Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».