Τεχνικός ασφαλείας: Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε

Ποιά είναι η νομοθεσία σχετικά με τον τεχνικό ασφαλείας;
 

Σύμφωνα με τον νόμο 3950/2010, ο οποίος προάγει την εφαρμογή μέτρων με σκοπό την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων,όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να συνεργάζονται με τεχνικό ασφαλείας, ανεξάρτητα από το πλήθος των εργαζομένων που απασχολούν. Τεχνικός ασφαλείας είναι εξωτερικός συνεργάτης της επιχείρησης και είναι υπεύθυνος για θέματα υγείας ή υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στο χώρο του εργασιακού περιβάλλοντος.
 

 Σε ποιες επιχειρήσεις είναι απαραίτητο ο  τεχνικός ασφαλείας;
 

Όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από έναν εργαζόμενο και πάνω πρέπει να συνεργάζονται με τεχνικό ασφαλείας. Άρα το ζήτημα του τεχνικού ασφαλείας απασχολεί το μεγαλύτερο μέρος του επιχειρησιακού κύκλου. Η μόνη διαφοροποίηση σχετικά με τις επιχειρήσεις, έγκειται στην κατηγορία κινδύνου στην οποία ανήκουν.
 
Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται με κριτήριο τον βαθμό της επικινδυνότητάς τους σε τρεις κατηγορίες. Στην Α’ Κατηγορία εντάσσονται επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό επικινδυνότητας, στη Β’ Κατηγορία εντάσσονται επιχειρήσεις με μέτριο βαθμό επικινδυνότητας, ενώ στη Γ’ Κατηγορία ανήκουν οι επιχειρήσεις με χαμηλή επικινδυνότητα.
 

Ποιές είναι οι αρμοδιότητες που έχει ο τεχνικός ασφαλείας;

""

Ουσιαστικά παρέχει συμβουλές στον εργοδότη για θέματα σχετικά με:
 
Τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη κατασκευή των εγκαταστάσεων.
 

 • Την εισαγωγή καινοτόμων παραγωγικών μεθόδων.
   
 • Την καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας παραγωγής.
   
 • Την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για την εν λόγω επιχείρηση.
   
 • Τη διαμόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντος και των θέσεων εργασίας.
   
 • Τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τήρηση της υγιεινής και την αποφυγή των εργατικών ατυχημάτων στο εργασιακό περιβάλλον. Σε περίπτωση ατυχήματος ερευνά τα αίτια από τα οποία προκλήθηκε και επεξεργάζεται τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν με σκοπό την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.
   
 • Τους κινδύνους που διατρέχουν οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τους και ενημερώνει τον προϊστάμενο ή το διευθυντή του τμήματος.
   
 • Την επιλογή και τον έλεγχο αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας.
   
 • Τον έλεγχο για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων,πριν τεθούν σε λειτουργία.
   
 • Την τήρηση των κανόνων υγιεινής από τους εργαζομένους.
   
 • Την εποπτεία για την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας.
   

Προσόντα που πρέπει να έχει ο τεχνικός ασφαλείας

Θα πρέπει να διαθέτει:

Πτυχίο Πολυτεχνείου ή ισότιμου εκπαιδευτικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού, με αντικείμενο σχετικό με την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης του επαγγέλματος.

Πτυχίο από πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού με σχετικό αντικείμενο σπουδών ή πτυχίο από τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ισότιμης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού ή σχολής πρώην υπομηχανικών.

Απολυτήριο από τεχνικό λύκειο ή κάποιας άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής σχολής.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων, των οποίων η διάρκεια πρέπει να καλύπτει 100 ώρες το ελάχιστο.
 

Πόσες ώρες ετησίως πρέπει να απασχολείται ο τεχνικός ασφαλείας;

 
Οι ώρες που πρέπει να απασχολείται καθορίζονται απο το Π.Δ.294/85 ( άρθρο 3). Οι συντελεστές που δίνονται στο άρθρο πολλαπλασιαζόμενοι με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί η επιχείρηση, δίνουν το ελάχιστο όριο ωρών που υποχρεούται να απασχολείται ο  τεχνικός ασφαλείας για κάθε κατηγορία επικινδυνότητας. Οι ώρες αυτές πρέπει να κατανέμονται ισομερώς κάθε μήνα με συμφωνία μεταξύ του εργοδότη και της Επιτροπής εργασίας. Οι ώρες αυτές δεν μπορεί να είναι λιγότερες από 25 για επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 20 άτομα, 50 ώρες για επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 50 άτομα και 75 ώρες για επιχειρήσεις με προσωπικό πάνω από 50 άτομα. Εξαίρεση αποτελούν κάποιοι κλάδοι εποχιακής απασχόλησης για τους οποίους υπάρχει σχετική νομοθεσία.
 

Μπορεί ο εργοδότης να γίνει τεχνικός ασφαλείας;

 
Σε ορισμένες περιπτώσεις ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να γίνει τεχνικός ασφαλείας στην επιχείρηση του ή να ορίσει ως τεχνικό ασφαλείας κάποιον από τους εργαζόμενους της επιχείρησης. Αυτό προϋποθέτει ότι το άτομο που θα αναλάβει τα καθήκοντα του τεχνικού πρέπει οι σπουδές του να είναι ανάλογες με αυτές που προβλέπει η νομοθεσία σχετικά με τα προσόντα των τεχνικών ασφαλείας. Επίσης, η επιχείρηση πρέπει να ανήκει στη Β’ ή Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας και να απασχολεί μέχρι 50 εργαζόμενους.
 

Πότε μια επιχείρηση υποχρεούται να έχει γιατρό ασφαλείας;

 
Σύμφωνα με το νόμο 1568/85 οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από  50 εργαζομένους είναι υποχρεωμένες να συνεργάζονται και με γιατρό ασφαλείας. Ο γιατρός ασφαλείας πρέπει και ο τεχνικός ασφαλείας, πρέπει να είναι σε συνεργασία κάνοντας κοινούς ελέγχους στα πλαίσια της επιχείρησης. Τέλος, είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με τους εκπροσώπους του εργατικού δυναμικού της επιχείρησης, να τους ενημερώνουν και να παρέχουν συμβουλές για θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
 

Γιατί να επιλέξω το MyConstructot.gr για συμβόλαιο Τεχνικού Ασφαλείας;

 
Στην πλατφόρμα μας μπορείτε να βρείτε έμπειρους και οικονομικούς τεχνικούς ασφαλείας. Ακόμη στην περίπτωση που βρίσκεστε εκτός Αττικής, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά για τεχνικός ασφαλείας Θεσσαλονίκη από την πλατφόρμα μας και να κλείσετε το ραντεβού σας. Οι τεχνικοί ασφαλείας του καταλόγου μας μπορούν να σας συμβουλέψουν σχετικά με τις ανάγκες της επιχείρησής σας αλλά και του προσωπικού σας. Μπείτε στον κατάλογο μας, επιλέξτε τον επαγγελματία που επιθυμείτε και επωφεληθείτε των ανταγωνιστικών μας τιμών στα συμβόλαια τεχνικού ασφαλείας.
 Αφήστε το σχόλιό σας

trikalanews

©2020 Trikalanews from TNEWSGROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή