμού του ΟΣΕ στο ύψος του Νέου Κοιμητηρίου και διασύνδεση μέσω συγκοινωνίας με τον σταθμό ΚΤΕΛ, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, και τις εκπαιδευτικές μονάδες.
admins
Author: admins

Share:
Έφυγε από τη ζωή η Ευαγγελία Αγγελοπούλου

Έφυγε από τη ζωή η Ευαγγελία Αγγελοπούλου

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας, Ευαγγελίας Νικ. Αγγελοπούλου …
Καμίνι η χώρα το επόμενο τριήμερο

Καμίνι η χώρα το επόμενο τριήμερο

Μικρή Υποχώρηση της Θερμοκρασίας από την Επόμενη Εβδομάδα …
To Περιφερειακό Συμβούλιο υιοθέτησε το ψήφισμα των κατοίκων του Βλοχού Καρδίτσας για μετεγκατάστασή

To Περιφερειακό Συμβούλιο υιοθέτησε το ψήφισμα των κατοίκων του Βλοχού Καρδίτσας για μετεγκατάστασή

Η μερική ή ολική μετεγκατάσταση είναι θέμα ολοκληρωμένης μελέτης από τα συναρμόδια υπουργεία …