Τρίκαλα: Ανοιχτή επιστολή των συλλόγων Εκπαιδευτικών και Καθηγητών προς τους γονείς

Αγαπητοί γονείς,

Είναι αυτονόητο πως κάθε γονέας επιθυμεί και προσπαθεί για την όσο το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση για το παιδί του. Το ίδιο οφείλουμε, προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε και εμείς ως εκπαιδευτικοί.

Τα παιδιά σας είναι οι μαθητές μας. Είναι οι αυριανοί πολίτες που θα αφήσουν το αποτύπωμά τους στην κοινωνία.

Έχουμε λοιπόν ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί τον ίδιο στόχο. Να προετοιμάσουμε τα παιδιά έτσι ώστε να πετύχουν τους προσωπικούς τους στόχους, αλλά και να φτιάξουν και να ζήσουν σε έναν κόσμο καλύτερο.

Σε μια κοινωνία που η ζωή και το μέλλον όλων των παιδιών θα έχει την ίδια αξία. Είναι χρέος μας λοιπόν να υπερασπιστούμε το δωρεάν, ισότιμο, ποιοτικό, δημόσιο σχολείο για όλους. Ένα σχολείο που θα δίνει ίσες ευκαιρίες, θα παρέχει ολόπλευρη μόρφωση, γνώσεις και αξίες.

Χωρίς αποκλεισμούς και κατηγοριοποιήσεις. Το τελευταίο διάστημα, μετά την Υπουργική Απόφαση της κ. Κεραμέως, άνοιξε η συζήτηση για τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία και στον νομό μας με τη δημόσια τοποθέτηση και της βουλευτού της Ν.Δ. Κατερίνας Παπακώστα.

Οι Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης προθυμοποιήθηκαν να υλοποιήσουν την ΥΑ αν και δεν ήταν υποχρεωμένοι να το πράξουν.

Πρότειναν να χαρακτηριστούν Πειραματικά και Πρότυπα κάποια σχολεία στον νομό, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των συλλόγων διδασκόντων και χωρίς να έχει προηγηθεί η ενημέρωση των γονέων αυτών των σχολείων. Η τακτική του Υπουργείου Παιδείας να προταθούν με διαδικασίες αστραπιαίες κάποιες σχολικές μονάδες δεν ήταν τυχαία και αποδεικνύει πως, παρά τα όσα δηλώνουν δημόσια κυβερνητικοί παράγοντες για το «όφελος» που θα προκύψει, φοβούνται τις συνολικές αντιδράσεις της κοινωνίας, όταν αποκαλυφθούν οι πραγματικές συνέπειες για τα συγκεκριμένα σχολεία, αλλά κυρίως για «το όραμα» και τις επιδιώξεις της κ. Κεραμέως και της κυβέρνησης για όλη τη δημόσια εκπαίδευση.

Εμείς ως εκπαιδευτικοί είμαστε αντίθετοι με την ΥΑ αλλά και με τη μεθόδευση που ακολουθήθηκε για την υλοποίησή της. Αρχικά γιατί θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες για τους μαθητές που φοιτούν ήδη στα σχολεία, πριν χαρακτηριστούν Πειραματικά και Πρότυπα, επειδή:

Οι μαθητές χάνουν το δικαίωμά τους να συνεχίσουν αυτοδικαίως στο σχολείο της γειτονιάς τους στο οποίο φοιτούν λόγω διεύθυνσης κατοικίας.

Για να παραμείνουν στο ίδιο σχολείο, μετά τον χαρακτηρισμό του ως Πειραματικό, οι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου πρέπει να συμμετέχουν στην ίδια κλήρωση μαζί με όλα τα παιδιά του νομού και να έχουν την «τύχη» να κληρωθούν.

Για τα Πρότυπα προβλέπονται δύσκολες και με μεγάλο ανταγωνισμό εξετάσεις, επίσης μεταξύ όλων των μαθητών του νομού που θα επιθυμήσουν να γίνουν μαθητές του Πρότυπου σχολείου. Όσοι μαθητές δεν κληρωθούν (Πειραματικά) ή δεν καταφέρουν να περάσουν στις εξετάσεις(Πρότυπα) υποχρεωτικά θα μετακινηθούν σε γειτονικά σχολεία, με αυτονόητες αρνητικές συνέπειες και αναστάτωση τόσο στον ψυχισμό των παιδιών, όσο και στον οικογενειακό προγραμματισμό.

Επομένως οι αρνητικές συνέπειες που θα προκύψουν θα επηρεάσουν την πλειοψηφία των μαθητών της σχολικής μονάδας σε σχέση με λίγους «τυχερούς».

Η χρηματοδότηση των Προτύπων και Πειραματικών θα γίνεται «από δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές». Με άλλα λόγια προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο να λειτουργήσουν τα σχολεία με την εμπλοκή και επίσημα των χορηγών, απαλλάσσοντας το κράτος από την ευθύνη λειτουργίας αυτών των σχολείων.

Βεβαία, οι χορηγίες και οι δωρεές ποτέ δεν είναι «τζάμπα» και έτσι το άνοιγμα του σχολείου σε εξωσχολικούς και αναρμοδίους με την εκπαιδευτική διαδικασία φορείς (το λεγόμενο «ανοιχτό σχολείο») θα γίνεται και μέσω του «Συμβουλίου Στήριξης Σχολείου».

Σε αυτό προβλέπεται να συμμετέχουν δυο «διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας» και ένας «εκπρόσωπος τους Δήμου» και ερευνά ποιες είναι οι ανάγκες της τοπικής οικονομίας και βάσει ποιων οικονομικών συμφερόντων θα πρέπει να λειτουργεί το σχολείο.

Αυτά τα σχολεία, θα αξιολογούνται, επίσης, στην απόδοση τους (άρθρο 21, παρ. 3γ). Δηλαδή, θα αξιολογείται το κάθε σχολείο με βάση δείκτες για την μέτρηση της απόδοσης του σχολείου, όπως για παράδειγμα οι βαθμοί και η πρόσβαση στα ΑΕΙ, οι προγραμματιζόμενες δραστηριότητες, οι εκπαιδευτικές δράσεις κλπ.

Όμως, η εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι ο έλεγχος και οι βαθμοί των εξετάσεων, αλλά είναι η ολόπλευρη μόρφωση – γνώση για τους μαθητές, η ομαλή κοινωνικοποίησή τους, η διαπαιδαγώγηση των νέων ανθρώπων με κριτήριο την κοινωνική πρόοδο και ευημερία.

Το παιδαγωγικό έργο δεν μπορεί να μετρηθεί με δείκτες και κουτάκια!!! Φυσικά, η έκθεση απόδοσης του σχολείου (εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση) θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου, έτσι για να μπορεί ο καθένας να ξέρει αν αυτό το σχολείο είναι “καλό” ή όχι ή αν το διπλανό ΠΠΣ είναι “καλύτερο” κλπ…

Η επιλογή των διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολείων, το ωρολόγιο πρόγραμμα, η διδακτέα ύλη, άλλα ακόμα και η χρηματοδότηση των σχολείων θα αποφασίζεται από Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) που θα διορίζεται εξολοκλήρου από το Υπουργείο Παιδείας και θα μπορεί με απόφαση του να τροποποιεί, δηλαδή να «κάνει λάστιχο», το διδακτικό πρόγραμμα των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Η συντριπτική πλειοψηφία του μαθητικού δυναμικού της χώρας δεν έχει να κερδίσει σχεδόν τίποτα από τη λειτουργία αυτών των σχολείων.

Στις προηγούμενες δεκαετίες η λειτουργία μικρού αριθμού Πειραματικών είχε αρχικό σκοπό να πραγματοποιούνται σε αυτά καινοτόμα προγράμματα, πάντα με τη συνεργασία και την επίβλεψη από Πανεπιστημιακό Παιδαγωγικό Ίδρυμα, ώστε η επιστημονική γνώση να αξιοποιείται από το σύνολο των σχολείων της χώρα.

Τα Πρότυπα εξελίχθηκαν σε σχολεία ελίτ που για να μπορέσει ένα παιδί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα απαιτητικές εξετάσεις χρειάζονται ακριβοπληρωμένα φροντιστήρια και ειδική προετοιμασία που ελάχιστα παιδιά μπορούν να έχουν.

