Το ΑΤΕΙ Θεσσαλίας έτοιμο να συμμετάσχει στην εκπαίδευση των αγροτών

Στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης, για την ίδρυση πρότυπου Κέντρου Αγροτικής Εκπαίδευσης στην Λάρισα, το ΤΕΙ Θεσσαλίας δεν επιτρέπεται και δεν μπορεί να αποκλεισθεί  και να μείνει έξω από τους φορείς που θα συμμετάσχουν διότι έχει ένα από τα καλύτερα αγροκτήματα 1.000 στρεμμάτων με σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό, Γεωργικό και λοιπό εξοπλισμό και μπορεί να λειτουργήσει ως Κέντρο Εκπαίδευσης  άμεσα,  εφόσον εξασφαλισθούν  οι λειτουργικές δαπάνες.

Θα παρακαλούσα  ο κ. Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κόκκαλης μαζί με τις Κρατικές Αρχές που έχουν την ευθύνη του σχεδιασμού και οργάνωσης και  μαζί με τους φορείς που θα συμμετάσχουν, να κάνουν μια επίσκεψη  στο Αγρόκτημα του ΤΕΙ Θεσσαλίας για να δουν από κοντά τις υπάρχουσες υποδομές.

Γνώμη και άποψή μου είναι ότι ,δεν μπορείς να αποκλείσεις κάποιον εάν δεν γνωρίζεις τι μπορεί να σου προσφέρει και τι δυνατότητες έχει και μάλιστα όταν είναι ένα  Κρατικό Ίδρυμα με έτοιμες υποδομές.

Πιστεύω ότι αυτό δεν έγινε σκόπιμα, διότι το ίδρυμά μας έχει τις καλύτερες σχέσεις και επαφές και ήδη συνεργάζεται από χρόνια  και μάλιστα οι μαθητές της Αβερωφείου επισκέπτονται τακτικά τα εργαστήρια των Τεχνολόγων Γεωπόνων, σιτίζονταν για πολλά χρόνια στο εστιατόριο του ΤΕΙ  και είχαν και πρόσβαση στις αθλητικές μας εγκαταστάσεις. Με το Δήμο Λαρισαίων έχουμε ήδη πρωτόκολλο συνεργασίας. Με τον Δήμαρχο Λαρισαίων κ. Καλογιάννη και με τους αντιδημάρχους (ιδιαίτερα τον κ. Σούλτη  Γεώργιο) και τους λοιπούς υπηρεσιακούς παράγοντες, ως Πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλίας, είχα άψογη συνεργασία σε ό, τι τους χρειάστηκα. Τους ευχαριστώ πολύ γι αυτό.

Για να έχει καλύτερη εικόνα ο αναγνώστης, θα σας κάνω μία επιφανειακή περιγραφή για  ποιό θέμα ομιλώ.

Το αγρόκτημα του ΤΕΙ έχει 2 Τμήματα:

Στο Φυτικό Τμήμα καλλιεργούνται:

Δημητριακά, Κηπευτικά, Κτηνοτροφικές Καλλιέργειες, Αρωματικά και φαρμακευτικά είδη, Δενδροκομία, Αμπελουργία, Κλωστικής κάνναβης.

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ

•    Θερμοκήπια κλασικά (ανοικτού και κλειστού τύπου)

•    Θερμοκήπια γεωθερμίας  

•    Θερμοκήπιο Αεροπονίας  ( οι ρίζες χωρίς χώμα στον αέρα)

Στο Κτηνοτροφικό Τμήμα υπάρχουν οι παρακάτω σύγχρονες κτηνοτροφικές Μονάδες:

•    25 Αγελάδες Γαλακτοπαραγωγής και κρεατοπαραγωγής

•    100 Πρόβατα

•    30 Χοιρομητέρες  

•    700 πτηνά. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των στάβλων των ΤΕΙ  είναι από τις καλύτερες από πλευράς τεχνολογίας και λειτουργικότητας
και τις οποίες επισκέπτονται τακτικά κτηνοτρόφοι και αποτελούν οδηγό για φτιάξουν και οι ίδιοι τους δικούς τους στάβλους.

•    Κυνοκομείο  αδέσποτων  120 θέσεων, έγινε σε συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων, σε οικόπεδο του ΤΕΙ.

•     Μικροσφαγείο

•     Γεωργικό – Μηχανολογικό – Αρδευτικό – Συλλεκτικό & λοιπό εξοπλισμό της κατεύθυνσης  Μηχανικής Βιοσυστημάτων του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων.

Στεγάζονται σε κτίρια 2.000 τ.μ. και δεν υπάρχει σε κανένα Γεωπονικό Τμήμα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ το μέγεθος και η ποικιλία αυτού του εξοπλισμού.

Όλα τα παραπάνω χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των φοιτητών του ΤΕΙ Θεσσαλίας  (Τμήματα της Γεωπονίας), καθώς και από τους φοιτητές του Κτηνιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με το  οποίο υπογράψαμε πρωτόκολλο συνεργασίας.

Θεωρώ ότι και το Τμήμα Κτηνιατρικής   θα πρέπει να εμπλακεί άμεσα με την Αβερώφειο, όχι μόνο με την  ίδρυση  του Κέντρου Αγροτικής Εκπαίδευσης  για την Θεσσαλία, αλλά να μεταφερθεί το Τμήμα στις  κτιριακές εγκαταστάσεις της Αβερωφείου μετά από την ανακαίνιση τους  και στην Καρδίτσα όπου στεγάζεται σήμερα, να ιδρυθεί ή να μεταφερθεί  ένα Τμήμα ανθρωπιστικών Επιστημών για την ισορροπία της αγοράς όπως  θα λέγανε οι Καρδιτσιώτες.

Το Τμήμα Κτηνιατρικής θα ήταν στην ίδια πόλη (Λάρισα), όπου βρίσκονται τα λοιπά Πανεπιστημιακά Τμήματα : Ιατρικής και Βιοχημείας  της Σχολής Επιστημών και Υγείας και θα εξυπηρετούνταν καλύτερα από πλευράς εργαστηρίων και αγροκτήματος. Οι οριστικές αποφάσεις της μεταφοράς  ανήκουν βέβαια: Στο Τμήμα Κτηνιατρικής, στην Σχολή και στην Σύγκλητο του Παν/μίου Θεσσαλίας . Η θέση μου  είναι καθαρά τεχνοκρατική χωρίς προσωπικά  και πολιτικά συμφέροντα.

Στο υπό ίδρυση πρότυπου Κέντρου Αγροτικής Εκπαίδευσης στην Λάρισα το οποίο σχεδιάζει η Κυβέρνηση,  το ΤΕΙ Θεσσαλίας  μπορεί να προσφέρει και να  λειτουργήσουν άμεσα τα εξής:

Διετή προγράμματα (ΙΕΚ), επιτρέπει ο Ν.4485/2017 στα ΑΤΕΙ, την λειτουργία διετούς κύκλου σπουδών  και θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σε ένα μήνα εξασφαλίζοντας μόνο τα χρήματα των λειτουργικών αναγκών και την έγκριση των προγραμμάτων σπουδών στα  γνωστικά αντικείμενα, τα παρακάτω Τμήματα ως Τεχνικοί: Ζωοτεχνίας, Γεωργικών Μηχανημάτων και αρδεύσεων, Δενδροκομίας , Αρωματικών ,φαρμακευτικών φυτών και αιθέριων ελαίων, Τεχνητής σπερματέγχυσης ,Θερμοκηπίων, Καλλιεργειών αμπελιού  & παραγωγής κρασιών , Λειβαδοπονίας, Δασοπονικών προϊόντων ξυλείας, Μελισσοκομίας και προϊόντων Μελιού, Συσκευασίας – Τυποποίησης & αποθήκευσης Αγροτικών  προϊόντων, Τυροκομίας ( απαιτείται  μικρό τυροκομείο , δαπάνης 250.000€ ) με τρείς ανεξαρτήτους χώρους: Παστερίωσης Γάλακτος, Παραγωγής Γιαουρτιού και τυροκομικών προϊόντων.

Πέραν των διετών προγραμμάτων μπορούν να οργανωθούν ταχύρρυθμα σεμινάρια για τους νέους Αγρότες 200 ωρών.

Τέλος θεωρώ, σπατάλη Κρατικών πόρων την δημιουργία υποδομών στην Αβερώβειο, για την ίδρυση πρότυπου Κέντρου Αγροτικής Εκπαίδευσης στην Λάρισα διότι υπάρχουν όπως ανέφερα άριστες υποδομές στο ΤΕΙ Θεσσαλίας  και θα μπορούσε το Υπουργείο να ξοδέψει τα χρήματα σε κάτι  άλλο που δεν υπάρχει στο ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Την πρωτοβουλία της οργάνωσης και της εκτέλεσης την έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ιδιαίτερα ο Υφυπουργός κ. Κόκκαλης Βασίλειος ο οποίος θα πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες  και να καλέσει τους φορείς που μπορούν να εμπλακούν για να  συζητήσουν και να προσφέρει ο καθένας επ’  ωφελεία  της Εκπαίδευσης του πρωτογενούς τομέα της Θεσσαλίας.

Δρ. Παναγιώτης Γούλας
Πρ. Πρύτανης του ΤΕΙ Θεσσαλία

 



Αφήστε το σχόλιό σας

trikalanews

©2020 Trikalanews from TNEWSGROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή