Το 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων στην Ρουμανία

Με το πρόγραμμα Erasmus+/”Fit 4 Life”