Η γενίκευση των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων σε κάθε περιοχή, η επιλογή και η συγκέντρωση των «καλών» μαθητών αντικειμενικά υποβαθμίζει το σύνολο των σχολείων, ανακατανέμει το μαθητικό δυναμικό, καταργεί τα γεωγραφικά όρια, ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία σχολείων πολλών ταχυτήτων, με διαφορετική χρηματοδότηση, διαφορετικό πρόγραμμα, διαφορετικά μαθήματα.

Θεωρούμε πως η βασική επιδίωξη του υπουργείου και της κυβέρνησης είναι στο άμεσο μέλλον το πέρασμα της

Παιδείας στους καταχρεωμένους Δήμους και αυτοί με την προσφιλή τακτική τους μέσα από την φορολογία στις πλάτες των γονιών.

Σας καλούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να ενημερώσουμε την τοπική κοινωνία για τις αρνητικές συνέπειες αλλά και για τις πραγματικές επιδιώξεις της κυβέρνησης για τη δημόσια παιδεία και να παλέψουμε μαζί για:
Μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη.

Κατάργηση – μη εφαρμογή του ν. 4692/2020 που αυξάνει τον μέγιστο αριθμό μαθητών για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά στο 25. Κανένα τμήμα πάνω από 20 μαθητές. 15 μαθητές το ανώτερο για Νηπιαγωγεία, Α΄ & Β΄ Δημοτικού, κατευθύνσεις και εργαστήρια στη Β/θμια.

Μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και ΕΕΠ(Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού – ΕΒΠ(Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού) σε Α/θμια και Β/θμια. Μονιμοποίηση των χιλιάδων αναπληρωτών που δουλεύουν τα τελευταία χρόνια στα σχολεία.

Κατάργηση το ν.4692/18. Κατάργηση των τρίμηνων συμβάσεων, του θεσμού των Ωρομίσθιων και ΑΜΩ(Αναπληρωτές Μειωμένου Ωραρίου), των προσλήψεων εκτός πινάκων. Μέτρα στήριξης των αναπληρωτών που εργάζονται μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Κρατικό σχέδιο ανάπτυξης των σχολικών υποδομών, σχεδιασμός για ανέγερση νέων σχολικών μονάδων με βάση τις ανάγκες.

Αυξημένη κρατική χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, ώστε να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί όλο αυτό το διάστημα.

Αναπροσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων και της σχολική ύλης. Εντοπισμός των μαθησιακών κενών που έχουν προκύψει τα δύο τελευταία χρόνια και επιστημονικός – παιδαγωγικός σχεδιασμός για την αντιμετώπισή τους.

Να λειτουργήσουν από την αρχή της χρονιάς τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και ΠΔΣ(Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη) με προσλήψεις εκπαιδευτικών. Να λειτουργήσουν σε όλα τα Δημοτικά τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες κάλυψης και αναπλήρωσης των κενών. Να επανέλθει ο υπεύθυνος στο Ολοήμερο.

Προσλήψεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών σε όλα τα σχολεία. Ενίσχυση των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Στελέχωση των ΚΕΣΥ(Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης) με όλο το αναγκαίο προσωπικό, ώστε να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες της αξιολόγησης και των διαγνώσεων των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

Να αναβαθμιστούν εδώ και τώρα οι τεχνολογικές υποδομές των σχολείων με ενίσχυση σε πόρους και υλικό όλων των ψηφιακών λειτουργιών των σχολείων, που θα υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και δε θα την υποκαθιστούν. Απεμπλοκή των ιδιωτών από τις διάφορες λειτουργίες του σχολείου που τους έχει παραχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας.

Κατάργηση όλων των νομοθετικών διατάξεων που γενικεύουν τη λεγόμενη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και εκτός πανδημίας, των διατάξεων για τις κάμερες στις τάξεις. Καμία αξιοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας για την κάλυψη εκπαιδευτικών κενών.

Κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου για τη λεγόμενη αξιολόγηση στα σχολεία (ν. 4692/2020, Υ.Α για εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση, διατάξεις για εσωτερικό κανονισμό), που θα οδηγήσει στην υποβάθμιση των σχολείων και στην παραπέρα κατηγοριοποίηση.

Πρόγραμμα δημόσιας και δωρεάν επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, επιστημονικά καταρτισμένο με βάση τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Π.Ε.) Τρικάλων
και Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ( Ε.Λ.Μ.Ε.)Τρικάλων©2020 Trikalanews from TNEWSGROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή