ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Το ἐν παραλλήλῳ κινούμενον προς το Σύνδρομον τῆς Στοκχόλμης .

Το σύνδρομον εἶναι ἕνα σύνολον κλινικῶν συμπτωμάτων και σημείων ἐπιπαραδείγματι σύνδρομον χρονίας κοπώσεως , μεταβολικόν σύνδρομον κ.λ.π.

Το σύνδρομον τῆς Στοκχόλμης εἶναι ἕνα ψυχολογικόν φαινόμενον κατά το ὁποῖον οἱ ὅμηροι ἐκφράζουν συμπάθειαν και συμπόνοιαν και ἔχουν συναισθήματα προς τους ἀπαγωγεῖς τους μερικές φορές σε σημεῖο που να ὑπερασπίζονται καί να ταυτίζονται με τους ἀπαγωγεῖς .Αὐτά τα συναισθήματα θεωροῦνται παράλογα ὑπο το πρῖσμα τοῦ κινδύνου ἤ ρίσκου που ὑπέστησαν τα θύματα .

Εἰς το παρόν γράφημα δεν ἀσχολούμεθα με το παραβατικόν ἐν γένει σύνδρομον με το oποῖον ἀσχολεῖται ἐκτενῶς το FBI .Ἐμεῖς ἀσχολούμεθα ἐν συντομίᾳ με το φαινόμενον τῆς παθολογικῆς συμπεριφορᾶς τῶν ἀγρίως φορολογούμενων ἑλλήνων ἀπέναντι εἰς την ληστρικήν συμπεριφοράν τῶν οἰκονομολόγων εἰσαγωγῆς .

Την τελευταῖαν τριακονταετίαν διάσημοι οἰκονομολόγοι ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ προερχόμενοι ὑπέβαλον εἰς περιέργους οἰκονομικάς θεραπείας τους ἕλληνες , ποῖος δεν ἐνθυμεῖται το πασίγνωστον οἰκονομικόν σύνθημα << Τσοβόλα δῶστα ὅλα >> το ὁποῖον ἐξαπέλυσεν ὁ μέγας οίκονομολόγος Ἀνδρέας Παπανδρέου και προσκαίρως ἐνεφανίσθη ἀκατανόητος οἰκονομική εὐημερία ἀποδεκτή ἀπο ὅλους ἤ σχεδόν ὅλους .Ἡ οἰκονομική θεωρία << Τσοβόλα δῶστα ὅλα >> ἦτο γνωστή στους ἕλληνες τοῦ μεσοπολέμου ὅτε ἐνεφανίσθη χωρικός τις ἐκ χωρίου τῆς Πίνδου , ὁ Θωμᾶς Καραθωμᾶς ὁ ὁποῖος ἐξηγοῦσε πῶς ὅλοι οἱ ἕλληνες μποροῦν να γίνουν πλούσιοι θέτοντες σε λειτουργία μια μηχανή που να φτιάχνει νομίσματα και να ἐκτυπώνει χαρτονομίσματα .Ὁ ἴδιος παρεσύρθη ἀπο την δίνην τοῦ πολέμου , την θεωρίαν του ὅμως ἀντέγραψαν οἱ Γερμανοί με τα Ἑλληνικά μάρκα και οἱ ἕλληνες με τα Ραλλικά χρήματα .©2020 Trikalanews from TNEWSGROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή